czwartek, 30 marca, 2023
spot_img

Pomoc na inwestycje w prywatnych lasach. Można już składać wnioski

spot_imgspot_img

Od 20 czerwca 2022 r. biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wsparcie finansowane jest z budżetu PROW na lata 2014-2020. Po raz pierwszy dokumenty będzie można składać również poprzez aplikację eWniosekPlus.

Wsparcie inwestycji w lasach prywatnych – dla kogo?

Pomoc będzie przyznawana właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjent będzie również zobowiązany do przedstawienie zobowiązania do wykonania planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymogami sporządzonego przez nadleśniczego planu inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Jakie lasy będą objęte wsparciem?

Dofinansowaniem objęte mogą być lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz zostały wykazane w ewidencji gruntów i budynków jako las. Ponadto powinny być one położone poza terenami objętymi szczególną ochroną, np. rezerwatami czy obszarami Natura 2000 – chyba że planowane wykonanie inwestycji nie jest sprzeczne z celami ochrony tych obszarów.

Na jakie inwestycje w lesie można otrzymać dofinansowanie?

Pomoc można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 50 lat, lub dolesianie luk w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego mieści się w przedziale 21-60 lat. 

Dofinansowanie przyznawane jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat, przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. 

Można także składać wnioski o wsparcie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 60 lat, przy czym remiza powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię 10 arów.

 W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego, rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 11 do 20 lat, polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. 

Właściciele lasów mogą otrzymać także dodatkowe wsparcie na zabiegi chroniące realizowane przedsięwzięcia przed zwierzyną: ogrodzenie remizy – w przypadku realizacji inwestycji polegającej na jej założeniu; zabezpieczenie drzewek repelentami albo osłonkami – w przypadku przebudowy składu gatunkowego drzewostanu lub realizacji zróżnicowania struktury drzewostanu.

Inwestycje w lesie. Jaka jest wysokość wsparcia

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania. Wysokość pomocy jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana – waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m do 14 213 zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12°.

Wnioski o „Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska” od 20 czerwca do 29 lipca 2022 r. będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR. Dokumenty można składać osobiście, wysyłać przez platformę ePUAP lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Po raz pierwszy wnioski będzie można składać również przez aplikację eWniosekPlus za pośrednictwem PUE.

Źródło: ARIMR
Zdj: pixabay

spot_img

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x