Prezes Marek Łuczak wraz z dyrektorem sprzedaży Adamem Ciasiem przedstawili nową strukturę firmy Syngenta, rynek środków ochrony roślin w 2017 oraz plany na 2018. Zmiany w strukturze firmy są konsekwencją zmian własnościowych w firmie, jakie nastąpiły w ostatnim czasie.

Sprzedaż herbicydów w 2013 wyprzedziła sprzedaż fungicydów. Z kolei w poprzednim sezonie trend się odwrócił i zużyto więcej fungicydów niż herbicydów –Na rynku Syngenta zajmujemy drugie miejsce w kontekście udziału w rynku (bez glifosatu) – mówił Prezes firmy Syngenta, Marek Łuczak.


Marek Łuczak – Prezes Zarządu Syngenta Polska


Adam Ciaś – dyrektor sprzedaży Syngenta

Internet na topie

Agnieszka Długosz-Trąbińska przedstawiła aktywność firmy w Internecie. Według przedstawionych danych 82% rolników deklaruje, że używa regularnie Internetu. Szukają głównie informacji o nowinkach technologicznych, prognozie pogody czy programach unijnych. Coraz bardziej popularne stają się krótkie filmiki tworzone przez specjalistów, ponieważ rolnicy często szukają porad w Internecie.


Agnieszka Długosz-Trąbińska z firmy Syngenta

Nowe rejestracje

Anna Bobińska przedstawiła temat rejestracji środków ochrony roślin, według prelegentki trudniej jest rejestrować nowe produkty, ze względu na bardzo skomplikowane procesy rejestracyjne. W 2018 r. Syngenta zamierza zarejestrować 10 rozwiązań w zbożach, m.in, Maxim Power, Plexeo (metkonazol), Traxos, Moddus ME, Bravo Premium, Tern, Avoxa. W 2019 r. w planach jest rejestracja zaprawy Vibrance Star w zbożach, z kolei w rzepaku Evure i Zetrola (graminicyd) czy Treso (fludioksonil).


Anna Bobińska – Head of Regulatory Central Europe

Nowa era

Łukasz Bojkowski z działu wsparcia technicznego przestawił główną nowość Syngenty. Jest nią Elatus Era, mieszanka dwóch substancji aktywnych solatenolu i protiokonazolu. Preparat zarejestrowany jest we wszystkich zbożach (pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime oraz żyto).


Łukasz Bojkowski z działu wsparcia Syngenta

Charakteryzuje go szerokie okno aplikacji – od fazy pierwszego kolanka do końca fazy kwitnienia (BBCH 31-69 w pszenicy, życie i pszenżycie). W jęczmieniu należy go aplikować od pierwszego kolanka do fazy kłoszenia (BBCH 31-59). Elatus Era najlepiej zastosować w zabiegu T2. |PS