wtorek, 25 czerwca, 2024
spot_img

Producenci chmielu mogą ubiegać się o pomoc

spot_img

Od 29 lipca 2022 r. ARIMR rozpoczęła nabór wniosków o pomoc finansową de minimis w rolnictwie dla rolników, którym za 2020 r. lub za 2021 r. została przyznana płatność związana do powierzchni uprawy chmielu. Jak złożyć wniosek?

Kto może skorzystać z pomocy?

Beneficjentem może być rolnik:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014;
 3. który uprawiał chmiel w 2020 r. lub 2021 r.;
 4. któremu za 2020 r. lub 2021 r. została przyznana płatność związana do powierzchni uprawy chmielu na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;
 5. któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z uzyskaniem obniżonego dochodu z tytułu uprawy chmielu w 2020 r. lub 2021 r.

Pomoc dla producentów chmielu – jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Istnieją trzy opcję złożenia:

 • osobiście w biurze powiatowym,
 • przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • wysłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną.

WAŻNE!  Za datę złożenia wniosku, w przypadku jego złożenia za pomocą rejestrowanej przesyłki pocztowej „Poczta Polska” lub w przypadku złożenia za pośrednictwem platformy ePUAP będzie uważana data nadania, a w przypadku złożenia na kancelarii Biura Powiatowego ARiMR, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

Jaka jest wysokość pomocy?

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawki pomocy i średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r., do której przyznano producentowi rolnemu płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jednak nie większej niż 5 ha.

Stawka pomocy wynosi:

 • 8 027 zł – na pierwszy ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.;
 • 6 421 zł – na drugi i trzeci ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.,
 • 4 013 zł – na czwarty i piąty ha średniej powierzchni upraw chmielu w 2020 r. i 2021 r.

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 11 mln zł do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty 11 mln zł i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków oraz ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Pomoc, jest wypłacana na rachunek wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności i ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Całkowita wysokość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu w sektorze rolnym nie może przekroczyć 20.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych/obrotowych.

Wszelkie pytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla producentów rolnych należy kierować do właściwych miejscowo palcówek ARiMR (dane kontaktowe: https://www.gov.pl/web/arimr/oddzialy-regionalne-i-biura-powiatowe) lub na adres na:info@arimr.gov.pl.

źródło:ARIMR
Zdj: pexels

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x