piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Jak pozyskać do 5,5 MLN dotacji na innowacje – woj.pomorskie

Czas wdrożyć innowacje w rolnictwie (SIR).

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

[woodmart_button color=”primary” size=”extra-large” shape=”round” woodmart_css_id=”5f1b23e8c566a” title=”Zapisz się TUTAJ!” link=”url:https%3A%2F%2Fsieciowanie.podr.pl%2F||target:%20_blank|” full_width=”no” button_inline=”no” bg_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yIjpbIiBhIl0sImJvcmRlci1jb2xvciI6WyIgYSJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI1ZjFiMjNlOGM1NjZhIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzgxZDc0MiJ9fQ==”]
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pn. e-sieciowanie realizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu pozwoli na wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań w rolnictwie!

Chcesz wdrożyć innowacje w swym gospodarstwie? – To szkolenie jest dla Ciebie!

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na e-spotkanie. Jeżeli prowadzisz własne gospodarstwo rolne. Jesteś przedsiębiorcą rolnym czy przedstawicielem wspierającym rolnictwo zapisz się na spotkanie on-line wypełniając formularz na stronie https://sieciowanie.podr.pl/formularz-kontaktowy/

Co możesz zyskać?

Zapisując się na darmowe webinarium możesz:

  • poznać nowe osoby;
  • zyskać możliwość uzyskania nawet 5 500 000 złotych dotacji
  • poznać możliwości na rozwój gospodarstwa;
  • poznać możliwości wdrożenia innowacji w Twojej działalności;
  • rozwinąć swoją kreatywność;
  • nauczyć się pracy w grupie on-line;
  • zyskać wsparcie specjalistów.

Jedyne co musisz zrobić to zapisać się na szkolenie oraz posiadać dostęp do komputera lub laptopa z kamerką i łączem internetowym.

O Programie

Musisz wiedzieć, że polskie Rolnictwo ma ogromny potencjał na innowacje. Rok 2020 pokazał nam, że nic nie jest stałe i jedno wydarzenie może obrócić życie o 180 stopni. Pewne zmiany dotyczą również branży rolno-spożywczej. Chcąc osiągnąć sukces trzeba być przygotowanym na nadchodzące trendy. Nowoczesne rozwiązania pomagają być zawsze o krok przed. Co da Ci zapisanie się na bezpłatne szkolenie „E-sieciowanie”? Uczestnicząc w tym kursie przygotujesz się do zaprojektowania i realizacji innowacyjnych rozwiązań w Twoim gospodarstwie, które pomogą zwiększyć rentowność Twojego agrobiznesu. Poznasz nowe osoby, zyskasz możliwość pozyskania środków na rozwój gospodarstwa, rozwiniesz kreatywność, nauczysz się pracy w grupie on-line, lecz przede wszystkim – zyskasz możliwość wdrożenia innowacji w Twojej działalności! Czas przenieść pracę na wyższy poziom.

Co ważne nie będziesz sam!

Podczas szkolenia sztab specjalistów, nieodpłatnie pomoże Ci zrealizować Twoje plany – otrzymasz wsparcie brokerów innowacji i specjalistów PODR w Lubaniu, coacha, prawnika, naukowców oraz specjalisty ds. marketingu.

Celem operacji jest analiza skuteczności coachingu, realizowanego przez narzędzia ICT, w procesie tworzenia grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne EPI. Realizacja operacji przyczyni się do rozwiązania problemu niskiej aktywności rolników, przedsiębiorców i pozostałych jednostek sektora rolno-spożywczego w tworzeniu partnerstw działających na rzecz innowacji w woj. pomorskim. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

[woodmart_button color=”primary” size=”extra-large” shape=”round” woodmart_css_id=”5f1b23e8c566a” title=”Zapisz się TUTAJ!” link=”url:https%3A%2F%2Fsieciowanie.podr.pl%2F||target:%20_blank|” full_width=”no” button_inline=”no” bg_color=”eyJwYXJhbV90eXBlIjoid29vZG1hcnRfY29sb3JwaWNrZXIiLCJjc3NfYXJncyI6eyJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yIjpbIiBhIl0sImJvcmRlci1jb2xvciI6WyIgYSJdfSwic2VsZWN0b3JfaWQiOiI1ZjFiMjNlOGM1NjZhIiwiZGF0YSI6eyJkZXNrdG9wIjoiIzgxZDc0MiJ9fQ==”]

Co łączy innowacje, współpracę i coaching? To elementy podróży, czyli operacji e-sieciowanie, w którą zapraszamy dzisiaj wszystkich rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji i firm wspierających sektor rolno-spożywczy z województwa pomorskiego.

Celem są INNOWACJE.

Pojęcie innowacji oznacza celowe zmiany, dzięki którym dotychczasowe stany rzeczy zastępowane są innymi, mające pozytywny wpływ według ogólnie przyjętych kryteriów, które przyczyniają się do ogólnego postępu. Zmiany wprowadzane w ramach działań innowacyjnych nie odnoszą się jedynie do technologii ale mogą również znaleźć również swoje odzwierciedlenie w innych gałęziach funkcjonowania podmiotu. „Zmiany odnoszą się do materialnych i niematerialnych elementów organizacji, zaś ich oczekiwanym rezultatem jest rozwój, wzrost czy też zwiększenie efektywności”.

