poniedziałek, 4 grudnia, 2023
spot_img

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł dla rolnika. Na jakich warunkach?

spot_imgspot_img

Czy rolnik może dostać 1 400 zł?

Co z dodatkiem solidarnościowym?

Wielu rolników i domowników poszkodowanych przez epidemię koronawirusa  zastanawia się, czy można ich zaliczyć do grona osób uprawnionych do pobierania tzw. dodatku solidarnościowego. Gra jest warta świeczki, bo tzw. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od I czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Zwolniony i ubezpieczony

Do sprawy ustosunkowało się Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które poinformowało, że o świadczenie to mogą wnioskować osoby, z którymi po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub których umowa o pracę na czas określony po dniu 15 marca 2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. Ogólnym warunkiem otrzymania tego dodatku jest również podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875) przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r. Nie można jednak posiadać innego tytułu do ubezpieczenia społecznego w ZUS lub w KRUS.

Do dwóch hektarów

Ostatecznie też, po przeanalizowaniu obowiązującego prawa, MRiRW stwierdza że:

– właściciele lub posiadacze nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowych

– współmałżonkowie i domownicy pracujący w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych nieprzekraczającej 2 ha przeliczeniowych,

– producenci rolni uzyskujący przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej nieprzekraczającej wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych (ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym oraz współmałżonkowie)

– i domownicy pracujący w wyżej opisanym gospodarstwie, spełniający pozostałe kryteria w zakresie statusu osoby bezrobotnej, określone w ustawie : dnia 20 kwietnia 2004 r, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn zm.),

są uprawnieni do otrzymywania tego świadczenia.

Trzeba się jednak spieszyć!

Jak już wspominaliśmy tzw. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od I czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Należy się jednak pośpieszyć, bo można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek o dodatek solidarnościowy.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: MRiRW i KRiR
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników