Robi się cieplej. Obserwuj występowanie chowaczy

 • dodano: 05.04.2018
 • przez: Adam Wachowski

Żółte naczynia mają za zadanie przyciągać swoim kolorem owady. Najczęściej występują w formie małych wiaderek, które uzupełnia się wodą z dodatkiem substancji obniżającej napięcie powierzchniowe, np. płynu do mycia naczyń. Dzięki temu owady wpadają do roztworu i na tej podstawie możemy ocenić ich występowanie i szkodliwość. Wraz z nadejściem cieplejszej pogody można zaobserwować nalot chowacza brukwiaczka. Owadowi zimującemu na polach po rzepaku wystarczy temperatura 10–12°C do rozpoczęcia aktywności. Samice po zapłodnieniu składają u podstawy pędu jaja, z których po niecałych 2 tygodniach wylęgają się larwy żerujące wewnątrz pędu. Długość larwy o barwie żółto-białej wynosi około 7 mm. Głowa młodych larw jest początkowo czarna, a potem żółto-brązowa. Zabieg wykonuje się w chwili stwierdzenia ok. 20–25 chrząszczy w przeciągu 3 dni. Okres żerowania larw trwa 40 dni, po czym przepoczwarczają się w glebie. W początkowych fazach rozwoju można znaleźć larwy po przecięciu łodygi. W późniejszych fazach rozwojowych uszkodzenia można łatwo zauważyć po zdeformowanej łodydze.

 

 

Niewiele później na pola nalatuje chowacz czterozębny, którego larwy w przeciwieństwie do brukwiaczka żerują również na ogonkach liściowych. Metoda wykrywania i progi szkodliwość dla chowacza czterozębnego są takie same jak dla brukwiaczka. Do zwalczania chowaczy, wczesną wiosną można wykorzystać pyretroidy, które działają już w temperaturach powyżej 0⁰C. Można je stosować łącznie z fungicydami i nawozami dolistnymi, jednak należy zwracać uwagę na wysokość pH cieczy roboczej, gdyż najkorzystniej działają przy pH poniżej 7,5.

 

 

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 10/2018
 • Zadbaj o użytki zielone
 • Zbiór kukurydzy na ziarno
 • Pierwiastki glebowe – wzajemne relacji i ich dostępność
 • Żywa gleba w interesie rolnika
 • Zawsze czyste dreny
 • Nawożenie organiczne wymaga precyzji
 • Talerzówka z siewnikiem
 • Nowe kombajny zbożowe na sezon 2019
 • Elastyczna listwa
 • Orka na medal
Agro Profil magazyn rolniczy nr 10/2018
Zapisz się do naszego newslettera
Skontaktuj się z nami

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2018

Przeczytaj poprzedni wpis:
GPS do ciągnika

Zamknij