czwartek, 7 grudnia, 2023
spot_img

7,8 miliarda na zielone inwestycje – kto może skorzystać?

spot_imgspot_img

Do 17 grudnia 2021 roku jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa), mogą ubiegać się o pomoc na realizację zadań w zakresie retencji na obszarach wiejskich. Program „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska”, (finansowanie retencji na wsi),  bo w jego ramach prowadzony jest nabór, jest jednym z 26 programów z tzw. pakietu zielonych inwestycji, skierowanego do różnych beneficjentów i opiewającego na łączną kwotę blisko 7,8 mld zł. To bardzo ważna informacja dla rolników, którzy znając sytuację w swoich wsiach i gminach, mogą oddziaływać na samorządy by te podjęły skuteczne starania o pozyskanie środków na inwestycje służące retencji i przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Dla kogo wsparcie?

Program wdrażany przez NFOŚ „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków zagrożeń środowiska” przewiduje m.in. finansowanie samorządowych zadań w zakresie retencji korytowej lub przykorytowej na obszarach wiejskich. Dodajmy, że za obszary wiejskie  – według Strategii Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030 przyjętej 15 października 2019 r. przez Radę Ministrów – uznaje się cały obszar kraju z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

Retencja korytowa i przykorytowa

Zgodnie z definicją: retencja korytowa polega na zatrzymaniu wody w ciekach wodnych, kanałach i rowach melioracyjnych. Dzięki budowie i odbudowie urządzeń piętrzących spowalnia się spływ wód, zwiększając retencję w korycie rzecznym. Następuje wzrost poziomu wód gruntowych, poprawa mikroklimatu i bioróżnorodności przy zachowaniu przepływów  środowiskowych w okresach niżówkowych w ciekach. Retencję korytową możemy wspierać dzięki budowie i odbudowie urządzeń hydrotechnicznych, wspomagających gromadzenie wody, co prowadzi do wzrostu zasobności gleb w wodę. Natomiast retencja przykorytowa dotyczy działań wspomagających poprawę funkcjonowania lokalnych urządzeń melioracyjnych.
Jest więc się o co starać. Szczególnie, że susza w głębszych warstwach ziemi nie ustępuje a ma to wpływ na jakość gospodarowania.


Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: NFOŚiGW
Foto: Pixabay

Agro Profil
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników