poniedziałek, 27 maja, 2024
spot_imgspot_img

GIW: Pasze z udziałem PAP muszą spełniać określone wymagania jakościowe

spot_img

Dzięki rozporządzeniu Komisji (UE) 2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r.  dopuszcza się skarmianie przetworzonym białkiem zwierzęcym (PAP) inaczej mączką mięsno-kostną trzody chlewnej – PAPem z drobiu oraz drobiu – PAPem z trzody. GIW przypomina, że  nadal obowiązują dotychczasowe zasady dotyczące skarmiania krzyżowego. 

Jakie standardy obejmują produkcję PAP?

W celu zapewnienia rozdziału gatunkowego i uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego pasz dla drobiu białkiem drobiowym oraz pasz dla trzody białkiem z trzody chlewnej, pasz dla zwierząt akwakultury białkiem z przeżuwaczy, przepisy zakładają rozdział materiałów pochodzących od różnych gatunków zwierząt na każdym etapie począwszy od rzeźni i innych zakładów sektora spożywczego, poprzez zakłady utylizacyjne, wytwórnie pasz oraz hodowców zwierząt gospodarskich. Należy jednak podkreślić, że nie wszystkie podmioty branży spożywczej (rzeźnie, zakłady rozbioru itd.) oraz utylizacyjnej i paszowej będą pozostawać w opisanym „łańcuchu produkcyjnym”, a jedynie te, które zadeklarują przekazywanie swoich produktów finalnie do wytworzenia pasz z udziałem PAP do żywienia drobiu, trzody chlewnej lub zwierząt akwakultury.

Produkować materiał mogą tylko zakłady wpisane do rejestru 

Zainteresowane podmioty po spełnieniu wymogów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001, powinny składać wnioski do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii o rejestrację/zatwierdzenie do wykonywania czynności w zakresie przewidzianym ww. rozporządzeniem.

Przed uzyskaniem rejestracji/zatwierdzenia, po weryfikacji wniosku, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności oraz gatunków zwierząt z jakich/i dla jakich wytwarzane są materiały paszowe i pasze, zakład będzie podlegał kontroli PLW lub autoryzacja zostanie przyznana bez poprzedzającej kontroli. Po otrzymaniu wniosku i potwierdzeniu przez PLW spełnienia wymogów, podmiot zostanie wpisany do właściwego rejestru wraz z odpowiednim kodem.

Celem prowadzenia w/w wykazów jest wskazanie podmiotów, w których można wyodrębnić materiał kat. 3 pochodzący wyłącznie z nieprzeżuwaczy (do żywienia akwakultury) lub wyłącznie drobiu (do żywienia świń lub/i zwierząt akwakultury) lub wyłącznie świń (do żywienia drobiu lub/i zwierząt akwakultury) w odróżnieniu od zakładów, które takiego rozdziału nie są w stanie zagwarantować. Wyłącznie podmioty figurujące w w/w rejestrach będą uprawnione do przekazywania materiałów lub produkcji pasz z udziałem PAP do żywienia zwierząt gospodarskich.

Za złamanie zasad skarmiania krzyżowego można sporo zapłacić

Główny Inspektorat Weterynaryjny zaznacza, że wytwarzane pasze, w zależności od docelowego gatunku zwierząt dla których będą przeznaczone, będą musiały spełniać określone wymagania jakościowe w zakresie rodzaju PAP, który będzie używany do ich wytwarzania. Prawodawca unijny nie określił maksymalnego poziomu zanieczyszczenia paszy PAPem niedozwolonym w paszy dla danego gatunku zwierząt. Jedną z wykorzystywanych metod analitycznych jest metoda PCR służąca do wykrywania gatunkowości białka, której czułość jest bardzo wysoka. Oznacza to, że możliwym będzie wykrycie nawet niewielkiego zanieczyszczenia krzyżowego niedozwolonym białkiem. Dlatego też, bardzo istotnym jest, aby podmioty na każdym etapie dołożyły wszelkiej staranności w stosowanych procedurach celem uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego. Należy podkreślić, że za złamanie zakazu skarmiania krzyżowego, prawo przewiduje dotkliwe kary finansowe oraz w niektórych przypadkach likwidację zwierząt.

źródło:IZP
Zdj:unplash

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x