niedziela, 14 lipca, 2024
spot_img

Studenckie Koło Naukowe Rolników działa już od 100 lat

spot_img

W miniony piątek na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu swój jubileusz obchodziło Studenckie Koło Naukowe Rolników, które działalność rozpoczęło już w 1919 roku, czyli równe 100 lat temu jako Koło Naukowe Rolników i Leśników na ówczesnym Uniwersytecie Poznańskim.

Krótko o historii

Obchody 100-lecia Koła Naukowego rozpoczęły się od krótkiej historii, którą przedstawiła dziekan, prof. dr hab. Anna Kryszak wspominając również o tegorocznym Jubileuszu Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych. Wcześniej Dziekan pełniła również funkcję opiekuna obecnego Koła Naukowego Rolników.

Działalność Koła Naukowego Rolników niezwłocznie powiązana jest z Wydziałem Rolnictwa i Bioinżynierii, którego historię Dziekan opowiedziała. Zaznaczyła na początku, że wydział ten może poszczycić się najstarszym rodowodem w dziejach kształcenia Uniwersytetu w Wielkopolsce, bowiem już w 1870 roku dzięki inicjatywie, staraniom i wsparciu finansowemu Augusta Hrabiego Cieszkowskiego powstała jedyna polska uczelnia wyższa na terenie zaboru pruskiego – Wyższa Szkoła Rolnicza w Żabikowie pod Poznaniem nazwana imieniem żony fundatora – Haliny. Zatem można powiedzieć, że dzieje studiów rolniczych w Wielkopolsce sięgają prawie 150 lat.

Miłość studentów działających w kole

Na początku koło rolników działało jako Koło Naukowe Rolników i Leśników, a prof. Jarosław Szaban, opiekun koła leśników UP w Poznaniu przypomniał historię studentów, których w latach wojennych połączyła właśnie działalność w kole. Był to Zdzisławy Spanily, student kierunku leśnictwo oraz Karolina Rymszewicz studentka rolnictwa. Połączyła ich miłość i przed wybuchem II wojny światowej pobrali się, jednak Zdzisław jako porucznik Wojska Polskiego dostał się do niewoli radzieckiej i został zamordowany pod Charkowem. Karolina przeżyła wojnę dalej prężnie działając w rolnictwie i edukacji.

Przerwy w działalności

Koło naukowe miało również przerwy w działalności. Pierwszą w wyniku wybuchu II wojny światowej, gdzie dopiero w 1945 roku powołano ponownie Uniwersytet do życia a wraz z nim odżyło koło. Jednak ze względów politycznych w latach 1950-1960 nie działało oficjalnie, przez co członkowie musieli spotykać się nieoficjalnie o czym wspominał prof. Andrzej Dubas podczas obchodów Jubileuszu. Koło w swojej działalności miało przerwę jeszcze w latach 80tych (1981-1984), jednak całkiem szybko koło się odrodziło i rozpoczęło działalność na nowo.

Wyzwania i działania

Obecna opiekun koła naukowego rolników, dr hab. Zuzanna Sawinska przedstawiła również jak działa koło naukowe, jak się rozwija, nad czym pracuje i jakie ma plany na kolejny rok. Podkreśliła również, że kształcenie na uczelni to nie tylko nauka, bo poza tym że się studiuje można również dawać coś jeszcze od siebie i działać właśnie m.in. w kołach naukowych.

Studenci należący do koła naukowego biorą również udział w różnych konferencjach i sesjach, przedstawiając wykłady na różne tematy. Uczestniczą również w seminariach, różnych forach, wykładach oraz działają z wieloma firmami związanymi z rolnictwem. Podczas obchodów Jubileuszu 100lecia zaproszeni goście mogli posłuchać również wykładu na temat roślin strączkowych jako krajowe źródło białka paszowego.

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników