poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Czy sadownicy poszkodowani przez gradobicie mogą liczyć na pomoc?

spot_img

Gwałtowne burze odwiedzające nasz kraj sieją spustoszenie na terenie niemalże całej Polski. Po ostatnim przejściu nawałnicy gminie Łącko zniszczeniu uległo około 90% zawiązków. To katastrofa dla sadowników. Miejsce strat odwiedził Minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Pud. Podczas wizyty Minister poinformował, że rolnicy poszkodowani przez gradobicie mogą liczyć na pomoc.

Szkody musi zatwierdzić komisja

Decyzja o ewentualnym uruchomieniu dodatkowej pomocy w związku z powstałymi szkodami będzie mogła zostać podjęta po oszacowaniu szkód przez komisje powołane przez wojewodów – podkreślił minister i dodał, że służby wojewodów już szacują straty.

Minister Grzegorz Puda przypomniał, że to komisja zobowiązana jest do dokonania oszacowania szkód powstałych w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż:

  • do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw albo
  • w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w przypadku szkód w środku trwałym, albo
  • w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód – w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w budynkach.

Natomiast w przypadku szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych oszacowania szkód dokonuje się dwukrotnie:

  • po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,
  • po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód.

O jaką pomoc można się ubiegać?

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą ubiegać się o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych 

2) udzielenie przez Prezesa KRUS, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek,

3) zastosowanie przez KOWR, odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody,

4) udzielenie zezwolenia na ordynacje podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie pomocy de minimis czyli najprościej mówiąc wsparcia publicznego, którego nie ma konieczności zgłaszać.

Niestety patrząc na ostatnie lata na wypłaty trzeba będzie poczekać. Po zniszczeniach z gradobicia w 2019 roku sadownicy poznali kwoty dopiero niedawno..

źródło:mrirw

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x