sobota, 13 lipca, 2024
spot_img

Pielniki gwiazdowe jako alternatywa dla chemicznego zwalczania chwastów. Co oferują producenci? [PRZEGLĄD]

spot_img

Coraz częściej alternatywą dla chemicznego zwalczania chwastów jest stosowanie mechanicznej metody pielęgnacji roślin. W wielu przypadkach bardzo dobrze sprawdzą się pielniki gwiazdowe. Ich oferta z roku na rok jest coraz większa. Przedstawiamy wybranych producentów, którzy oferują narzędzia do mechanicznego zwalczania chwastów.

Odchwaszczanie mechaniczne jako alternatywa dla chemicznego zwalczania chwastów

Wiemy, jak szkodliwe dla upraw jest występowanie chwastów na plantacjach upraw. Chwasty konkurują z uprawami o wodę, składniki odżywcze i światło słoneczne; w konsekwencji niekorzystnie wpływają na plony i jakość upraw. Kolejnym negatywnym skutkiem występowania chwastów na plantacjach jest fakt, iż mogą one być żywicielami dla szkodników roślin uprawnych lub stanowić idealną przestrzeń dla przetrwalników różnych patogenów. Dodatkowo należy wspomnieć, że chwasty znacząco utrudniają zbiór roślin uprawnych, zmniejszając wydajność podczas zbioru i pogarszając jakość plonu. Jednak coraz mniejsza liczba dozwolonych substancji aktywnych ogranicza nam liczbę dostępnych środków ochrony roślin, powodując konieczność szukania innych metod pielęgnacji naszych upraw. Z pomocą przychodzi nam odchwaszczanie mechaniczne. W uprawach międzyrzędowych idealnie sprawdzą się pielniki gwiazdowe, których zastosowanie przynosi wiele korzyści dla naszych upraw.

Agro Tom

Pielnik gwiazdowy (PG) to maszyna, która służy do międzyrzędowej uprawy pielęgnacyjnej gleby. Głównym zadaniem piel­nika jest spulchnienie gleby oraz usunię­cie mechanicznie chwastów. Kolejnym zastosowaniem maszyny jest rozkrusze­nie zaskorupiałej, zbrylonej gleby, płyt­kiej podorywki, jak również wymieszanie nawozu w glebie oraz wysiew poplonów. Maszyną należy pracować dużą prędko­ścią roboczą, co wpływa na efektywność i czas pracy na polu.

Maszyna swoje za­stosowanie znajduje w uprawie np. kuku­rydzy, soi, słonecznika. Dostępne są 3 modele pielnika: PG 6.5, PG 8.0 oraz PG 12.4, o szeroko­ściach roboczych zgodnych z oznacze­niami od 6,5 m do 12,4 m. Wszystkie modele po złożeniu do transportu mają szerokość 3,0 m. Rozstaw gwiazd w pielniku wynosi 89 mm, natomiast liczba gwiazd jest zależna od modelu pielnika i wynosi odpowiednio: 74, 90 140. W przypadku pielnika PG 6.5 jego masa wynosi ok. 1700 kg (zależnie od wyposażenia), natomiast zapotrzebo­wanie na moc mieści się w przedziale 90–110 KM. Środkowy model, PG 8.0, to już masa w granicach 1900 kg oraz zapotrzebowanie na moc 110–160 KM.

Największy z pielników, PG 1.4, cechu­je się masą własną w przybliżeniu 3100 kg, a także zapotrzebowaniem na moc 160–220 KM. Gwiazda pieląca w tych pielnikach ma średnicę 540 mm. Ponadto pielniki w standardowym wyposażeniu posia­dają hydraulicznie składany system, osłony, stopy podporowe, koła podpo­rowe oraz zabezpieczenie do transportu. Natomiast w opcji dodatkowej możemy dobrać oświetlenie LED oraz siewnik poplonów.

Kverneland

Pielnik rotacyjny Kverneland Helios przeprowadza odchwaszczanie mechanicz­ne w każdych warunkach glebowych, przy niższych i wyższych prędkościach (od 6 do 15 km/h). Helios działa rów­nież w przypadku odporności i może być stosowany przed wschodami do odchwaszczania na ślepo. Kverneland Helios jest oferowany w szerokościach roboczych od 3,00 do 6,40 m, dostosowując się do indywidualnych koncepcji rolniczych i szerokiego zakresu zastosowań odchwaszczania wiosną i jesienią. Równomierna głębokość robocza dostosowana do wysokości wschodów i głębokości siewu zmniejsza wpływ na uprawy. Precyzyjne zarządzanie prędkością można ustawić tak, aby pracować tak agresywnie, jak to konieczne, maksymalizując wydajność i produktywność.

Kverneland oferuje jednorzędową bronę palcową na całej szerokości roboczej pielnika. Fot. D. Tomaszewski

Podwójna rama H zwiększa siłę penetracji, przenosząc obciążenie na napędzane koła gwiaz­dowe. Jej solidna konstrukcja zapewnia bezpieczny transport po drogach. Helios jest wyposażony w standardowy zaczep kat. II. Każde koło gwiaz­dowe z segmentem ramienia jest zabezpieczone sprężyną lub hydraulicznie jako system automatycznego resetowania. Helios może być dodatkowo wypo­sażony w sprężynowe lub hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem Soft Control, aby zapewnić stałą głębokość roboczą na całej szerokości. Dzięki hydraulicznemu systemo­wi Soft Control elementy koła gwiazdowego są zasilane tym samym ciśnieniem oleju, co zapewnia równomierną kontrolę głębokości na całej szerokości roboczej, niezależnie od po­wierzchni.

Zabezpieczenie Soft Control zapewnia stałą głębokość pracy na całej szerokości. Fot.Firmowe

W wersji mechanicznej każde ramię jest niezależ­nie wyposażone w bezstopniowo regulowany system sprężyn mechanicznych. Ustawienie nacisku na podłoże (siła penetra­cji) jest regulowane poprzez dokręcenie nakrętki na każdym elemencie. Oprócz dwóch standardowych kół kopiujących umieszczonych przed środkową belką ramy można zamon­tować dwa opcjonalne koła kopiujące na zewnętrznych prze­dłużeniach. Zoptymalizuje to podążanie za konturem podłoża i zapewni stabilność oraz stałą kontrolę głębokości, zwłaszcza przy większych szerokościach roboczych.

Aby zapewnić idealne wyrównanie i stworzyć równą po­wierzchnię odporną na warunki atmosferyczne, Kverneland oferuje jednorzędową bronę palcową w końcowej strefie robo­czej. Brona tylna pracuje na całej szerokości roboczej Helios. Koła gwiaz­dowe mają średnicę 530 mm oraz szerokość 22 mm, każde z nich ma masę w przybliżeniu 10,6 kg. Na każdą gwiazdę przypada 16 zębów a rozstaw kół wynosi 9 cm. W zależności od modelu i szerokości roboczej mamy do czynienia z kołami gwiazdowymi w liczbie od 34 do 72. Model najmniejszy, Helios 2030, o masie (wraz z broną) 1150 kg, ma zapotrzebowanie na moc na poziome 80/200 KM. Największy model natomiast, Helios 2064 F, o masie (wraz z broną) 2300 kg, ma zapotrzebowanie na moc na poziome 130/250 KM.

JAR-MET

Pielnik rotacyjny Ares to kolejna maszy­na służąca do międzyrzędowej, pielę­gnacyjnej uprawy gleby. Wyposażony jest w gwiazdy pielące o średnicy 540 mm, które posiadają samoostrzące się łyżkowate redliczki. Rozstaw pomiędzy gwiazdami pielącymi wynosi 90 mm.

Pielnik Ares ma mocną ramę, a tak­że koła podporowe, które umożliwiają utrzymanie stałej głębokości pracy. Do­datkowo pielnik wyposażony jest w 4 stopy podporowe. Prędkości robocze, z jakimi ta maszyna może pracować, mieszczą się w przedziale od 10 do 30 km/h.

Dodatkowym wyposażeniem piel­nika Ares może być drogowe oświetle­nie LED, a także pneumatyczny siewnik APV do poplonów lub jego wersja nawo­zowa. Dostępne są dwa rodzaje pielnika Ares. 3-metrowy model P423/0 o masie 610 kg i zapotrzebowaniu na moc ok. 60 KM. W tej wersji dysponujemy 32 gwiazdami pielącymi. Drugim modelem jest 6-metrowy Ares P423/1 o masie 1350 kg oraz zapotrzebowaniu na moc wynoszącym 90 KM. Ten model dyspo­nuje 64 gwiazdami pielącymi.

