czwartek, 13 czerwca, 2024
spot_img

O połowę mniej na rolnictwo?

spot_img

Gorzkie pokłosie szczytu UE

Od piątku 17 lipca br., niemal do dziś rana, w Brukseli debatowali uczestnicy szczytu przywódców Państw Unii Europejskiej. Wiadomo, że temperaturę debaty podgrzewały sprawy dotyczące przestrzegania praworządności, przeciwdziałania zmianom klimatu, rozwoju handlu i wsparcia dla gospodarek poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. Na informacje dotyczące unijnych funduszy czekali także rolnicy, a wiadomo że w naszym kraju temat unijnego finansowania, to od lat gorąca sprawa.

Na rolnictwo o połowę mniej?

Ostatecznie przywódcy UE doszli do porozumienia w kwestii długofalowego budżetu.

A zatem: maksymalna łączna kwota wydatków dla przywódców krajów unijnej „27” w okresie lat 2021-2027 wyniesie 1 bilion 74 miliardy 300 milionów euro w środkach na zobowiązania, w tym na integrację Europejskiego Funduszu Rozwoju, oraz 1 bilion 61 miliardów 58 milionów euro w środkach na płatności.
Z tej sumy 390 miliardów euro będą stanowiły granty, a 360 miliardów euro zostanie przeznaczonych na pożyczki.
Niestety, w powyższym kontekście, nie ma dobrych wieści dla rolników: wiadomo już, że ogólne wydatki na rolnictwo zostaną zmniejszone o połowę, czyli obcięte do kwoty: 7,5 miliarda euro. Wiązać się z tym zapewne będzie szereg zmian w finansowaniu Wspólnej Polityki Rolnej i powiązanych z nią rolniczych programów.

Mocne wsparcie klimatu

Dodajmy, że działania w dziedzinie klimatu zostaną uwzględnione w politykach i programach finansowanych w ramach Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej (WRF) oraz programu „Nowego Pokolenia UE” (NGEU).

Cel klimatyczny w wysokości 30 procent środków będzie pochodził z całkowitej kwoty wydatków z WRF i NGEU i znajdzie odzwierciedlenie w odpowiednich celach w przepisach sektorowych.

Głównie odbudowa i odporność 

Jasne jest też, że przywództwo Unii Europejskiej skupia się teraz głównie na ochronie gospodarek i społeczeństw w czasie kryzysu. Na Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczono 672,5 miliarda euro.

Natomiast poza wydatkami na rolnictwo, drastycznie zmniejszono też środki na finansowanie szczególnie dwóch innych dziedzin; w programie badań i innowacji Horyzont środki się skurczą z proponowanych 13,5 do 5 mld euro, a na program inwestycyjny InvestEU zamiast zakładanych 30,3 będzie 2,1 mld euro.

Niewielkie zmniejszenie w funduszu odbudowy dotknie środki na politykę spójności. Ich zakres zostanie zmniejszony dla wszystkich państw członkowskich z 50 miliardów euro do 47,5 miliarda euro.

Na czwartek zapowiedziano nadzwyczajną Sesję Parlamentu Europejskiego w powyższych sprawach.

O dalszych pracach nad przyjmowaniem długofalowego budżetu UE i związanych z tym ewentualnych zmianach w WPR informować będziemy na bieżąco.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: PAP, KE

Foto: PAP

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników