czwartek, 25 lipca, 2024
spot_img

Nawet 500 tys. zł dofinansowania na inwestycje na obszarach Natura 2000

spot_img

W terminie od 29 listopada do 28 grudnia 2019 r. rolnicy gospodarujący na obszarach cennych przyrodniczo będą mogli składać wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020. Wnioski przyjmować będzie Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Co najmniej jeden hektar

Do uzyskania wsparcia uprawnieni są rolnicy posiadający gospodarstwa, w których łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i trwałych pastwisk usytuowanych na obszarze Natura 2000, wynosi co najmniej 1 hektar. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej zgodnie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych obszarach.

 

Przedmiot wsparcia

Pomoc uzyskać można na inwestycje, które przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000. Inwestycje te nie mogą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000. Nie mogą też stać w sprzeczności z obligatoryjnymi działaniami ochronnymi ustalonymi dla obszarów Natura 2000, z planami zadań ochronnych lub z planami ochrony (jeśli tego rodzaju plany zostały ustanowione).

 

Nawet 500 tysięcy złotych!

Wsparcie przyznaje się w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizację  inwestycji. Przy czym, standardowa wysokość dofinansowania to 50 procent. Natomiast w przypadku młodych rolników pułap ten podwyższono do 60 procent.
Warto też wspomnieć, że limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: III Forum Ziemniaka

 

Budowa, modernizacja, zakup

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich albo adaptacji innych obiektów na budynki inwentarskie otrzymać można maksymalnie 500 tys. zł wsparcia. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz, można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

 

Składanie wniosków

Rolnicy mogą złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy dotyczący danego gospodarstwa. Wnioski przyjmują Oddziały Regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce położenia gospodarstw. Istnieje też możliwość ich złożenia za pośrednictwem biur powiatowych Agencji.
Kolejność przyznawania wparcia ustalana jest na podstawie kryteriów, do których należy m.in. powierzchnia trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000 w gospodarstwie, ich udział w odniesieniu do łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa, a także realizacja przez wnioskodawcę zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych lub zobowiązań ekologicznych w ramach PROW 2014-2020.
Więcej informacji o naborze opublikowano na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników