czwartek, 25 lipca, 2024
spot_img

Bayer i ADM łączą siły w celu niższej emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa

spot_img

Dwa giganty z branży rolniczej, Bayer i ADM, ogłosiły 13 czerwca w Chicago rozszerzenie współpracy obejmującej wspólne działania z rolnikami w celu szerszego stosowania regeneratywnych praktyk rolniczych w Europie.

9 tys. ha rzepaku ozimego w uprawie regeneratywnej w Polsce

W zeszłym roku firmy Bayer i ADM przeprowadziły badanie wykonalności, by ocenić wpływ praktyk rolnictwa regeneratywnego na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, zwiększanie bioróżnorodności oraz poprawę zdrowia gleby. Do badań zaangażowano rolników uprawiających rzepak ozimy na powierzchni około 9000 hektarów w Polsce.

Pozwoliło to na ocenę potencjału ograniczenia emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnym tworzeniu indywidualnego dla danego rolnika planu działania w zakresie przejścia na rolnictwo regeneratywne. Wstępne oceny wykazały, że emisje z hektarów upraw objętych co najmniej jedną regeneratywną praktyką rolniczą były o 15% niższe niż w przypadku upraw konwencjonalnych. Analiza wskazuje, że poziom ograniczenia emisji może sięgać nawet 40% w przypadku rolników kompleksowo stosujących praktyki regeneratywne.

Bayer i ADM udzielą wsparcia we wdrażaniu praktyk regeneratywnych

W ramach następnego etapu współpracy program obejmie kolejne gatunki roślin uprawnych, takie jak kukurydza, pszenica i jęczmień, a pod względem geograficznym zostanie rozszerzony na obszar Europy Wschodniej. Rolnicy uzyskają wsparcie finansowe i techniczne przy wdrażaniu praktyk regeneratywnych, takich jak:

  • ograniczenie orki,
  • uprawy okrywowe,
  • wsiewki,
  • zarządzanie składnikami odżywczymi,
  • wykorzystanie materii organicznej / obornika,
  • płodozmian.

ADM przyzna wynagrodzenie finansowe rolnikom uczestniczącym w programie za każdy kwalifikowalny hektar upraw zmierzony i zweryfikowany za pomocą technologii cyfrowej firmy Bayer we współpracy z platformą Sandy firmy Trinity Agtech. Platforma Sandy to uznane i potwierdzone naukowo rozwiązanie odpowiadające najwyższym standardom, dostępnym na rynku oraz posiadające łatwe w użyciu narzędzie dla rolników.

Poza wsparciem finansowym rolnicy uczestniczący w programie uzyskają wsprarcie agronomiczne od wyspecjalizowanych ekspertów. Wsparcie rozpocznie się od  głębokiej agronomicznej analizy problemów typowych dla każdego regionu, w którym prowadzony jest program. Następnie zostanie przeprowadzona indywidualna ocena uprawy, w czasie której agronomowie odwiedzą tereny uprawne i wraz z rolnikami opracują plany rozwoju odpowiednie dla każdej uprawy. Rolnicy będą mogli dzielić się między sobą doświadczeniami oraz omawiać różne praktyki podczas wizyt na polach uprawnych oraz spotkań umożliwiających dzielenie się wiedzą.

Praktyki regeneratywne to korzyść dla środowiska i dla rolnika

Program oceny wykonalności z 2023 roku stanowił kluczowy element kształtowania prac na większą skalę. Wysłuchanie opinii rolników było kluczowe dla ujęcia wszystkich czynników typowych dla danego regionu. Wstępne gromadzenie danych do obliczeń emisji gazów cieplarnianych oraz analizy gleby wraz z pomiarem sekwestracji dwutlenku węgla umożliwiły rolnikom, Bayer i ADM uzyskanie cennych informacji na temat aktualnego wpływu na środowisko oraz potencjalnych możliwości ograniczeń emisji wraz z rozwojem programu.

„U nas od 15 lat stosujemy praktyki rolnictwa regeneratywnego. Cały czas coś ulepszamy. Testujemy najpierw na mniejszej powierzchni i na podstawie rezultatów decydujemy o wdrożeniu na większym areale. Dzięki tym działaniom nasz ślad węglowy jest niższy ” – mówi Karol Pietnoczka, rolnik z Pomorza Zachodniego.

„Prowadzimy w gospodarstwie praktyki rolnictwa regeneratywnego, bo nam się to opłaca. Muszą być one jednak dobrze zrównoważone z innymi praktykami rolniczymi, by w skali całego gospodarstwa osiągnąć sukces. ” – mówi Piotr Hulanicki, rolnik z województwa warmińsko-mazurskiego.

Na czym polega współpraca Bayer i ADM?

Candy Siekman, dyrektor działu Climate Smart Agriculture Origination w ADM, mówi: „Rolnictwo regeneratywne jest kluczowe dla naszej pozycji lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji, a wprowadzanie programu rolnictwa regeneratywnego w Polsce to istotny etap naszych działań. Nasze wewnętrzne badania pokazują, że większość konsumentów chętniej obdarzyłaby zaufaniem i została klientami sprzedawców i marek, które stosują praktyki rolnictwa regeneratywnego. Działając wspólnie z silnymi partnerami, takimi jak Bayer, pomagamy spełniać te wymogi rolnikom, którzy przecież są najważniejsi w naszych działaniach. Wiążemy duże nadzieje ze współpracą z firmą Bayer przy promowaniu ekonomicznie atrakcyjnego modelu, który przewiduje wspólną pracę firm i rolników nad tworzeniem bardziej elastycznego i zrównoważonego łańcucha dostaw o niższym śladzie węglowym”.

Lionnel Alexandre, dyrektor działu redukcji emisji w Bayer w regionie EMEA, mówi: „Współpraca  z ADM w zakresie rolnictwa regeneratywnego w Europie ma dla nas duże znaczenie, ponieważ pokazuje, jak ważne jest budowanie silnego i zaangażowanego podejścia opartego na łańcuchu wartości, gdzie wszyscy mają wspólny cel. Rozwiązanie firmy Bayer łączy zaawansowaną funkcjonalność cyfrową oraz zdolności agronomiczne, wykorzystując wiedzę najlepszych ekspertów i partnerów z całej Europy. Daje to naszym klientom, takim jak ADM, najlepsze zasoby umożliwiające wspieranie kluczowych projektów z obszaru rolnictwa regeneratywnego”.

O firmie Bayer i ADM

ADM uwalnia siłę natury, by zwiększać jakość życia. Koncentrujemy się na zarządzaniu globalnym rolniczym łańcuchem dostaw zapewniającym bezpieczeństwo żywnościowe. Łączymy globalne potrzeby z globalnymi możliwościami. Jesteśmy czołowym dostawcą żywności dla ludzi i zwierząt; oferujemy jedno z najbogatszych portfolio produktów prosto z natury. W zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia oferujemy największy w tym sektorze asortyment produktów dla klientów, którzy szukają nowych sposobów na zdrowsze życie. Jesteśmy innowatorem wskazującym drogę dla przyszłości nowych klientów i rozwiązań przemysłowych. Jesteśmy liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju i skalujemy całe łańcuchy wartości, by umożliwiać dekarbonizację wielu sektorów przemysłowych, które korzystają z naszych usług. Na całym świecie nasze innowacje i doświadczenie spełniają podstawowe wymogi, ulepszając przy tym jakość życia oraz dbając o zdrowszą planetę. Więcej informacji na stronie www.adm.com.

Firma Bayer to międzynarodowe przedsiębiorstwo, którego działalność skupia się na obszarach nauk Life Sciences, jakimi są ochrona zdrowia i produkcja żywności. Zgodnie z misją „Health for all, Hunger for none” jej produkty i usługi mają na celu przynoszenie korzyści ludziom i planecie poprzez wspieranie wysiłków zmierzających do przezwyciężenia głównych wyzwań związanych z rosnącą i starzejącą się globalną populacją. Bayer angażuje się w zrównoważony rozwój i wywieranie pozytywnego wpływu poprzez swoją działalność. Jednocześnie Grupa dąży do poprawy rentowności i tworzenia wartości poprzez innowacje i wzrost. Marka Bayer oznacza zaufanie, niezawodność i jakość na całym świecie. W roku podatkowym 2023 Grupa zatrudniała około 100 000 osób, a wartość jej sprzedaży wyniosła 47,6 mld euro. Inwestycje w badania i rozwój – przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych – wyniosły 5,8 mld euro. Więcej informacji na stronie www.bayer.com.

ADM i rolnictwo regeneratywne

ADM definiuje rolnictwo regeneratywne jako podejście rolnicze oparte na wynikach, które chroni i ulepsza zdrowie gleby, bioróżnorodność, zasoby klimatyczne i wodne przy jednoczesnym wsparciu rozwoju biznesu rolniczego. Globalne programy rolnictwa regeneratywnego ADM przewidują bezpośrednie wsparcie finansowe dla rolników, łatwe procesy oraz najnowocześniejsze technologie, by zapewnić niskie bariery wejścia, a także szeroki zakres pomocy i wytycznych ze strony wewnętrznych i zewnętrznych ekspertów. Kluczowym elementem podejścia ADM jest uznanie, że różne części świata mierzą się z różnymi problemami środowiskowymi, w związku z czym firma dopasowuje specyficzne rozwiązania i praktyki, by dostosować się do specyficznych problemów środowiska w różnych regionach.

ADM ogłosiła niedawno, że jej globalny program rolnictwa regeneratywnego objął ponad 2,8 miliona akrów w 2023 r. i że zwiększyła swój cel do 5 milionów akrów w 2025 roku.

Bernadetta Ryńska
Bernadetta Ryńska
Rolnik z pasji i wykształcenia, doświadczenie czerpie prowadząc rodzinne gospodarstwo. Zainteresowania: hodowla roślin, nasiennictwo, innowacje w rolnictwie.

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x