środa, 24 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Czy problemy z kredytami dla producentów trzody chlewnej zostanie rozwiązany?

spot_img

Rolnicy realizujący inwestycje w zakresie budowy obiektów inwentarskich dla trzody chlewnej, w ramach poddziałania 4.1.3 „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze D, z PROW 2014-2020, coraz częściej sygnalizują problemy z  pozyskaniem kredytów pomostowych na inwestycje. Wynika to z faktu, że banki produkcję trzody chlewnej postrzegają jako branżę o spadającej rentowności i w efekcie, w ich ocenie, tego rodzaju inwestycje zaliczają do grupy wysokiego ryzyka. 

Rosną bankowe progi

Skutkuje to wzrostem wymogów i warunków, które winien spełnić rolnik starający się o kredyt, a także żądaniem przez banki dodatkowych zabezpieczeń. Przedłużający się, tego rodzaju kryzys, może doprowadzić do rezygnacji przez rolników z inwestowania w produkcję trzody chlewnej, a także do rezygnacji z ubiegania się o środki PROW. W obecnej sytuacji, szczególnie zagrożone są inwestycje w obiekty reprodukcyjne (maciory i prosięta) mogące być podstawą tuczu w cyklu zamkniętym, a także mogące być dostawcami polskich prosiąt na rynek krajowy.

Dotkliwe straty rolników

W obecnej sytuacji rolnicy, którzy kupowali warchlaki w Danii lub Niderlandach po cenach: 450-550 zł, sprzedają tuczniki w cenie znacznie poniżej tej wartości (3,80-3,90 zł/kg) i ponoszą bardzo duże straty. Utrzymywanie się takiej sytuacji powodować będzie ogólny spadek produkcji trzody chlewnej w Polsce i konieczność importu tego rodzaju mięsa.

Czy Fundusz Gwarancji zaradzi?

Problem ten zauważyła Wielkopolska Izba Rolnicza, która zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o jego rozwiązanie poprzez stworzenie mechanizmów ułatwiających rolnikom inwestowanie w sektor trzody. Ze szczególnym uwzględnieniem produkcji prosiąt.

W odpowiedzi Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o możliwości zabezpieczenia kredytów inwestycyjnych za pośrednictwem gwarancji spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych (FGR). I  tu dobra wiadomość dla zainteresowanych modernizacją, bo o tego rodzaju gwarancje mogą się ubiegać właśnie rolnicy – beneficjenci działań PROW – dla Działań: Modernizacja Gospodarstw Rolnych oraz Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Przy czym, w takich przypadkach maksymalna wysokość kredytu zabezpieczonego gwarancją,  odpowiada wysokości wkładu własnego beneficjenta w projekcie dotacyjnym. Oblicza się ją jako różnicę pomiędzy sumą kosztów kwalifikowalnych projektu dotacyjnego, a kwotą dotacji. Należy też wiedzieć, że w przypadku gdy inwestycja, która będzie finansowana ze środków kredytu zabezpieczonego gwarancją FGR, w rzeczywistości realizowana jest ze wsparciem pochodzącym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w formie: dotacji; innego kredytu inwestycyjnego zabezpieczonego gwarancją FGR lub kredytu obrotowego zabezpieczonego gwarancją FGR.

Gwarancja do 10 milionów zł

Natomiast łączna wartość pomocy otrzymanej przez kredytobiorcę nie może przekroczyć 50%, a w przypadku młodego rolnika 60% kosztów kwalifikowalnych na poziomie realizowanej inwestycji lub inwestycji wraz z zakupem rzeczowych środków do produkcji.
A wysokość samej gwarancji nie może być wyższa niż 10 mln zł i sięgać do 80% kapitału kredytu. Dodajmy, że z tytułu udzielenia gwarancji, banki kredytujące nie pobierają prowizji. Gwarancja udzielania jest na okres nie dłuższy niż 183 miesiące.


Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródła: MRiRW, WIR
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x