czwartek, 13 czerwca, 2024
spot_img

Gyzonie niszczą Ci uprawy? Ministerstwo ma na to radę!

spot_img

Wielka plaga gryzoni

Czy ministerstwo pomoże?

W tym roku, jak bumerang powraca problem zagrożenia dla upraw rolnych przez gryzonie. Rolnicy zmagają się z plagą myszy i innych małych gryzoni, które czynią znaczne szkody w uprawach. Tego rodzaju problemy na wielką skalę sygnalizowano m.in. w województwach: opolskim, dolnośląskim, a teraz w Wielkopolsce. Do sprawy odniosło się też Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa nie przewiduje dopłat

Resort rolnictwa poinformował, że ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich nie przewiduje dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka strat spowodowanych przez gryzonie. Jednocześnie kierunki zmian w systemie ubezpieczeń upraw rolnych będą określone na podstawie realizowanego obecnie projektu GOSPOSTRATEG oraz w ramach prac Zespołu do spraw ubezpieczeń w rolnictwie.

 

Ministerstwo radzi co robić

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło też, jego zdaniem, skuteczne sposoby zwalczania gryzoni na polach, czyli metodę czynnych nor i metodę odłowu pułapkami.

Wyjaśnijmy zatem na czym one polegają:

Czynne nory

Metoda czynnych nor polega na tym, że na polu wyznacza się 3 miejsca o powierzchni 100 m2 na których oblicza się wszystkie nory utworzone przez gryzonie. Nory te należy natychmiast zadeptywać, a po upływie 1-2 dni powtórnie policzyć nory otwarte. Liczbę obliczonych nor należy podzielić przez 3. W ten sposób otrzymujemy średnią liczbę nor na poletko. Przy liczbie nor zamieszkałych na 100 m2 zabiegi zwalczające są niezbędne. Metoda ta jest najprostszą w wykonaniu i stosunkowo dokładną.

Odławianie pułapkami

  • Metoda odłowu pułapkami– przy zastosowaniu tej metody używa się pułapki z założonymi przynętami. Pułapki rozkłada się w dowolnych miejscach, jednak zwracając uwagę aby nie stwarzały zagrożenia dla innych zwierząt i ludzi. Zalecana ilość – 25 pułapek na 1 ha w odstępach 1 metrowych. Pułapki najlepiej ustawiać przy wylotach nor.

Decyzje o wykonywaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości. Skutecznym środkiem do ograniczenia populacji gryzoni jest ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB oraz Ratron GL. Jednak z tych środków należy korzystać bezpiecznie.

Zatrute ziarno i Ratron GL

  • Ziarno zatrute fosforkiem cynkowym 01 AB– można go stosować poza okresem wegetacji (przedwiośnie, późna jesień i bezśnieżna zima).
  • Ratron GL– preparat może zostać zastosowany jeden raz w ciągu sezonu wegetacyjnego przeciwko gryzoniom nornikowatym. Środek jest toksyczny dla zwierząt. Należy stosować go, tak aby nie był on dostępny dla ptaków i innych zwierząt. Nie należy rozsypywać środka na powierzchni gleby, ale umieszczać głęboko w norach (celem ochrony zwierząt niebędących celem działania środka).

A co wy o tym sądzicie?

MRiRW zaleca też korzystanie z informacji dostępnych w specjalnym serwisie internetowym: „Platforma Sygnalizacji Agrofagów” w zakładce Komunikaty pod adresem www.agrofagi.com.pl.

My jednak, z uwagi na skalę problemu i straty z którymi zmagają się poszkodowani rolnicy, zapraszamy was do dyskusji na temat tego:
Jak oceniacie skuteczność powyższych metod?

Czy macie już doświadczenia w tym zakresie?

A może można zaproponować coś lepszego?

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: MRiRW, Wielkopolska Izba Rolnicza.

Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników