piątek, 24 maja, 2024
spot_imgspot_img

Czy oczka będą własnoscią?

spot_img

Moja Woda – sprzedaż nieruchomości

Czy trzeba pytać starosty?

Z początkiem lipca Ministerstwo Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska rozpoczęły realizację Programu „Moja Woda” w ramach którego można otrzymać dotację w wysokości do 5 tys. zł na zakup i budowę systemów indywidualnego zatrzymywania wody, w tym też tworzenie oczek wodnych i zbiorników retencyjnych. Sprawa jednak wywołała zaniepokojenie rolników potencjalnie zainteresowanych udziałem w tym programie.

Co z prawem pierwokupu?

Obawy rolników budziły zapisy zawarte w Ustawie Prawo Wodne. Rolnicy niepokoili się, czy utworzenie wspomnianych obiektów wodnych nie spowoduje sytuacji prawnej, zgodnie z którą z mocy Ustawy Prawo Wodne, prawo pierwokupu do nieruchomości na których zainstalowano dotowane obiekty, zyska Skarb Państwa. A zainteresowany sprzedażą takiej nieruchomości rolnik, przed sprzedażą będzie musiał zwrócić się do właściwego starostwa powiatowego z prośbą o ustosunkowanie się do kwestii skorzystania z pierwokupu.

Co na to Ministerstwo?

O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy Wydział Komunikacji Medialnej – Departament Edukacji i Komunikacji Ministerstwa Klimatu. Oto czego się dowiedzieliśmy:
mianem śródlądowych wód stojących określa się wody w jeziorach oraz innych naturalnych zbiornikach wodnych niezwiązanych bezpośrednio, w sposób naturalny, z powierzchniowymi śródlądowymi wodami płynącymi.
Z kolei wody znajdujące się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami nie są wprawdzie śródlądowymi wodami stającymi, ale przepisy Prawa Wodnego traktują je tak jak śródlądowe wody stojące.

Urządzenia a nie zagłębienia?

Jednocześnie, jak informuje MK, przy rozumieniu pojęć na gruncie Prawa Wodnego należy kierować się nie tylko wykładnią językową, ale też wykładnią celowościową i funkcjonalną. W tym kontekście oczka wodne można więc uznać za urządzenia retencyjne. A tym samym art. 23 ust. 2 Prawa Wodnego, w którym mowa jest o zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, nie obejmuje oczek wodnych, gdyż oczka te jako urządzenia wodne są urządzeniami lub budowlami, a nie zagłębieniami.

Beneficjenci mogą być spokojni?

A zatem, jak zapewnia Ministerstwo Klimatu, z powyższych względów nie można uznać wód w oczkach wodnych za śródlądowe wody stojące, ani stosować do nich art. 23 ust. 2 Prawa wodnego. W konsekwencji należy uznać,
że prawo pierwokupu przez Skarb Państwa nie dotyczy oczek wodnych w przypadku ich sprzedaży. Beneficjenci Programu Moja Woda mogą więc odetchnąć. Sprzedaż nieruchomości z tego rodzaju inwestycjami nie podlega omawianym ograniczeniom.
Przypomnijmy: Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: Ministerstwo Klimatu
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników