W pierwszej połowie listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych.
W wyniku wyborów przewodniczącą Rady na następną kadencję została Danuta Lebioda z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.
Na I zastępczynię przewodniczącej wybrano Zofię Stankiewicz z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Natomiast II zastępczynią, została Hanna Chodkowska  z Mazowieckiej Izby Rolniczej.
Ponadto, Członkiniami Prezydium Rady zostały: Ewa Bednarek (IR Województwa Łódzkiego), Wanda Krause (Pomorska IR), Jolanta Nawrocka (Wielkopolska IR) i Ewa Szymborska (z Mazowieckiej IR).

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: ASF na zachodzie Polski

Goście zebrania

Dodajmy, że w sprawozdawczo-wyborczym posiedzeniu uczestniczyli także honorowi goście, czyli: dr Aleksandra S. Hadzik – Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tematy i zadania

W trakcie towarzyszącej wyborom dyskusji, poruszono sprawy bieżące oraz temat różnic w zabezpieczeniu społecznym z tytułu ubezpieczeń ZUS i KRUS.
Dodajmy, że Rada ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych, od lat aktywnie wspiera środowiska wiejskie w ich działalności na rzecz rozwoju sektora rolniczego, a także integracji środowisk sołeckich i producenckich.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło: www.krir.pl