wtorek, 23 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Dziurawe antykryzysowe tarcze? Chorzy bez świadczeń KRUS

spot_img

Rządowe tarcze antykryzysowe (czyli wsparcie dla poszkodowanych przez pandemię koronawirusa), w założeniu miały służyć jak najszerszym grupom społecznym, w tym tak ważnej części społeczeństwa jak rolnicy i mieszkańcy wsi. Jednak w ogłaszanych co jakiś czas kolejnych tzw. tarczach, zdarzają się poważne niedociągnięcia.

Chorzy pozostali bez świadczeń

Obecnie rolników niepokoi fakt, że w antykryzysowych przepisach pominięto sprawę uregulowania sytuacji osób ubezpieczonych w Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, które były na zasiłku chorobowym. Problem polega na tym, że komisje mające ocenić ich stan zdrowia po zakończeniu leczenia zostały odwołane z powodu epidemii COVID-19. W efekcie osoby takie do czasu wznowienia pracy komisji i uzyskania orzeczenia, pozostawały bez środków do życia.

Pominięto cały okres świadczeń?

Natomiast na obecnym etapie, po reaktywacji komisji, decyzje wydawane przez KRUS odnoszą się tylko do przyszłych okresów. Nie obejmują natomiast świadczeń za okres, kiedy na skutek przyczyn niezależnych od ubezpieczonych, tj. pandemii, nie mogli oni poddać się badaniu przez komisje  KRUS. Komisje natomiast nie orzekały na podstawie samej dokumentacji lekarskiej zgromadzonej w sprawie.

Co mówi prawo?

Przepisy regulują jedynie sytuacje osób, które nie później niż w okresie 30 dni od ustania obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek o przyznanie, ponowne ustalenie wysokości lub podjęcie wypłaty:

  • emerytury rolniczej,
  • renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej,
  • dodatków i świadczeń wypłacanych razem z emeryturami i rentami np. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dodatku kombatanckiego, dodatku pielęgnacyjnego itd.

Takie osoby mogą uzyskać prawo do świadczenia, prawo do świadczenia w ponownie ustalonej wysokości lub wypłatę świadczenia od dnia, w którym zostały spełnione warunki do przyznania, ponownego ustalenia wysokości lub podjęcia wypłaty świadczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 marca 2020 r. To jednak nie rozwiązuje wyżej opisanej sprawy.

Wniosek do Ministra Rolnictwa

Problem ten zauważyła też Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, a także Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, który 4 sierpnia 2020 r.  skierował wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego o wypracowanie odpowiedniej prawnej regulacji dotyczącej osób na zasiłkach chorobowych.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: KRIR
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników