środa, 22 maja, 2024
spot_imgspot_img

Dopłaty do przechowywania drobiu – przewodnicząca KE stawia na handel?

spot_img

O sprawie dopłat do prywatnego przechowywania mięsa drobiowego podczas obecnego kryzysu gospodarczego i inicjatywie grupy europarlamentarzystów pod przewodnictwem eurodeputowanego Krzysztofa Jurgiela pisaliśmy już wcześniej [CZYTAJ TUTAJ].
Sprawa doczekała się oficjalnej odpowiedzi Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Z uwagi na znaczenie tego głosu w obecnej dramatycznej sytuacji, poniżej publikujemy tekst w całości opatrując go jedynie śródtytułami.

Komisja wspiera rolnictwo

„Komisja przyjęła już szereg środków mających na celu złagodzenie społeczno-gospodarczego wpływu pandemii COVID-19, w tym na sektor rolnictwa. W dniu 19 marca 2020 r. Komisja przyjęła tymczasowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa, które pozwalają państwom członkowskim na przyznanie wsparcia w wysokości do 100 000 EUR na rolnika i do 800 000 EUR na przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych. W dniu 2 kwietnia 2020 r. Komisja zaproponowała Inicjatywę inwestycyjną „plus” w odpowiedzi na koronawirusa (CRII+), która będzie wspierać rolników, obszary wiejskie i państwa UE poprzez zwiększenie elastyczności w wykorzystaniu funduszy UE. W dniu 6 kwietnia 2020 r. Komisja przyjęła również środek przedłużający o jeden miesiąc, do dnia 15 czerwca 2020 r., termin składania wniosków o płatności w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), dając rolnikom więcej czasu na uzupełnienie wniosków o płatności bezpośrednie i pomoc na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Następnie w dniu 16 kwietnia Komisja przyjęła dwa dodatkowe środki mające na celu pomoc dla sektora rolno-spożywczego. Środki te zwiększą przepływy pieniężne rolników – poprzez zwiększenie zaliczek na płatności bezpośrednie (z 50 % do 70 %) i na niektóre płatności w ramach rozwoju obszarów wiejskich (z 75 %> do 85 %) – oraz zmniejszą obciążenia administracyjne dla władz krajowych i regionalnych oraz dla rolników w tych szczególnie trudnych czasach.

 

Ryczałt dla rolników i producentów?

Ponadto wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich może być wykorzystane w celu złagodzenia skutków gospodarczych wynikających z wybuchu pandemii koronaawirusa. Zachęcam państwa członkowskie do zbadania możliwości istniejących w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020, który obejmuje szereg odpowiednich środków w celu sprostania obecnej sytuacji. W dniu 30 kwietnia Komisja przedstawiła wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie rozwoju obszarów wiejskich (UE) nr 1305/2013. Wniosek ma na celu wprowadzenie nowego tymczasowego środka umożliwiającego państwom członkowskim wypłatę ryczałtu rolnikom i małym przedsiębiorstwom rolno-spożywczym szczególnie dotkniętym przez Kryzys COVID-19, zapewniając im w ten sposób ukierunkowane wsparcie płynności w celu zapewnienia ciągłości ich działalności gospodarczej. Teraz to Rada i Parlament Europejski powinni jak najszybciej zatwierdzić ten środek, żeby właściwe organy krajowe mogły z niego skorzystać poprzez dostosowanie swoich programów rozwoju obszarów wiejskich.

Jeśli chodzi o wsparcie rynkowe, Komisja przyjęła pakiet środków w ramach rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych. Niedawno przyjęte rozporządzenia wykonawcze 2020/595 i 2020/596 dotyczą w szczególności sektora mięsnego. […] pakiet ten nie obejmuje drobiu. Nie jest on częścią standardowej siatki bezpieczeństwa, którą można szybko uruchomić za pomocą rozporządzenia wykonawczego. Charakter sektora mięsa drobiowego, w szczególności krótki cykl produkcyjny i znacznie niższe ceny mrożonych produktów z mięsa drobiowego, to również czynniki, które nie sprzyjają środkom w zakresie prywatnego przechowywania. Jest rzeczą oczywistą, że Komisja Europejska nadal ściśle monitoruje wszystkie rynki.

Rzeczywiście stoimy w obliczu bezprecedensowego wyzwania dla gospodarki światowej, którego skutki wykraczają daleko poza sektor mięsa drobiowego, a nawet poza cały sektor rolnictwa.

 

Ważniejsza jest płynność handlu?

W odniesieniu do wniosku o zawieszenie przywozu mięsa, poprzednie kryzysy światowe pokazały, że utrzymanie płynności handlu ma zasadnicze znaczenie dla globalnej stabilności. COVID-19 nie jest wystarczającym powodem do ograniczeń w handlu środkami spożywczymi, nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie odbiłoby się to na eksporcie UE. Jest to ważna kwestia w przypadku mięsa drobiowego, gdzie UE notuje nadwyżkę w handlu z krajami trzecimi. Polski sektor drobiarski szczególnie skorzystał na tej sytuacji w ostatnich latach. Wszystkie te działania świadczą o zaangażowaniu Komisji w pomoc w zakresie środków rynkowych, gdy wymaga tego sytuacja – w granicach jej kompetencji i budżetu.”

Z pewnością to nie ostatni glos w tej ważnej dla polskiego rolnictwa sprawie. Do tematu powrócimy.


Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Krzysztofa Jurgiela

Foto: KE

 

 

 

Redakcja
Redakcja
Przygotowujemy dla Was zawsze najświeższe wiadomości z branży rolniczej. Newsy, wydarzenia, relacje, opinie. Widziałeś coś ważnego? Chcesz się z nami czymś podzielić? Napisz na adres redakcja@agroprofil.pl

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników