Zarząd KRIR VI kadencji

Od pierwszego Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji minął niespełna miesiąc. Powołany we wrześniu Zarząd KRIR zgłosił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie powołania niezależnego laboratorium badającego jakość produktów rolniczych.

Zawartość glutenu, stopień zaolejenia – gdzie sprawdzić?

Celem powołania niezależnego laboratorium odwoławczego jest stworzenie instytucji odwoławczej, w której rolnicy będą mogli w sposób wiarygodny ocenić jakość swoich płodów rolnych. W obecnej sytuacji rolnicy (jak i dostawcy produktów rolnych) nie mają możliwości niezależnego potwierdzenia poziomu jakościowego dostarczanych produktów, co uzależnia ich od oceny i badań wykonywanych przez kupującego.

Badania jakościowe

Weryfikacji oceny jakościowej w niezależnym laboratorium mają podlegać m. in. zboża, produkty przerobu buraków – cukier, wysłodki, a także mleko itp.

Plany umocnienia pozycji rynkowej rolników

W związku z planowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi działaniami umacniającymi pozycję rynkową producentów rolnych kluczowym jest utworzenie niezależnego laboratorium odwoławczego, które umożliwi ocenę jakości produktów rolno-spożywczych – informuje Krajowa Rada Izb Rolniczych.

KRIR nie wyklucza także możliwości zarekomendowania lub wskazania na terenie kraju laboratoriów, w których rolnicy mogliby zlecić niezbędne analizy jakościowe.

Źródło: KRIR