sobota, 20 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Komunikat KSC w sprawie wyników badań polaryzacji buraków cukrowych

spot_img

Zgodnie z umowami kontraktacji podpisanymi przez Krajową Spółką Cukrową S.A. (dalej KSC lub Spółka) z Plantatorami buraka cukrowego, ocena jakościowa i odbiór buraków od plantatorów prowadzona jest w oparciu o ”Instrukcję odbioru buraków cukrowych” uzgodnioną z Radą Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Spółce Cukrowej S.A. Zgodnie z zapisami ww. dokumentów zawartość cukru w burakach badana jest na podstawie prób pobranych losowo w miejscu odbioru buraków, czyli na placu fabrycznym cukrowni. Zasada dotycząca miejsca odbioru buraków jako miejsca pobierania prób oraz badania zawartości cukru przy użyciu metody polarymetrycznej w laboratorium cukrowni  jest zgodna z par. 6 Porozumienia branżowego zawartego pomiędzy Spółką a Związkami Plantatorów Buraka Cukrowego działającymi przy Spółce oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.), które jest aktem prawnym regulującym rynek cukru i buraków cukrowych w Polsce. 

Badanie zawartości cukru w burakach cukrowych w miejscu odbioru jest zgodną z prawem zasadą obowiązującą w KSC, znajdującą swoje potwierdzenie w postanowieniach Krajowego Porozumienia Branżowegoporozumienia branżowego obowiązującego w KSC oraz umów kontraktacji zawieranych przez Spółkę z Plantatorami.Oznaczanie zawartości cukru buraczanego (sacharozy) w burakach cukrowych w Cukrowniach KSC prowadzone jest w laboratoriach surowcowych na automatycznych liniach oceny w oparciu o polarymetryczną metodę zatwierdzoną przez ICUMSA (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis), tj. międzynarodową organizację powołaną w celu standaryzacji cukrowniczych metod analitycznych) GS6-3 (1994) – „Oznaczanie polaryzacji buraka cukrowego metodą zimnej dygestii wodnej z klarowaniem siarczanem glinu”. Metoda polarymetryczna jest od wielu lat powszechnie stosowana do oznaczania polaryzacji buraków cukrowych w laboratoriach innych cukrowni w Europie. Plantator podpisując umowę kontraktacji buraków akceptuje przedstawioną powyżej metodę oznaczania zawartości cukru w burakach. Ponadto wskazujemy, że w Polsce nie ma innej metody badania zawartości cukru w burakach cukrowych, wiążącej Strony umów kontraktacji niż opisana powyżej.Zgodnie z obowiązującą w Spółce Instrukcją odbioru buraków cukrowych próby w laboratoriach surowcowych Oddziałów KSC S.A. pobiera się losowo, w ilości reprezentatywnej dla dostarczonej partii surowca. Pobrana w sposób losowy do analiz próba korzeni buraków cukrowych nie może być mniejsza niż 20 kg, celem zapewnienia reprezentatywności próby. Analizy korzeni w laboratoriach surowcowych Spółki wykonywane są bezpośrednio po pobraniu próby.

Mając na uwadze dobrą współpracę KSC z Plantatorami oraz odpowiadając na pojawiające się w bieżącym roku oczekiwania ze strony Plantatorów, w dniach 18-20 listopada 2020 r. we wszystkich Oddziałach KSC przy współudziale upoważnionych Plantatorów  przeprowadzono badania sprawdzające  polaryzację buraków cukrowych dostarczanych do KSC w 2020 roku w dwóch niezależnych laboratoriach, tj. w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie oraz Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego w Straszkowie. Analizy wykonano zgodnie z zasadami obowiązującymi przy badaniach sprawdzających, tj. z jednej miazgi pobranej próby, zamrożonej natychmiast po przygotowaniu. Badania sprawdzające wykonano w ciągu dwóch dni od pobrania prób, które dostarczono w stanie zamrożonym do niezależnych laboratoriów. Wykonane badania sprawdzające potwierdziły poprawność wykonywanych analiz zawartości cukru w burakach we wszystkich laboratoriach surowcowych Oddziałów Spółki. Nadmieniamy, że szczegółowe wyniki badań porównawczych przedstawiono Plantatorom.

Podsumowując powyższe, podkreślamy, że porównywanie wyników polaryzacji korzeni buraka cukrowego jest możliwe jedynie w przypadku analizowania tego samego materiału badawczego (miazgi korzeni) według tej samej metody analitycznej. KSC jednoznacznie stwierdza, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i obowiązującymi procedurami dotyczącymi badania polaryzacji buraków cukrowych,  a także umowami kontraktacji zawartymi z Plantatorami buraka cukrowego  i w żadnym przypadku nie działa na niekorzyść Plantatorów wpływając w jakikolwiek sposób na wyniki badań polaryzacji buraków cukrowych. Stosowane przez Spółkę metody badań polaryzacji buraków cukrowych od lat przebiegają według tych samych zasad, a ich poprawność nigdy nie była kwestionowana przez organy kontrolne. Dlatego też wszelkie sugestie o nieuczciwości działań Spółki wobec najważniejszych partnerów, jakimi dla KSC są Plantatorzy buraka cukrowego są bezpodstawne i godzą w dobre imię Spółki. 

Mamy nadzieję, że trudne warunki pogodowe oraz nasilona inwazja chorób grzybowych, jakie wystąpiły w okresie wegetacji i zbioru korzeni buraka cukrowego w roku 2020, nie powtórzą się w przyszłości, a uprawa buraka cukrowego będzie uprawą przynoszącą satysfakcję Plantatorom. 

Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2021 wszystkim Plantatorom życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń.

Źródło: informacja prasowa

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x