środa, 24 lipca, 2024
spot_img

Europejskie i krajowe problemy

spot_img

13 lutego br. w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli branży rolno-spożywczej organizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w perspektywie do 2030 roku.

 

Wsparcie dla dużych gospodarstw

Podczas dyskusji wskazywano min. na potrzebę udzielenia strategicznego wsparcia dla gospodarstw dużych, innowacyjnych, rozwijających się i zwiększających skalę produkcji bydła, trzody chlewnej i drobiu.

– Ma to szczególne znaczenie z uwagi na fakt, że rolnictwo w Kujawsko-Pomorskim generuje aż 10 PKB w skali województwa – mówił Jan Kaźmierczak, właściciel Gospodarstwa Rolnego Kaźmierczak. – Ważne więc by uwzględnić ten problem w powstającej strategii.  

Uczestnicy dyskusji uznali, że tego rodzaju działania są bardzo ważne. Nie mogą one jednak stać w sprzeczności z rozwojem małych gospodarstw, a szczególnie tych, które prowadzą działalność proekologiczną.

Inną ważną kwestią był problem suszy rolniczej. Na uwagę zasługuje postulat wsparcia dla inwestycji utrzymujących rowy melioracyjne, czyszczenie oczek wodnych i innych małych inwestycji retencyjnych zatrzymujących wodę w pobliżu pól i gospodarstw rolnych.

Problemy ludzi starszych i edukacja

– Ważne jest przede wszystkim to, jak sobie wyobrażamy życie za 20 – 30 lat? –  zastanawiał się Henryk Sobczak, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy.  Musimy przemyśleć, co trzeba zrobić by życie na obszarach wiejskich było rzeczą znośną. Nie możemy dopuścić do marginalizacji obszarów wiejskich. Nie możemy pominąć problemów ludzi starszych i ich oczekiwań. Do tej sprawy należy podejść z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań oraz zabezpieczenia innowacyjności. Inną kwestią jest struktura szkolnictwa. Przede wszystkim należy powiązać i zorientować gospodarstwa na ścisłą współpracę z instytucjami naukowymi. Tak aby powstało mocne powiązanie: nauka-rolnictwo-przedsiębiorczość- konsument.

Henryk Sobczak akcentował również potrzebę zagospodarowania pustych budynków szkolnych z możliwością wykorzystania ich dla tworzenia centrów usług środowiskowych. Prezes Sobczak postulował też, by rodzinne gospodarstwa rolne zyskały możność podjęcia funkcji opiekuńczych.

Biologizacja zatrzymywania wody

O konieczności podjęcia działań służących zwiększeniu zawartości próchnicy w glebie jako efektywnego sposobu zatrzymania wody w warunkach suszy i wyjaławiania gleb mówił Marek Brunka z Regionalnego Centrum Mikroogranizmów Brunka Natural.

– Warto zainteresować tym tematem duże gospodarstwa – wyjaśniał Marek Brunka. – Warto zarezerwować na to środki w budżecie samorządu województwa. Szczególnie na obszarach, gdzie nie ma już próchnicy albo jej poziom jest bardzo niski. Zatrzymanie wód to też recepta na przeciwdziałanie utracie nawozów. Należy o tym pomyśleć, nim będzie za późno.

 

W obliczu światowych zmian

O przeciwdziałaniu zmianom klimatu, o przyspieszeniu konkurencji między rolnikami, rzeczywistej likwidacji gospodarstw i problemach ze sprzedażą produktów od polskich rolników mówił natomiast m.in. Wojciech Lorenc z firmy Agro Manager.

Dyskutanci zauważyli też, że w interesie polskich rolników są otwarte granice. W przeciwnym razie polskie rolnictwo przeżyje bardzo potężny kryzys. Problemem jest też projektowanie obecnej infrastruktury, która może w przyszłości nie znaleźć żadnego sensownego zastosowania. Na przykład w perspektywie odchodzenia od spożycia produktów mięsnych i wdrażania technologii produkcji zamienników mięsa. Receptą na to może być np. poszukiwanie nowych technologii, w które już teraz należy inwestować lub dopuszczać ich wdrażanie.

 

Rozszerzenie Unii i wyludnienie

Podczas dyskusji poruszono też temat ewentualnego przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, co może spowodować, że wiele obszarów w Polsce utraci swą konkurencyjność w obszarze rolnictwa. Zagrożeniem jest też wyludnianie się obszarów wiejskich, czyli puste budynki szkolne, opuszczone gospodarstwa i działki. Sposobem na to mogą być programy wspierające osiedlanie się ludności  na wsi.
W dyskusji uczestniczyli też: Marek Nowacki Dyrektor Oddziału w Przysieku, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Paweł Drzażdżewski, Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR; Wojciech Orliński Przedstawiciel firmy Agrol Gospodarstwo Rolnicze Wojciech Orliński oraz Roman Wiatrowski Prezes ZPDiWR.

 

Dalszy przebieg konsultacji

Organizatorem bydgoskiego spotkania konsultacyjnego dotyczącego Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego w perspektywie 2030 roku był Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Spotkania branżowe dotyczące strategii potrwają do maja br. Jesienią dokumentem zajmie się Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Strategia będzie podstawowym dokumentem planistycznym określającym wizję i cele rozwoju województwa np. przy kształtowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na kolejne lata.

 

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło/fot.: ZPDiWR

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników