czwartek, 30 listopada, 2023
spot_img

Chcesz pozyskać fundusze na zalesianie? – Masz czas do końca tygodnia

spot_img

Jeśli chcesz posadzić las

Przypominamy, że do najbliższego piątku, czyli do 31 lipca br. Biura Powiatowe ARiMR przyjmować będą wnioski o dofinansowanie składane przez rolników którzy na swoich gruntach chcą posadzić las.

Kto może się ubiegać?

Działanie pn.: „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami lub współmałżonkami właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia. Poza rolnikami, beneficjentem tego programu mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Jakie są warunki?

Działka na której ma być prowadzona uprawa leśna musi mieć co najmniej 0,1 ha i szerokość większą niż 20 m, chyba że graniczy z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia można przeznaczyć maksymalnie 20 ha.
W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać
z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

W ramach tego działania rolnik może otrzymać trzy rodzaje premii:

– wsparcie na zalesianie

– premię pielęgnacyjną

– premię zalesieniową.

Nawet 12 7070 za hektar!

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8 307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia, rodzaju gruntu, nachylenia terenu czy sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej.

Ponadto za ogrodzenie i pielęgnację

Dodatkowo można uzyskać pieniądze za ogrodzenie zalesionego terenu. Stawka za metr bieżący ogrodzenia wynosi 8,82 zł, a za zabezpieczenie drzewek 3 palikami – 1132 zł/ha. Natomiast dopłata pielęgnacyjna wypłacana jest przez 5 lat w okresie objętym zobowiązaniem. Stawka tego wsparcia wynosi od 794 zł/ha do 1628 zł/ha.

Premia zalesieniowa

Trzecia z możliwych do otrzymania w tym działaniu forma dotacji, to premia zalesieniowa która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłaca się ją w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez okres zobowiązania sięgający 12 lat.

Wnioski można składać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można też dostarczyć osobiście.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: Biuro Prasowe ARiMR
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników