czwartek, 13 czerwca, 2024
spot_img

Ministerstwo zasłania się unijnymi przepisami

spot_img

Od dłuższego czasu środowiska rolnicze domagają się usprawnień w systemie ubezpieczenia zwierząt gospodarskich, a także wprowadzenia odszkodowań za zutylizowanie chorych zwierząt. Problem ten narasta szczególnie teraz gdy rolnicy ponoszą kolosalne straty związane np. z kolejnymi falami ASF czy grypy ptaków HPAI i koniecznością dokonywania masowych ubojów zwierząt chorych lub zagrożonych zarazą.

Tylko komercyjne ubezpieczenia?

W odpowiedzi na te postulaty Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym tj. Ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 12 marca 2019 r. poz. 477), istnieje możliwość ubezpieczenia bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka uboju z konieczności zarządzonego przez lekarza weterynarii w następstwie wymienionych zdarzeń losowych tj. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny. Jak wyjaśnia MRiRW przepisy ww. ustawy nie przewidują natomiast stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt. Ubezpieczenie od ryzyka wystąpienia chorób zwierząt może być natomiast oferowane przez zakłady ubezpieczeń na zasadach komercyjnych.

Czy będą jakieś zmiany?

Niezależnie od powyższego Ministerstwo Rolnictwa zapewnia, że obecnie trwają prace analityczne, mające na celu wskazanie kierunków zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Analizowana jest też możliwość stosowania dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia chorób. Ministerstwo Rolnictwa nadmienia jednak, że pomoc udzielana producentom rolnym musi być zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, w tym wytycznymi Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich. Musi też odpowiadać zapisom rozporządzenia Komisji Europejskiej uznającym niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym, a także na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Tego rodzaju pomoc jak informuje Ministerstwo Rolnictwa musi też być udzielana w formule de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 

Unia wszystkiemu winna?

Ministerstwo Rolnictwa podsumowuje, że zarówno przepisy wyżej wymienionych unijnych wytycznych, jak i rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 nie przewidują możliwości udzielania pomocy w zakresie refundacji kosztów uboju z konieczności jak i kosztów utylizacji zwierząt poddanych ubojowi z konieczności. A zatem pomoc tym zakresie jak mogłaby być udzielana wyłącznie w formule pomocy de minimis. Jednakże uwzględniając wykorzystanie limitu tej pomocy w bieżącym roku oraz wysokość pomocy wynikającej z obowiązujących przepisów, która może zostać jeszcze uruchomiona, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśnia, że aktualnie nie ma możliwości uruchomienia nowych form pomocy de minimis. 
Dodajmy, że powyższe stanowisko to odpowiedź Ministerstwa na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 18 maja 2021 r. w tej sprawie. 

Źródła: MRiRW, KRIR
Foto: Pixabay

Robert Gorczyński
Robert Gorczyńskihttps://agroprofil.pl/
Działa na styku: instytucje, organizacje, problemy rolników. Zafascynowany etosem pracy rolnika, tradycjami i kulturą polskiej wsi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x