środa, 24 lipca, 2024
spot_img

Branżowe Porozumienie ds. walki z ASF

spot_img

Jak podaje Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej w komunikacje prasowym z 24 grudnia br. w dniu 17 grudnia br. w ramach prac nad ustaleniem skutecznych metod walki z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF, zorganizowano pierwsze robocze spotkanie Branżowego Porozumienia ds. Walki z afrykańskim pomorem świń.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Głównego Inspektoratu Weterynarii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także eksperci i przedstawiciele organizacji rolniczych.

Podczas dyskusji omawiano propozycje nowych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych mogących usprawnić skuteczność działań administracji, wspomóc funkcjonowanie gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, a także zakładów przetwórczych.

Strategia, koordynator i CZZK

Ważną tezą było stwierdzenie, że w programie walki z ASF brakuje spójnej koncepcji działań resortu rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych i administracji, obrony narodowej i infrastruktury. Sugerowano również zmianę niektórych przepisów krajowych oraz Unii Europejskiej.

Zaproponowano także powołanie Koordynatora do spraw walki z ASF przy Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej z bezpośrednią podległością Premierowi.

Postulowano również utworzenie Centralnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (CZZK) z kompetencjami w zakresie rolnictwa, przemysłu mięsnego i łowiectwa oraz z uprawnieniami do wydzielenia zakładów mięsnych ze stref ASF i to niezależnie od położenia administracyjnego, a także bliskości konkretnej strefy.

Likwidacja gospodarstw i nielegalnych ubojów?

Innym ważnym postulatem, który poruszono podczas narady była kwestia likwidacji wszystkich gospodarstw hodujących świnie, które nie przestrzegają zasad bioasekuracji.

Ponadto, domagano się również likwidacji wszystkich stad trzody chlewnej, które nie zostały zarejestrowane i zgłoszone do Inspekcji Weterynaryjnej oraz likwidacji nielegalnych ubojów gospodarczych.

Nadzór weterynaryjny

Podczas pierwszego posiedzenia Branżowego Porozumienia poruszono również kwestię usprawnienia procedury przemieszczania przebadanych świń między strefami ASF pod nadzorem weterynarii.

Ważnym tematem była też konieczność wydania wytycznych dotyczących bioasekuracji dla podmiotów transportujących świnie, zaopatrujących gospodarstwa z produkcją trzody chlewnej w pasze oraz inne środki produkcji, odbierających padlinę lub transportujących do innych rejonów sprzęt wykorzystywany w gospodarstwach.

Uczestnicy dyskusji do ważnych tematów zaliczyli też: konieczność ustalenia zasad wejścia inspektorów weterynarii do ferm trzody chlewnej, utworzenia wytycznych dla służb drogowych zamykających przepusty dla zwierząt oraz zasad bioasekuracji dla myśliwych i to niezależnie od miejsca prowadzenia polowania.

Tłumiki, noktowizory, polowania

Uczestnicy obrad Branżowego Porozumienia, poparli też min.: możliwość wykorzystywania noktowizorów oraz tłumików podczas polowań, skrócenia okresu zgłaszania polowań zbiorowych z 14 do 2 dni, odławiania i utylizacji dzików żerujących w miastach zamiast przemieszczania ich na tereny leśne, a także możliwość stosowania pułapek samołownych przez rolników na własnym terenie.

Więcej informacji na temat Porozumienia i omawianych tematów, znaleźć można w komunikacje prasowym opublikowanym na stronie internetowej Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło: KZP-PTCh
Foto: Pixabay

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników