piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

Wspólna Polityka Rolna – czy musimy najpierw spełnić cele by otrzymać pieniądze?

W zaawansowaną fazę weszły prace nad unijną Wspólną Polityką Rolną (WPR) na lata 2021-2027WPR. Komisja Europejska przedstawiła już pakiet legislacyjny WPR po 2020. Obejmuje on trzy rozporządzenia bazowe, które określają podstawowe cele i zasady funkcjonowania WPR w nadchodzącym okresie.

Bezpieczeństwo, środowisko, ekonomia

Cele bazowe WPR na lata 2021-27 to:

 1. wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;
 2. zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;
 3. umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich.

Czy pomogą polskim rolnikom?

Wyznaczono też 9 celów szczegółowych WPR, a mianowicie:

 1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);
 2. zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
 3. poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
 4. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii;
 5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
 6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
 7. przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
 9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

Uwzględnią wszystkie potrzeby?

Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizuje zasadność powyższych 9 celów szczegółowych WPR. Wykonywane są analizy SWOT, czyli z zastosowaniem  techniki porządkowania i analizy informacji (ang. skrót SWOT: Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia). Analizy prowadzone są równolegle unijnymi negocjacjami dotyczącymi pakietu prawnego, który określi zasady programowania, wdrażania i rozliczania wydatków Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2021-2027. Jak zapewnia resort rolnictwa, programując nową WPR zakłada się silniejsze ukierunkowanie wsparcia na precyzyjnie określone potrzeby, sektory, typy gospodarstw i obszary problemowe.

Skonsultują z rolnikami

Projektowana Wspólna Polityka Rolna, podlegać będzie szerokim konsultacjom z udziałem rolników, związków i organizacji zrzeszających rolników oraz producentów rolnych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, analiz oraz konsultacji społecznych, opracowany zostanie ostateczny zakres instrumentów wsparcia. Określone zostaną kategorie odbiorców pomocy, a na tej podstawie rozpisane programy, konkretne kwoty wsparcia i nabory wniosków. Harmonogram konsultacji w sprawie WPR na lata 2021 – 2027, zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.


Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW, KRiR
Foto: Jumpstory

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x