sobota, 20 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

GRH Żydowo – efektywnie zarządzana spółka

spot_img

GRH Żydowo to jedna z 31 elitarnych spółek pod nadzorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Jedną z nich jest Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Żydowo Sp. z.o.o, które dzięki odpowiedniemu zarządzaniu przynosi nie tylko zyski finansowe.

Długoletnia historia 

Historia dziejów rolniczych obecnej Spółki rozpoczyna się niemalże 200 lat temu, gdy właścicielem majątku była rodzina Chełmickich. W 1967 roku utworzono na podwalinach majątku Kombinat PGR Żydowo, który był jednym z największych i najnowocześniejszych wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych w Wielkopolsce.

Po upadku komunizmu w wyniku przekształcenia utworzono z dniem 1 stycznia 1994 roku Gospodarstwo Rolno Hodowlane Żydowo Spółka. z o.o. Dodatkowo do Spółki wcielono w 2009 roku Stado Ogierów Gniezno, a w 2012 zlikwidowaną Spółkę Czerniejewo.

Od 2021 roku Gospodarstwem Rolno Hodowlanym Sp. z.o.o w Żydowie (obecna pełna nazwa) zarządza prezes Małgorzata Pietrzak-Sikorska oraz członek zarządu Mirosław Pruszkowski. 

Misje i zadania spółki GRH Żydowo

Gospodarstwo Rolno-Hodowlane w Żydowie jest jedną z 31 spółek nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Spółki Skarbu Państwa mają w swoich statutowych zadaniach wiele przedmiotów działalności m.in. prowadzenie produkcji rolnej, hodowlę i chów zwierząt czy świadczenie usług na rzecz branży. Nie wszystko skupia się jednak na towarowej produkcji na polach i w budynkach inwentarskich.

Jednym z istotnych zadań jest hodowla zachowawcza. Spółka zajmuje się głównie hodowlą bydła, koni oraz owiec.  Dużą wagę przykłada się także do zarządzania nieruchomościami, które są w posiadaniu gospodarstwa.

Kluczową misją spółki w Żydowie jak i innych jest jednak współpraca i rozwój na rzecz polskiego rolnictwa – jednej z najważniejszych gałęzi gospodarki narodowej. 

Gospodarstwo w Żydowie współpracuje z okolicznymi rolnikami indywidualnymi. fot.-M.Pietrzak-Sikorska

Wykwalifikowana kadra 

W Spółce pracuje łącznie 130 osób, które obsługują poszczególne sektory produkcji w gospodarstwie. Zarząd ma świadomość wymogów przed jakimi stawiane jest dzisiejsze rolnictwo. Mając to na uwadze oraz dysponując wiedzą co do ilości pracowników, którzy w znaczącej ilości wkrótce osiągną wiek emerytalny postawił zdecydowanie na modernizację gospodarstwa. 

Konsekwentnie i z determinacją modernizowany jest park maszynowy, wprowadzane nowe technologie uprawy i hodowli zwierząt, zdecydowanie stawiany jest nacisk na wdrażanie technologii z wykorzystywaniem mechanizmów informatycznych. W firmie przywiązuje się dużą uwagę do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników. 

Głównymi działami produkcji zarządzają wysoko wykształceni z dobrymi kompetencjami i praktycznym doświadczeniem kierownicy, którzy wraz z pozostałą kadrą są odpowiedzialni za efektywne i wysokie wyniki gospodarstwa. Nie tylko w zarządzie, ale i również w całej kadrze pracowniczej dostrzegamy pasję i zaangażowanie do prowadzonych w Spółce działań. Bez takiego podejścia nie byłoby zielonego światła do dalszych prac i rozwoju spółki w Żydowie. – podkreśla prezes Małgorzata Pietrzak-Sikorska. 

Prezes zarządu Małgorzata Pietrzak-Sikorska oraz członek zarządu Mirosław Pruszkowski. fot. M.Piśny

Finanse spółek Skarbu Państwa

Spółki Skarbu Państwa nie mogą korzystać z dopłat, subwencji czy innych transferów z krajowego i unijnego budżetu np. dopłat do nawozów, pomocy suszowej czy modernizacji gospodarstw rolnych – wskazuje członek zarządu. Mimo tych przekorności wygenerowany zysk daje szansę na dalszy rozwój.

Efektywne prowadzenie produkcji rolnej i odpowiednie zarządzanie pokazuje jednak, że większość utworzonych spółek jest w stanie prawidłowo funkcjonować bez zewnętrznych środków, a co więcej przeprowadzać znaczące i rentowne inwestycje. Taki stan rzeczy warto podkreślić, tym bardziej, że w powszechnej opinii panuje nieco inny pogląd – mówi prezes zarządu. 

Bydło z zyskiem – konie i owce ze stratą

W Spółce głównym filarem produkcji jest chów i hodowla bydła. Na fermach w Żydowie oraz w Żółczu utrzymywanych jest 1000 sztuk krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej o średniej wydajności niemalże 12 tysięcy litrów mleka rocznie od sztuki. Łączna obsada wraz z cielętami oraz bydłem opasowym oscyluję w granicach 2500 sztuk. Dój przeprowadzany jest na halach udojowych typu tandem oraz karuzela. Pewny i systematyczny przypływ pieniędzy z produkcji mleka pozwala na stabilne funkcjonowanie spółki. W kolejnych latach planowana jest realizacja budowy nowej fermy dla bydła.

Za rentownym filarem jakim jest produkcja mleka stoją jeszcze dwa nieopłacalne sektory – wskazuje członek zarządu. Pierwszy z nich to hodowla owiec rasy Berrichon du Cher. W chwili obecnej stado liczy 70 maciorek. Przygotowana infrastruktura pozwoli jednak, aby docelowo utrzymywać 300 matek. Zyskiem niematerialnym, lecz bardzo ważnym jest aspekt zachowawczy szczególnie cennych i ważnych ras. Ta sytuacja dotyczy m.in. utrzymywanych koni. To właśnie spółki Skarbu Państwa mają przede wszystkim dbać o uwarunkowania genetyczne w zakresie ras zachowawczych i będąc przy tym inicjatorem hodowli na skalę krajową, gdy nastanie odpowiedni moment. – podkreśla prezes zarządu.

W gnieźnieńskim stadzie ogierów znajdują się ogiery rasy wielkopolskiej oraz szlachetnej półkrwi. Rok 2023 będzie naznaczony w tych dwóch działach inwestycjami zgodnymi z programami hodowlanymi. W przypadku owiec zwiększenie stada – co pozwoli umniejszyć koszty jednostkowe a w przypadku ogierów odmłodzenie w zakresie przywołanych ras. 

Bydło mleczne to najważniejsza część spółki przynosząca duże zyski i wysokie noty. fot. M. Pietrzak-Sikorska

Różnorodna produkcja roślinna

Na areale niespełna 4500 hektarów uprawia się zboża, buraki cukrowe, rzepak ozimy, słonecznik oraz rośliny potrzebne do zaspokojenia bazy paszowej. Średni wskaźnik bonitacji wynosi 1,31, a klasyfikacja gruntów od II do V – wskazuje członek zarządu Mirosław Pruszkowski.

Spółka w Żydowie nie boi się nowych wyzwań, także w produkcji roślinnej podążając za najnowszymi trendami. Bogactwo gatunkowe w strukturze zasiewu oraz różnorodność stosowanej agrotechniki pozwalają nie tylko na uzyskanie efektywnych wyników finansowych, ale i także prowadzenie profesjonalnego transferu praktycznej wiedzy. Rokrocznie część użytkowanych gruntów przeznaczanych jest pod doświadczenia w zakresie technik nawożenia, stosowania środków ochrony roślin, a także poletek odmianowych. Prowadzone działania mają służyć nie tylko Spółce, ale i również nauce, a co najważniejsze rolnikom. 

Podążając za postępem technologicznym

Postęp technologiczny w rolnictwie na przestrzeni lat jest znaczący. Rozwój techniki umożliwia usprawnienie pracy fizycznej, a w wielu przypadkach w pełni ją zastępuje. Ten szczególny aspekt ma na uwadze zarząd spółki, który nieustannie inwestuje wypracowane zyski w park maszynowy. Wyeksploatowany sprzęt wymieniany jest na nowoczesne, spełniające wymogi bezpieczeństwa maszyny. Dzięki takim działaniom rośnie efektywność wykonywanych prac, spada jednostkowe zużycie maszyn, a w efekcie pośrednim rosną plony oraz poprawia się dobrostan utrzymywanych zwierząt. Zmodernizowany park maszynowy pozwala także ograniczyć ilość pracowników, których jak wiadomo na rynku jest coraz mniej.

Ostatnimi inwestycjami w Żydowie są m.in siewnik (siew pasowy), sieczkarnia samojezdna, brony talerzowe, rozsiewacze, opryskiwacz, ciągniki i przyczepy rolnicze, samojezdny wóz paszowy, ścielarka, separator aerodynamiczny do czyszczenia zboża, niestacjonarny agregat prądotwórczy, programy wspierające hodowlę zwierząt w tym zdrowotnościowe oraz do wykrywania rui – znajdują swoje zastosowanie na obu fermach.

