środa, 24 lipca, 2024
spot_img

Europa pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem na świecie?

spot_img

Europejski Zielony Ład KE

Komisja Europejska w nowo powołanym składzie, przedstawiła podstawowe założenia Europejskiego Zielonego Ładu, czyli planu zbudowania w najbliższych latach zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. Konkretny plan działań i szczegóły tej strategii poznamy w marcu 2020 roku.

Główne założenia EZŁ

Podstawowym priorytetem Europejskiego Zielonego Ładu jest dążenie do uczynienia Europy pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem na Świecie. Cel ma zostać osiągnięty do 2050 roku. Aby to uzyskać, Komisja Europejska zawarła w dokumentacji EZŁ cały pakiet środków, które powinny umożliwić obywatelom i innym podmiotom działającym w Unii Europejskiej, czerpanie korzyści ze zrównoważonej, zielonej transformacji.
Metody zawarte w wstępnym planie najważniejszych działań, obejmują m.in.: znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń, inwestowanie w nowatorskie badania i innowacje oraz ochronę środowiska naturalnego w Europie.
Zgodnie z intencjami Komisji Europejskiej, Europejski Zielony Ład ma szanse stać się nową strategią wzrostu gospodarczego dla Unii. A to, dzięki inwestycjom w technologie ekologiczne, zrównoważone rozwiązania i nowe przedsiębiorstwa. Przy czym, kluczowe  znaczenie ma tu zaangażowanie społeczeństw UE i wszystkich zainteresowanych stron. Ponadto, działania w ramach EZŁ zaplanowano w taki sposób, aby żaden podmiot i region nie pozostał w tyle za zmianami realizowanymi w okresie transformacji.

Obszary polityki

Do podstawowych tematycznych obszarów Europejskiego Zielonego Ładu zaliczono: „Czystą energię” (tj. działania na rzecz tworzenia alternatywnych, ekologicznych źródeł energii), „Zrównoważony przemysł” (tj. działania na rzecz zrównoważonych i przyjaznych środowisku, cykli produkcyjnych), „Budowa i renowacja” (ekologiczny sektor budowlany), „Zrównoważona mobilność” (promowanie zrównoważonych środków transportu), „Różnorodność biologiczna” (Ochrona wrażliwych sfer ekosystemów), „Od pola do stołu” (czyli opracowanie i realizacja metod wdrażania łańcucha żywnościowego) oraz  „Eliminowanie zanieczyszczeń” (tj. opracowanie i wdrażanie metod szybkiego i skutecznego ograniczania emisji zanieczyszczeń).

Niepokój polskich rolników

Zmiany o których mowa w założeniach obszarowych Europejskiego Zielonego Ładu, a szczególnie strategii „Od pola do stołu”,  już teraz wywołują  zaniepokojenie w polskich środowiskach rolniczych.
Najczęściej wskazywane wątpliwości dotyczą:  ograniczenia zastosowania środków ochrony roślin w kontekście wzmożonego oddziaływania chorób i szkodników, co w rezultacie może doprowadzić do znaczących spadków plonów. Ponadto, ograniczenie zastosowania środków ochrony roślin oznaczać też może, że zwiększy się zakup i stosowanie substancji czynnych gorszej jakości, co również doprowadzi do zwiększenia kosztów produkcji rolnej i zmniejszenia plonów.
Odpowiedzią na powyższe wątpliwości może być zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym metod związanych z rolnictwem precyzyjnym.
Ponadto, szansą na uwzględnienie potrzeb polskich rolników w fazie wdrażania zapisów Europejskiego Zielonego Ładu, jest widoczna obecnie aktywność Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działań  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także udział w tych pracach, polskiego Komisarza Europejskiego ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło: www.ec.europa.eu
Foto: Pixabay

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników