środa, 29 maja, 2024
spot_imgspot_img

Bezpieczna praca z prasą

spot_img

Corocznie w okresie wakacyjnym ogólnokrajowe media informują o tragicznych w skutkach wypadkach w czasie belowania słomy lub siana. W dominującej większości są to zdarzenia tragiczne, kończące się śmiercią lub amputacją kończyn powodujących ciężkie i trwałe uszkodzenie ciała operatora lub osób postronnych. Przedstawiamy ogólne wytyczne dotyczące bezpiecznej pracy w czasie obsługi pras. | Janusz Pawlak

Poniższe zalecenia mają charakter ogólny i odnoszą się do głównych zagrożeń i nieprawidłowości mogących wystąpić podczas eksploatacji pras. Szczegółowe wytyczne dotyczące bezpiecznej pracy mogą być zróżnicowane. Związane jest to z modelem i typem użytkowanej w gospodarstwie maszyny. Dlatego też bardzo istotne jest zapoznanie się z treścią instrukcji obsługi prasy opracowanej przez producenta, przed rozpoczęciem jej użytkowania. Prace związane z eksploatacją prasy mogą wykonywać osoby zdrowe, trzeźwe, nie będące pod wpływem substancji psychotropowych, posiadających prawo jazdy co najmniej kategorii B.

Zboża – Publikacja Specjalna Agro Profil

Ważny wybór

Operator zestawu powinien być ubrany w odzież roboczą przylegającą do ciała, zabezpieczającą przed jego wybrudzeniem a także przypadkowym pochwyceniem przez elementy będące w ruchu oraz obuwie robocze, chroniące stopy przed urazami mechanicznymi.

W przypadku użytkowania ciągnika rolniczego pozbawionego szczelnej kabiny ochronnej warto aby kierujący stosował ochronniki słuchu, okulary lub gogle ochronne oraz środki ochrony indywidualnej górnych dróg oddechowych zabezpieczające przed oddziaływaniem szkodliwych czynników środowiska pracy tj. hałasem oraz pyłem rolniczym.

 

 

Bezpieczna praca – ważny stan techniczny sprzętu

Przystępując do pracy operator powinien dokonać oceny stanu technicznego zarówno ciągnika rolniczego (w szczególności jego układu jezdnego, hamulcowego i instalacji oświetleniowej), jak i prasy  (głównie prawidłowości funkcjonowania osłon i urządzeń zabezpieczających) oraz stan techniczny i poprawność montażu osłon i wału przegubowo teleskopowego).

 

Agregatowanie i jazda na pole

W trakcie sprzęgania ciągnika rolniczego z prasą, operator powinien upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się osoby postronne, a po zakończonym procesie poprawnie podłączyć dyszel prasy do układu zawieszenia ciągnika a także instalacje elektryczną oraz hydrauliczną ciągnika z maszyną. Producenci pras często na czas jazdy zalecają montaż łańcuchów dodatkowo zabezpieczający przed niekontrolowanym odłączeniem się prasy od ciągnika.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie jazdy po drogach publicznych, operator zobowiązany jest umieścić na korpusie prasy trójkąt wyróżniający dla pojazdów wolno poruszających się, a na ramie kabiny ciągnika rolniczego sygnał świetlny barwy żółtej.

Dopuszcza się przemieszczanie prasy wyłącznie w pozycji transportowej zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi.

W czasie przemieszczania się zestawu zabrania się przewożenia osób na stopniach drabinek, pomostach technologicznych, korpusie oraz dyszlu prasy, transportowania przedmiotów, narzędzi na sprzęcie oraz sprasowanego pokosu w komorze prasowania.

Podczas pracy należy ograniczać prędkość jazdy zestawu w czasie wykonywania manewrów skręcania czy zbliżania się do śródpolnych rowów lub przeszkód stałych.

W celu wyeliminowania zagrożenia zapchania podbieraka lub układu tnącego prasy, należy zadbać o prawidłowe uformowanie pokosu a także przestrzegać zalecanej prędkości jazdy zestawu.

Eksploatując prasę należy przestrzegać maksymalnego kąta nachylenia zbocza pola w czasie pracy określonego w dokumentacji technicznej producenta. Przekroczenie wskazanych wartości może doprowadzić np. do uszkodzenia wału przegubowo – teleskopowego lub utraty stateczności i przewrócenia się zestawu.

Zabrania się prasowania pokosów sprzętem pozbawionym lub wyposażonym w niekompletne osłony elementów będących w ruchu.

Praca na zboczach

Znaczne zagrożenie dla osób postronnych stanowi możliwość potrącenia lub przygniecenia w skutek niekontrolowanej zmiany położenia balotu opuszczającego komorę prasowania. Operator powinien o tym pamiętać, szczególnie na terenach o znacznym nachyleniu. Zaleca się rozładowywanie balot, gdy zestaw znajduje się w kierunku poprzecznym do zbocza.

 

Pełna wersja artykułu ukazała się w magazynie rolniczym Agro Profil 05/2020 – zamów BEZPŁATNY egzemplarz i przeczytaj o bezpiecznej pracy przy obsłudze pras.

 

Prenumerata magazynu Agro Profil

Sprawna prasa na szóstkę: Jak przygotować maszynę do sezonu?

 

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze. Agro Wydawnictwo powstało w styczniu 2016 roku i od tego czasu regularnie przekazuje polskim rolnikom wiedzę ułatwiającą prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Każdego roku Magazyn Agro Profil uczestniczy w wielu wydarzeniach branżowych - między innymi Agro Show, Agro Tech Kielce, Polagra Premiery, Agro-Park, Targi Książki i wielu innych. Wydawnictwo współpracuje z wieloma pracownikami naukowymi takich placówek jak np. Instytut Ochrony Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czy też Politechniki Bydgoskiej.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników