środa, 17 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Zmiany dla emerytów i rencistów od 1 marca 2023 r. Wyższe świadczenie i nowy dodatek

spot_img

Od 1 marca 2023 r. osoby pobierające emeryturę lub rentę rolniczą z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) otrzymają wyższe świadczenia wynikające ze zmian wprowadzonych przez nową ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. W ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzony został także nowy dodatek dla osób pobierających emeryturę z KRUS, które opłacały podwójne lub dodatkowe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. 

zdj:pixabay

Wzrost emerytury podstawowej

Emerytury osób pracujących na umowach o pracę oraz rolników miały być w 2023 roku zrównane, dzięki czemu seniorzy, którzy zajmowali się uprawą roli, mieli otrzymać nawet 5700 zł więcej w skali roku. Rząd jednak wycofał się z tego pomysłu. Według nowego brzmienia nowelizacji  emerytura podstawowa nie zostanie zrównana z minimalną, lecz podwyższona do 90 procent jej kwoty, czyli do 1429,60 zł. Obecnie podstawowe świadczenie wynosi 1084,58 zł. Jest to wzrost o 345,02 zł.

Wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych

Wysokość rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych ustala się i wypłaca w kwocie odpowiadającej iloczynowi aktualnej emerytury podstawowej i wskaźnika wymiaru, który jest obliczany indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy w oparciu o okresy pracy i opłacania składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zatem im wyższa jest kwota emerytury podstawowej i dłuższy okres opłacania składek na ubezpieczenie społeczne – tym wyższa będzie kwota rolniczego świadczenia emerytalno-rentowego.

Dodatek dla osób opłacających podwójne lub dodatkowe składki

W ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzony został nowy dodatek dla osób pobierających emeryturę z KRUS, które opłacały podwójne lub dodatkowe składki na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Dodatkowe składki obowiązkowo opłacają rolnicy prowadzący działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni powyżej 50 hektarów przeliczeniowych, a składki w wysokości dwukrotnej składki podstawowej (na wniosek) mogą opłacać rolnicy, którzy poza działalnością rolniczą dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.

Wysokość dodatku będzie wynosiła 0,5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok opłacania dodatkowych lub podwójnych składek. Na przykład emeryt, który opłacał takie składki przez 10 lat otrzyma dodatek w wysokości 71,48 zł brutto miesięcznie. Kwota dodatku będzie podwyższana wraz z waloryzacją emerytury podstawowej

Emeryci otrzymają dodatek bez składania wniosku – KRUS wypłaci go w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy

Prawo do dodatku dla osób, którym przyznano emerytury rolnicze przed 1 marca 2023 r., KRUS przyzna z urzędu, podejmie jego wypłatę w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz wypłaci wyrównanie od 1 marca 2023 r. Oznacza to, że emeryci nie muszą składać wniosku o to świadczenie

W przypadku osób występujących po raz pierwszy z wnioskiem o emeryturę rolniczą, które kiedykolwiek opłacały składkę podwójną lub dodatkową, uprawnienia do dodatku zostaną rozpatrzone na podstawie tego wniosku – bez konieczności występowania z odrębnym wnioskiem. 

źródło: KRUS

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x