LandStal

Firma LandStal posiada w swojej ofercie piel­nik rotacyjny PLANTCARE 600. Jest to 6-metrowy pielnik, którego szerokość transportowa po złożeniu wynosi 2,9 m. Zapotrzebowanie na moc tego piel­nika rotacyjnego wynosi 90 KM. Pielnik PLANTCORE 600 wyposażony jest w 68 gwiazd pielących, które umiesz­czone są w rozstawie 87 mm. Każda gwiazda wyposażona jest w specjalny sprężynowy docisk o sile ok. 200 N.

W pielniku firmy LandStal każda gwiazda ma specjalny sprężynowy docisk. Fot. K.Grzeszczyk

Ponadto pielnik posiada hydrauliczny system składania do pozycji transporto­wej. PLANTCARE 600 wyposażony jest w koła podporowe utrzymujące stałą głębokość pracy oraz w stopy podpo­rowe. Ciekawym elementem wyposaże­nia podstawowego jest siatka chroniąca przed wzbijanymi kamieniami. Pielnik daje również możliwość dobrania do­datkowego wyposażenia, w którym znajdziemy oświetlenie LED, osłony na siłowniki składania oraz płytę montażo­wą siewnika.

EXPOM

Produkt firmy EXPOM, ASTRA, jest dostępny w wersji jedno- lub dwubel­kowej. Gwiazdy obrotowe osadzone na łożyskach tocznych montowane są na zębie sprężynowym 25×25 mm. Gwiaz­dy mają standardową średnicę 540 mm. Na ramie znajdują się 52 gwiazdy obro­towe. Pielnik posiada stopy podporowe, a także sworznie zaczepowe kat. II oraz III. Rozstaw poprzeczny między śla­dami wirników wynosi 120 mm. Rama jest składana hydraulicznie za pomocą dwóch siłowników. Szerokość robo­cza pielnika ASTRA, zarówno w wersji jedno-, jak i dwubelkowej, wynosi 6,2 m. Zapotrzebowanie na moc dla tej maszyny wynosi między 90 KM a 100 KM. Masa wersji jednobelkowej wynosi 1415 kg, natomiast wersji dwubelkowej – 1710 kg. Dodatkowym wyposażeniem może być oświetlenie LED.

Pielniki gwiazdowe firmy EXPOM wyróżniają się możliwością konstrukcji dwubelkowej.Fot.Firmowe

Rolmako

Urządzenie do mechanicznej eliminacji chwastów oraz kruszenia zaskorupiałej gleby, mieszania nawozu z glebą, pielę­gnacji użytków zielonych czy ultrapłyt­kiej podorywki znajdziemy także w ofer­cie firmy Rolmako.

W pielniku MATRIX każda para gwiazd jest amortyzowana indywidualnie za pomocą sprężyny. Możliwość odchylania się gwiazd za­pewnia bronie rotacyjnej MATRIX płyn­ną pracę. Końcówki gwiazd obrotowych są wzmacniane, a także samoczysz­czące. Dla efektywnej pracy potrzebna jest prędkość od 10 km/h do 25 km/h. MATRIX posiada koła podporowe, które umożliwiają utrzymanie stałej głębokości pracy. Dodatkowo maszyna wyposażo­na jest osłonę chroniącą przed wyrzu­caniem w górę kamieni. MATRIX ma zamontowane koła gwiazdowe o stan­dardowej średnicy 540 mm w rozstawie 85 mm.

Dostępne są 3 szerokości ro­bocze tego modelu. 6-metrowy pielnik z 68 gwiazdami obrotowymi o ma­sie 1720 kg z zapotrzebowaniem na moc 90 KM. Środkowe rozwiąza­nie to szerokość robocza na pozio­me 7 m. Masa w tym pielniku wynosi 1860 kg, zaś zapotrzebowanie na moc 100 KM. Największy dostępny MATRIX to 8 m szerokości roboczej. Ta maszyna, o masie 2080 kg, ma zapotrzebowanie na moc ok. 110 KM.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x