Ziemniaki Ignacy

Ziemniaki jadalne

NAZWA ODMIANY

IGNACY

UŻYTKOWOŚĆ

OGÓLNOUŻYTKOWA

WCZESNOŚĆ

WCZESNA

TYP KULINARNY

-

KSZTAŁT

OKRĄGŁOOWALNY

KOLOR MIĄŻSZU

JASNO ŻÓŁTY

KOLOR SKÓRKI

ŻÓŁTY

GŁĘBOKOŚĆ OCZEK

7

Ziemniaki Ignacy

Plon oraz cechy odpornościowe ziemniaków Ignacy

PLON

540

POZIOM SUCHEJ MASY (%)

-

SKROBIA (%)

12

MĄTWIK

ODPORNE

WIRUS Y

7

LIŚCIOROZWÓJ

7

PARCH ZWYKŁY

8

HODOWLA W POLSCE

POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP. Z O.O.

Średnio odporna

Odmiana o bardzo dobrym smaku, jasno- żółtym miąższu. Duże, kształtne bulwy, płytkie oczka. Bardzo wysoki i wyrównany plon handlowy, niskie wymagania glebowe. Tolerancyjna na suszę.

Agriana