Innowacja w gospodarstwie rolnym to każda wprowadzona zmiana, która coś ulepsza, doskonali lub daje możliwość wyprodukowania nowego produktu bądź nową usługę. Za innowacje może uznać: wprowadzenie nowej metody produkcji, otwarcie nowego rynku zbytu, zdobycie nowego źródła surowców, jak również wprowadzenie nowego sposobu organizacji pracy czy nowej metody marketingowej, która pozwoli na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Wprowadzenie nowego produktu bądź usługi może stać się dla gospodarstwa źródłem przewagi rynkowej. Na przykład zaoferowanie innowacyjnej usługi w przedsiębiorstwie rolnych, spowoduje zwiększenie wydajności, gospodarstwo może zyskać przewagę kosztową nad swoimi konkurentami, co pozwała m.in. na zwiększenie marży przy dotychczasowej cenie rynkowej lub zastosowanie niższej ceny niż konkurenci dla zwiększenia udziału w rynku. Natomiast w przypadku innowacji produktowej gospodarstwo, które wprowadza na rynek nowy produkt może uzyskać przewagę konkurencyjną, co pozwala na zwiększenie popytu i marży. Gospodarstwa mogą także zwiększał popyt poprzez różnicowanie produktów, poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz pobudzanie popytu na jut istniejące produkty.

Zmiany dotyczące zarządzania gospodarstwem mogą podnieść efektywność i jakość prowadzonej działalności, powodują do zwiększenia popytu lub obniżenia kosztów, rozszerzyć wymianę informacji, pozwalają również na poszerzenie wiedzy i przełożenie jej w sposób praktyczny na prace w gospodarstwie. Innowacje oddziałowujące na organizację pracy mogą przyczynić się do wspierania rozwoju innowacyjności w obrębie produktów i procesów.

Drogą jest WSPÓŁPRACA.

Dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 innowacje są jednym z trzech głównych celów przekrojowych, obecnym prawie we wszystkich dostępnych działaniach pomocowych. Jednak szczególne możliwości w realizacji tego celu upatrywane są we współpracy. Oczekiwany jest tu efekt synergii, tzn. że efekt zorganizowanej pracy zespołowej, będzie większy niż suma efektów działań indywidualnych. W wyniku synergii powstaje efekt organizacyjny będący nadwyżką korzyści przypadającą na członka zespołu współdziałającego z pozostałymi osobami, w porównaniu z korzyścią możliwą do osiągnięcia w działaniu indywidualnym.

Grupy, które podejmą się wspólnej realizacji projektów polegających na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych do praktyki mogą liczyć na wsparcie finansowe wysokości do 5 500 000 zł. Wparcie dotyczy realizacji projektów, które prowadzą do opracowania nowych rozwiązań w zakresie nowych produktów lub technologii, metod organizacji i marketingu. Przedmiotem projektów mogą być produkty lub technologie związane z produkcją lub przetwarzaniem produktów wymienionych w Załączniku nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, ze w przypadku technologii związanych z przetwarzaniem tych produktów, operacja kończy się przetworzeniem na produkt wymieniony w Załączniku nr 1. Operacje mogą również dotyczyć produktów lub technologii bezpośrednio związanych z produkcją bądź przetwarzaniem produktów rolnych (np. innowacje w zakresie oszczędności zasobów, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, nawożenia, ochrony roślin, maszyn, urządzeń do produkcji rolnej, przetwórstwa, pasz, innowacje na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu).

Wsparcie dla grup może także dotyczyć realizacji projektów prowadzących do tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych oraz promowania tych form. Również i w tym przypadku, konieczne jest powiązanie z produktami wymienionymi w Załączniku 1.

Metodą jest COACHING.

Coaching jest procesem, który pozwala jednostce lub grupie osób zastanowić się i zyskać świadomość tego kim są, co jest dla nich ważne, jakie są ich mocne strony, wyzwania, opcje, które są dla nich otwarte i jakie działania należy podjąć, aby dokonać zmian, których pragną.

W przeciwieństwie do szkolenia i instruktażu, gdzie nacisk kładziony jest na przekazywanie wiedzy, coaching skupia się na pomocy pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu, ocenie mocnych stron i obszarów rozwoju oraz określenie rozwiązań w dążeniu do przodu. Coach zapewnia bezpieczną, kreatywną i nieoceniającą przestrzeń, zadając prowokujące do myślenia pytania i słuchając, aby pomóc uczestnikom procesu odkrywać, zastanawiać się i podejmować decyzje. Poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, coach towarzyszy osobie (grupie, zespołowi) w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań.

Sytuacji, w których coaching daje wsparcie wymienia się wiele. Jedną z nich jest sytuacja, gdy potrzebny jest duży wysiłek w ograniczonym czasie. Ostatni nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PROW 2014-2020, przygotowanych przez grupy działające na rzecz innowacji, ma zostać ogłoszony przez ARiMR w październiku br. Czasu zostało mało. W ramach operacji e-sieciowanie praca z coachem zorganizowana zostanie on-line, dla małych grup utworzonych z osób, które zadeklarują udział w procesie przygotowania projektu opracowania i wdrażania innowacji.

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników