poniedziałek, 4 marca, 2024
spot_img

Eksport towarów rolno-spożywczych wzrósł o 11% r/r w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

spot_img

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) informuje, że w okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 38,7 mld EUR (178 mld zł) i była o 11% wyższa niż przed rokiem.

Do krajów UE trafiło 73% naszego eksportu

Na rynku UE w okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. sprzedano towary o wartości 28,4 mld EUR (130 mld zł) – wzrost wartości o 9% w odniesieniu do analogicznego okresu 2022 r. Udział rynku Unii Europejskiej w polskim eksporcie wyniósł 73%. Do krajów UE wywożono głównie: wyroby tytoniowe, mięso drobiowe, produkty mleczne, pieczywo i wyroby piekarnicze, mięso wołowe, karmę dla zwierząt, a także wyroby czekoladowe.

Niemcy największym odbiorcą naszej żywności

Największe przychody z eksportu do UE-27 uzyskano ze sprzedaży do Niemiec (9,9 mld EUR, wzrost o 14%), Niderlandów (2,4 mld EUR, wzrost o 1%), Francji (2,3 mld EUR, wzrost o 8%), Włoch (1,9 mld EUR, wzrost o 10%) i Czech (1,8 mld EUR, wzrost o 13%).

Ponad 1/4 naszego eksportu trafiła poza UE

Do krajów pozaunijnych (tzw. krajów trzecich) wyeksportowano produkty rolno-spożywcze o wartości 10,3 mld EUR (47 mld zł) – wzrost wartości eksportu o 15%. Udział krajów zlokalizowanych poza Unią Europejską w strukturze geograficznej polskiego eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniósł 27%. Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: pszenicę, produkty mleczne, mięso drobiowe, pieczywo i wyroby piekarnicze, czekoladę i wyroby czekoladowe oraz wyroby tytoniowe.

ZOBACZ TAKŻE: Rosja rozważa wprowadzenie tymczasowego zakazu eksportu zbóż

Ukraina w czołówce pozaunijnych odbiorców naszego eksportu

Największymi odbiorcami towarów rolno-spożywczych w krajach trzecich, podobnie jak w latach poprzednich, były przede wszystkim: Wielka Brytania (przychody na poziomie 3,1 mld EUR, wzrost o 16%), Ukraina (782 mln EUR, wzrost o 12%), Stany Zjednoczone (623 mln EUR, wzrost o 11%) oraz Arabia Saudyjska (357 mln EUR, spadek o 8%), a w dalszej kolejności: Nigeria (344 mln EUR, 2,5-krotny wzrost), Turcja (284 mln EUR, 2,3- krotny wzrost) i Izrael (260 mln EUR, spadek o 11%).

Wzrost wartości polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych w okresie dziewięciu miesięcy 2023 r. był stymulowany nadal wysokimi cenami transakcyjnymi na rynku unijnym i światowym (pomimo tendencji do spadku) oraz popytem na konkurencyjne cenowo i jakościowo produkty wytwarzane przez krajowy sektor żywnościowy.

Do wzrostu eksportu w 2023 r., podobnie jak w latach poprzednich, przyczyniały się również działania ze strony przemysłu rolno-spożywczego w kierunku doskonalenia jakości eksportowanych surowców i produktów oraz dywersyfikacji rynków zbytu.

Umocnienie złotego ograniczyło nieco eksport

Równocześnie nieco ograniczająco na przychody uzyskiwane przez krajowych eksporterów branży rolno-spożywczej wpływały tendencje do umacniania się waluty krajowej względem euro, które odnotowano w okresie od połowy lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. Trend ten odwrócił się jednak na początku sierpnia, kiedy nastąpiła deprecjacja krajowej waluty, która była bardzo wyraźna we wrześniu br., co wpłynęło stymulująco na wzrost przychodów krajowych eksporterów sektora żywnościowego. Na statystykę uzyskiwanych wyników handlowych miała też wpływ wysoka baza cen żywności w analogicznym okresie 2022 r. spowodowana dynamicznym ich wzrostem po wybuchu wojny w Ukrainie. Nie bez znaczenia dla rynku eksportowego pozostawał czynnik ograniczonego dostępu do walut obcych niektórych krajów Afryki i Azji, co skutkowało redukcją zawieranych kontraktów.

Import towarów rolno-spożywczych wzrósł o 5% r/r

Import towarów rolno-spożywczych do Polski wyniósł 24,5 mld EUR (113 mld zł) i był o 5% wyższy niż przed rokiem. Wzrost wartości importu był wynikiem rosnących cen transakcyjnych sprowadzanych surowców. Pomimo tendencji do aprecjacji złotego do głównych walut światowych tempo wzrostu wartości importu rolno-spożywczego do września 2023 r. wyniosło +5% i było wolniejsze niż w analogicznym okresie roku 2022, gdy wyniosło +30%, co może świadczyć o ograniczeniu popytu na część importowanych towarów żywnościowych.

Dodatnie saldo wymiany handlowej zwiększyło się o ponad 20% – r/r

Dodatnie saldo wymiany handlowej wyniosło 14,2 mld EUR (65 mld zł), i było o 22% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 r.

Źródło: KOWR

spot_img
Andrzej Bąk
Andrzej Bąk
Pochodzę ze wsi położonej na Lubelszczyźnie. Wykształcenie zdobyłem na studiach rolniczych w Olsztynie i Lublinie (ekonomika rolnictwa), oraz w Wyższej Szkole Menedżerów (doradztwo inwestycyjne i analiza finansowa). Pracowałem przy tworzeniu Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. (WGT S.A.) przy udziale ekspertów z giełdy w Chicago. Aktualnie prowadzę portal internetowy e-WGT - Internetowa Giełda Rolna należący do WGT S.A. Na co dzień zajmuję się analizą rynków rolnych i paliw.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x