czwartek, 30 listopada, 2023
spot_img

Polska zajmuje dopiero 7 miejsce w rankingu unijnych eksporterów pszenicy

Eksport unijnej pszenicy drastycznie spowolnił na początku października – unijny eksport / import zbóż w sezonie 2019/20

W tygodniu kończącym się 6-października kraje Unii Europejskiej wyeksportowały (poza UE) tylko symboliczne 11,0 tys. ton pszenicy miękkiej, czyli tylko 1/20 tego co w analogicznym tygodniu przed rokiem. Od początku lipca (początek sezonu 2019/20) wywieziono poza UE 6,65 mln ton pszenicy miękkiej. Jest to wynik aż o 38% lepszy niż w analogicznym okresie sezonu 2018/19.

Tempo eksportu polskiej pszenicy w tym sezonie jest słabe na tle innych krajów UE

W analizowanym tygodniu udział polskiej pszenicy w całym eksporcie był zerowy.

Od początku sezonu wyeksportowaliśmy poza UE tylko 332,5 tys. ton pszenicy, co daje nam dopiero 7 miejsce w rankingu eksporterów tego zboża. Pszenica pochodząca z Polski stanowi tylko 5,0% unijnego eksportu.

Dotychczasowy eksport jest minimalnie mniejszy od ubiegłorocznego, kiedy to w analogicznym okresie wyeksportowaliśmy 339,7 tys. ton pszenicy.

W unijnym eksporcie pszenicy dominują dwa kraje, są to Rumunia i Francja, które odpowiadają za blisko 60% eksportu. W rankingu eksporterów wyprzedzają nas także: Litwa (7,4%), Niemcy (6,0%), Bułgaria (9,9%) i Łotwa (9,9%).

TEMPO EKSPORTU ZBÓŻ z UNII EUROPEJSKIEJ jest o 1/3 szybsze – licząc rok do roku, (też powyżej średniej pięcioletniej)

 

Unijny eksport pszenicy (z ekwiwalentem mąki):

 

Kraje UE importują ogromne ilości kukurydzy z Brazylii i Ukrainy

Na początku sezonu 2019/20 unijny import zbóż wzrósł o 1/4%, a kukurydzy o 32% – licząc rok do roku. Z Ukrainy pochodzi blisko 1/3 sprowadzonej kukurydzy, prawie 40% pszenicy i ponad 90% jęczmienia.

IMPORT – ZBOŻA RAZEM (od 1-lipca 2019 do 6-października 2019):

Import wszystkich zbóż do UE od początku tego sezonu wynosi 7,179 mln ton i jest o 26% większy niż przed rokiem (w analogicznym okresie).

IMPORT – KUKURYDZA:

W raportowanym tygodniu (kończący się 6-października) sprowadzono do UE: 470.089 ton kukurydzy. Łącznie w tym sezonie jest to już 5,470 mln ton. Oznacza to wynik o 32% lepszy niż przed rokiem (w tym samym czasie).

Źródła importu kukurydzy:

Blisko 90% kukurydzy importowane jest z dwóch krajów. Są to Brazylia (3,25 mln ton=60%) i Ukraina (1,60 mln ton=29%).

W ujęciu rocznym import kukurydzy z Ukrainy wzrósł o 29%, a z Brazylii aż o 60%.

 

Unijny import kukurydzy:

IMPORT – PSZENICA:

W tygodniu kończącym się 6-października sprowadzono na teren UE 15.840 ton pszenicy (miękka, durum oraz mąka w ekwiwalencie ziarna).

Łącznie od początku sezonu zaimportowano 1,215 mln ton pszenicy (razem z mąką w ekwiwalencie ziarna). Jest to wynik o 7% gorszy niż w tym samym okresie sezonu 2018/19.

Źródła importu pszenicy:

Źródłem importowanej do UE pszenicy miękkiej jest głównie Ukraina (0,311 mln t=37%), Mołdawia (0,203 mln ton=24%), Kanada (0,130 mln ton=16%).

Warto zauważyć, że import ukraińskiej pszenicy miękkiej wzrósł ponad czterokrotnie – licząc rok do roku.

Pszenica durum sprowadzana jest przede wszystkim z Kanady (0,210 mln ton=57%) i USA (0,079 mln ton=21%).

Unijny import pszenicy miękkiej:

 

Andrzej Bąk – WGT S.A.
Źródło: Komisja Europejska

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników