środa, 22 maja, 2024
spot_imgspot_img

FAO podniosła prognozę światowej produkcji zbóż

spot_img

Prognoza FAO dotycząca światowej produkcji zbóż w trwającym sezonie 2023/24 została nieznacznie podniesiona i wynosi obecnie 2 841 mln ton, co oznacza wzrost o 1,1 procent (32 mln ton) w porównaniu z poziomem z poprzedniego sezonu.

Lepsze niż przed miesiącem oczekiwania dotyczą produkcji kukurydzy pszenicy i ryżu

Korekta w górę opiera się na podniesieniu światowej produkcji kukurydzy, odzwierciedlającej najnowsze oficjalne szacunki z Unii Europejskiej, oraz światowej produkcji pszenicy, w następstwie niedawno opublikowanych oficjalnych danych wskazujących na nieco większe zbiory w Argentynie i Australii.

Podobnie po niewielkich korektach w górę perspektyw produkcji dla kilku krajów prognoza FAO dotycząca światowej produkcji ryżu w sezonie 2023/24 wynosi obecnie 526,4 mln ton (po przemiale). Poziom ten oznacza roczny wzrost produkcji o 0,5% i odpowiada rekordowym zbiorom w sezonie 2021/22, odzwierciedlając perspektywy ogólnie obfitych zbiorów w Azji, a także wzrostu produkcji w Afryce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Światowa produkcja, zużycie i zapasy zbóż w mln ton

Wzrosła prognoza zużycia zbóż

Prognoza światowego zużycia zbóż w sezonie 2023/2024, ustalona na 2828 mln ton, jest wyższa o 4,6 mln ton w porównaniu z prognozą z poprzedniego miesiąca i o 36,4 mln ton (1,3 procent) powyżej poziomu na sezon 2022/2023.

Prognoza światowego wykorzystania pszenicy na sezon 2023/24, obecnie ustalona na 795 mln ton, czyli o 2,0 procent powyżej poziomu na sezon 2022/23, została podniesiona o 2,1 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem, głównie ze względu na wyższe przewidywane zużycie paszy w Argentynie i inne wykorzystanie w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Podniesiono także prognozę światowego wykorzystania zbóż gruboziarnistych w sezonie 2023/24 o 2,5 mln ton, co odzwierciedla wyższe przewidywane wykorzystanie paszy z kukurydzy, zwłaszcza w Meksyku, oraz jęczmienia, głównie w Chinach i Maroku. Dzięki tej rewizji w górę globalna prognoza wykorzystania zbóż gruboziarnistych na sezon 2023/2024 wyniesie 1 509 mln ton, co oznacza wzrost o 1,5 procent w porównaniu z poziomem na sezon 2022/2023.

Prognozuje się, że światowe wykorzystanie ryżu w sezonie 2023/24 spadnie o 1,1 mln ton rok do roku do 523,7 mln ton, ponieważ oczekuje się, że wzrost spożycia żywności spowodowany populacją zostanie zrównoważony przez ograniczenia zastosowań ryżu do celów innych niż spożywcze.

Światowe zapasy zbóż powinny wzrosnąć na koniec tego sezonu

Pomimo korekty w dół o 2,7 mln ton w porównaniu z poprzednim miesiącem, prognozę FAO dotyczącą światowych zapasów zbóż  kończących się w sezonie 2023/24 szacuje się obecnie na 894 mln ton, czyli nadal o 2,3% powyżej poziomów otwarcia.

Stosunek zapasów zbóż do wykorzystania pozostanie na komfortowym poziomie

Relację światowych zapasów zbóż do wykorzystania w sezonie 2023/24 prognozuje się na komfortowym poziomie 31,0 proc., niemal bez zmian w porównaniu z poziomem 30,9 proc. w sezonie 2022/2023.

Prognozę światowych zapasów pszenicy na poziomie 318 mln ton obniżono o 1,0 mln ton, zwiększając przewidywany spadek z poziomu otwarcia do 2,0%. Ta rewizja w dół wynika głównie z przewidywanego spadku zapasów w Federacji Rosyjskiej w związku z wyższą prognozą eksportu.

Przewiduje się, że światowe zapasy zbóż gruboziarnistych, ustalone na poziomie 377 mln ton, w dalszym ciągu wzrosną powyżej poziomów z otwarcia, o 6,7%, pomimo dokonanej w tym miesiącu korekty w dół o 2,1 mln ton, wynikającej z oczekiwań niższych zapasów kukurydzy, głównie w Argentynie, Unii Europejskiej i Meksyku oraz jęczmień, prawie wyłącznie w Australii.

Światowe zapasy ryżu na koniec sezonu gospodarczych 2023/24 są obecnie ustalone na 199,1 mln ton, co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z prognozą z marca, głównie ze względu na korektę w górę rezerw w Indonezji.

Handel zbożami wzrośnie w skali roku

Prognoza światowego handlu zbożami została podniesiona o 1,9 mln ton w stosunku do poprzedniego miesiąca do 485 mln ton w sezonie 2023/24, co wskazuje na wzrost o 8 mln ton (1,7 proc.) w stosunku do poziomu z sezonu 2022/2023.

Prognozę światowego handlu pszenicą na sezon 2023/24 podniesiono o 1,2 mln ton, odzwierciedlając oczekiwania dotyczące wyższych wolumenów eksportu przez Federację Rosyjską oraz większego popytu importowego ze strony Unii Europejskiej, Tajlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Pomimo rewizji w górę nadal przewiduje się, że światowy handel pszenicą w sezonie 2023/24 spadnie z poziomu z sezonu 2022/23 o 0,7 proc. do 199 mln ton.

Prognoza dla światowego handlu zbożem gruboziarnistym wynosi obecnie 235 mln ton, co oznacza wzrost o 0,8 mln ton w porównaniu z zeszłym miesiącem i 5,0 procent powyżej poziomu z sezonu 2022/2023.Większy eksport jęczmienia z Australii i większy import jęczmienia z Chin i Maroka w celu zaspokojenia krajowego popytu na paszę spowodowały większą część rewizji w górę w tym miesiącu, podniosły prognozę światowego handlu jęczmieniem na sezon 2023/2024, jeszcze bardziej zwiększając oczekiwany wzrost powyżej sezonu 2022/2023. poziom.

Prognoza FAO dotycząca światowego handlu kukurydzą na sezon 2023/24 pozostaje ogólnie niezmieniona, ponieważ rewizja w dół importu przez Unię Europejską jest równoważona większymi zakupami przez Meksyk, Arabię Saudyjską oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Nadal prognozuje się, że międzynarodowy handel ryżem w 2023/24 (styczeń–grudzień) spadnie drugi rok z rzędu do 51,3 mln ton w związku z oczekiwaniami niższych zakupów we wszystkich regionach z wyjątkiem Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Perspektywy upraw w 2024 roku

Oczekiwania produkcji pszenicy spadły, ale nadal są lepsze niż przed rokiem

Jeśli chodzi o zbiory na 2024 r., prognoza FAO dotycząca światowej produkcji pszenicy została nieco obniżona w porównaniu z poprzednim miesiącem i obecnie wynosi 796 mln ton, ale nadal oznacza oczekiwany 1-procentowy wzrost w stosunku do produkcji w 2023 r.

Niedawna rewizja w dół odzwierciedla niewielkie cięcia prognoz produkcji pszenicy w Unii Europejskiejoraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, gdzie nadmierna wilgotność ograniczyła zasiewy pszenicy, podczas gdy lokalna susza wpływa na obszary uprawne w południowej i wschodniej części Unii Europejskiej. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, pomimo spowodowanego cenami spadku nasadzeń, całkowita produkcja pszenicy w tym kraju w 2024 r. nadal będzie rosnąć w oparciu o przewidywane lepsze plony i większy obszar zbiorów, czemu sprzyjają ogólnie sprzyjające warunki pogodowe. W Kanadzie, gdzie główne uprawy pszenicy jarej mają być sadzone od maja, wstępne prognozy wskazują na prawdopodobny spadek powierzchni zasiewów ze względu na mniejsze marże zysku. Przewiduje się jednak, że powrót do trendu w zakresie rentowności spowoduje wzrost produkcji powyżej średniej z ostatnich pięciu lat.

Warunki na Ukrainie pozostają bez zmian w stosunku do poprzedniego miesiąca, gdyż wojna w dalszym ciągu wywiera duży wpływ na sektor i perspektywy produkcyjne.

W Federacji Rosyjskiej, przy ogólnie łagodnej pogodzie, zbiory pszenicy mają się dobrze, a na 2024 r. prognozuje się ponadprzeciętną produkcję pszenicy, choć niższą rok do roku.

W Azji sprzyjające warunki pogodowe poprawiają perspektywy produkcyjne w Indiach i Pakistanie, a przy opłacalnych cenach wspierających zasiewy pszenicy, w 2024 r. prawdopodobne są rekordowe zbiory pszenicy.

W krajach Azji Bliskiego Wschodu obfite opady deszczu wpłynęły na rozwój upraw i uzupełniły zasoby wody do nawadniania, stanowiąc podstawę korzystne perspektywy produkcji pszenicy w 2024 r., przy zbiorach rozpoczynających się w maju.

Z kolei znaczne niedobory opadów i wysoka temperatura w Afryce Północnej spowodowały degradację plonów pszenicy, a plony spodziewane są na niskim poziomie w 2024 r., po i tak już słabych wynikach w zeszłym roku.

Prognozy dla kukurydzy

W Brazylii prognozuje się, że łączny obszar upraw kukurydzy będzie niższy z roku na rok, a wraz z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi wpływającymi na kluczowe regiony produkcyjne przewiduje się mniejszą produkcję kukurydzy w 2024 r., ale nadal pozostanie ona powyżej średniej z ostatnich pięciu lat.

Dobre deszcze stanowią podstawę oczekiwań dotyczących odbicia produkcji kukurydzy w Argentynie po zbiorach dotkniętych suszą w 2023 r.

W Republice Południowej Afryki utrzymujące się niskie opady deszczu i wysokie temperatury doprowadziły do pogorszenia perspektyw produkcji, a zbiory kukurydzy w 2024 r. mają spaść poniżej poziomu średnią z poprzednich pięciu lat. W krajach sąsiednich panują porównywalnie suche i gorące warunki pogodowe, co pogarsza perspektywy plonów, a w całej Afryce Południowej w 2024 r. spodziewane są zmniejszone zbiory.

Źródło: FAO

Andrzej Bąk
Andrzej Bąk
Pochodzę ze wsi położonej na Lubelszczyźnie. Wykształcenie zdobyłem na studiach rolniczych w Olsztynie i Lublinie (ekonomika rolnictwa), oraz w Wyższej Szkole Menedżerów (doradztwo inwestycyjne i analiza finansowa). Pracowałem przy tworzeniu Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A. (WGT S.A.) przy udziale ekspertów z giełdy w Chicago. Aktualnie prowadzę portal internetowy e-WGT - Internetowa Giełda Rolna należący do WGT S.A. Na co dzień zajmuję się analizą rynków rolnych i paliw.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x