czwartek, 22 października, 2020
- REKLAMA -

Wspólna Polityka Rolna – czy musimy najpierw spełnić cele by otrzymać pieniądze?

-REKLAMA-
-REKLAMA-

W zaawansowaną fazę weszły prace nad unijną Wspólną Polityką Rolną (WPR) na lata 2021-2027WPR. Komisja Europejska przedstawiła już pakiet legislacyjny WPR po 2020. Obejmuje on trzy rozporządzenia bazowe, które określają podstawowe cele i zasady funkcjonowania WPR w nadchodzącym okresie.

Bezpieczeństwo, środowisko, ekonomia

Cele bazowe WPR na lata 2021-27 to:

 1. wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;
 2. zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;
 3. umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich.

Czy pomogą polskim rolnikom?

Wyznaczono też 9 celów szczegółowych WPR, a mianowicie:

 1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);
 2. zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
 3. poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
 4. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii;
 5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
 6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
 7. przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
 9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

Uwzględnią wszystkie potrzeby?

Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizuje zasadność powyższych 9 celów szczegółowych WPR. Wykonywane są analizy SWOT, czyli z zastosowaniem  techniki porządkowania i analizy informacji (ang. skrót SWOT: Strengths – silne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, okazje i Threats – zagrożenia). Analizy prowadzone są równolegle unijnymi negocjacjami dotyczącymi pakietu prawnego, który określi zasady programowania, wdrażania i rozliczania wydatków Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2021-2027. Jak zapewnia resort rolnictwa, programując nową WPR zakłada się silniejsze ukierunkowanie wsparcia na precyzyjnie określone potrzeby, sektory, typy gospodarstw i obszary problemowe.

Skonsultują z rolnikami

Projektowana Wspólna Polityka Rolna, podlegać będzie szerokim konsultacjom z udziałem rolników, związków i organizacji zrzeszających rolników oraz producentów rolnych. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, analiz oraz konsultacji społecznych, opracowany zostanie ostateczny zakres instrumentów wsparcia. Określone zostaną kategorie odbiorców pomocy, a na tej podstawie rozpisane programy, konkretne kwoty wsparcia i nabory wniosków. Harmonogram konsultacji w sprawie WPR na lata 2021 – 2027, zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.


Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW, KRiR
Foto: Jumpstory

Avatar
Agro Profil
Magazyn rolniczy Agro Profil tworzony jest przez redaktorów rolników. Praktyczne podejście do problemów jest dla nas najważniejsze.

Napisz komentarz

Dodaj odpowiedź

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Podobne artykuły

Jutro sporo słońca także na południu i wschodzie [POGODA]

W nocy na zachodzie, północy i w centrum sporo chmur, z których na Pomorzu Zachodnim, Kaszubach, Pomorzu Gdańskim miejscami popada nieduży deszcz....

Czy podatek rolny wzrośnie?

Wysokość podatku rolnego ustalą gminy Wczoraj (19 października br.), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował komunikat w sprawie średniej ceny...

Sinusoida cen w skupach. Ile płacą za jaja?

W chowie klatkowym tym razem tylko jedna klasa jaj zanotowała spadek cenowy. Dotyczył on jaj w rozmiarze L. W ciągu rozpatrywanego tygodnia...

Śledź nas

17,717FaniLubię to
350ObserwującyObserwuj
2,690SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły

Jutro sporo słońca także na południu i wschodzie [POGODA]

W nocy na zachodzie, północy i w centrum sporo chmur, z których na Pomorzu Zachodnim, Kaszubach, Pomorzu Gdańskim miejscami popada nieduży deszcz....

Czy podatek rolny wzrośnie?

Wysokość podatku rolnego ustalą gminy Wczoraj (19 października br.), Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował komunikat w sprawie średniej ceny...

Sinusoida cen w skupach. Ile płacą za jaja?

W chowie klatkowym tym razem tylko jedna klasa jaj zanotowała spadek cenowy. Dotyczył on jaj w rozmiarze L. W ciągu rozpatrywanego tygodnia...

Kto może stosowac nawozy naturalne do 30 listopada?

Wielkopolska Izba Rolnicza na podstawie zapisów „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu...

Na co będą przeznaczone środki w ramach WPR po 2020 roku?

Rada Europejska skupiająca szefów rządów i głowy państw członkowskich UE uzgodniła dziś 21 października br. stanowisko negocjacyjne w sprawie pakietu reform Wspólnej...