Zarząd inwestuje także w nowoczesne technologie informatyczne wykorzystywane zarówno w produkcji zwierzęcej jak i roślinnej pozwalające skutecznie i precyzyjnie zarządzać poszczególnymi działami. Warto wspomnieć, że planowana jest także budowa biogazowni rolniczej działającej z wykorzystaniem przede wszystkim obornika i gnojowicy od hodowanych w gospodarstwie zwierząt. 

Patriotyzm gospodarczy 

Wysokotowarowa produkcja w Żydowie wzbudza zainteresowanie wielu podmiotów skupujących o kapitale krajowym jak i zagranicznym. Szukamy stałych kontrahentów o ugruntowanej pozycji rynkowej, a w zamian sprzedajemy surowce o wyrównanej i wysokiej jakości. Większość odbiorców współpracujących z nami to w głównej mierze polskie zakłady z wieloletnimi tradycjami i wysoką renomą. – mówi prezes zarządu.

Sztandarowym przykładem jest wieloletnia współpraca z Krajową Spółką Cukrową obecnie Krajową Grupą Spożywczą czy Sektorem Mleczarskimi. Zebrane z ponad 300 hektarów korzenie buraków cukrowych są dostarczane do cukrowni w Kruszwicy, natomiast przeszło milion litrów mleka odstawia się do Polmleku i Mlekpolu. Do Dawtony – firmy rodzinnej z 100% polskim kapitałem dostarczana jest kukurydza słodka. Jej powierzchnia zajmie w tym roku niemalże 100 hektarów. W nadchodzącym sezonie wegetacyjnym rusza także współpraca z PZZ w Trzemesznie w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego, który będzie uprawiany w Żydowie na powierzchni 50 hektarów.

Współpraca działa dwukierunkowo – paliwa do spółki dostarcza PKN Orlen, a większość nawozów mineralnych Grupa Azoty. Warto w tym momencie wspomnieć także o współpracy naukowej z państwowymi uczelniami m.in Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Krakowie oraz SGGW w Warszawie.  

W ostatnich latach nastąpiło znaczące ożywienie spółki. Wymiana parku maszynowego jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych w spółce. fot. M. Pietrzak-Sikorska

W obliczu wyzwań nowej Wspólnej Polityki Rolnej

Jednym z głównych założeń w nowej Wspólnej Polityce Rolnej są nieobowiązkowe ekoschematy. Z perspektywy finansowej będą one decydować o znacznej części wypłacanych kwot w ramach dopłat bezpośrednich. Spółka jest już poniekąd przygotowana do wprowadzanych aktów ze względu na jej profesjonalne podejście do produkcji polowej jak i zwierzęcej.

Odpowiednie zmianowanie czy wprowadzenie międzyplonów to działania znane od lat w kontekście dobrej praktyki rolniczej. Wprowadzane ekoschematy postrzegamy jako przywrócenie jej właściwego naturalnego stanu i zakładamy, że nie będą dla nas uciążliwe – podkreśla członek zarządu. Dobrostan zwierząt to kolejne z założeń, które od lat są praktykowane w spółce. 

“Wieś pierwszej stolicy Polski”

Integracja społeczeństwa i budowanie świadomości na temat rolnictwa wśród osób spoza branży to jeden z celów jaki obrała sobie w ostatnim czasie spółka. W Stadzie Ogierów w Gnieźnie organizowana jest po raz kolejny impreza pod szyldem “Wieś w pierwszej stolicy Polski”. Przesłanką tego dnia jest pokazanie rolnictwa na przestrzeni czasu, ale i także obecnej nowoczesności.

Zainteresowanie przerasta najśmielsze oczekiwania. Oprócz wystawy maszyn i urządzeń oraz pokazów zwierząt hodowlanych są prezentowane istotne działania podmiotów związanych z branżą rolniczą w tym m.in pszczelarstwa, myślistwa, meliorantów czy kół gospodyń wiejskich. Już teraz zapraszamy wszystkich na kolejną edycję imprezy, która odbędzie się 4 czerwca w Stadzie Ogierów w Gnieźnie. – puentuje rozmowę prezes i członek zarządu.

Michał Piśny
Michał Piśny
Jestem rolnikiem z pasji i zamiłowania. Produkcja roślinna jest od wielu lat sektorem moich zainteresowań i działań. W okresie wegetacji spędzam dużo czasu na polach. Bardzo ważna dla mnie jest ochrona naszego miejsca pracy jakim jest gleba. W swojej pracy skupiam się na propagowaniu zrównoważonego rolnictwa. Obecnie studiuję rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dokształcam się stale poprzez kursy i szkolenia. Jestem otwarty na kontakty z ludźmi.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x