sobota, 27 lutego, 2021

Pomoc w przypadku suszy i innych szkód

-REKLAMA-
-REKLAMA-

30 procent i de minimis

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na pismo Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej z dnia 11 września 2019 roku.

Przypomnijmy: Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza, po analizie projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, z 6 września 2019 roku, w sprawie szczegółowego zakresu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, doszła do wniosku, że projekt dokumentu nie przewiduje odniesienia szacowanych strat z tytułu suszy do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwach rolnych, tak jak to miało miejsce w rządowym rozporządzeniu z 2018 roku.

 

Kwestia produkcji zwierzęcej

W powyższym kontekście Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza zauważyła też, że zgodnie z konsultowaną w tym roku rządową propozycją zmian, straty mogłyby być szacowane tylko w odniesieniu do całkowitej produkcji rolnej. Zdaniem władz Izby, spowoduje to, że gospodarstwa z produkcją zwierzęcą nie osiągną poziomu strat w wysokości wyższej niż 30% i w efekcie zakwalifikowane zostaną, w myśl przepisów unijnego rozporządzenia nr  1408/2013, do skorzystania z pomocy de minimis. Jednocześnie wskazano, że obecnie środki finansowe przeznaczone na tę pomoc są już na wyczerpaniu. Do dyspozycji jest jeszcze ok. 30 mln EUR. Kwota ta, zdaniem Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, z pewnością nie zaspokoi obecnych, o wiele większych potrzeb.

 

Konflikt z unijnymi regulacjami

Ponadto, Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza wskazała, że zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr: 2019/316, z dnia 21 lutego 2019 r., jeśli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis zostałyby przekroczone pułapy de minimis (górny limit krajowy lub górny limit sektorowy), nowa pomoc nie może być objęta przepisami rozporządzenia.

Oznacza to, że rolnicy u których straty były mniejsze niż 30% na poziomie całego gospodarstwa, nie będą objęci pomocą.

 

Wniosek o przywrócenie ubiegłorocznych rozwiązań

W związku z powyższym,  Kujawsko – Pomorska Izba Rolnicza zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego z wnioskiem o wprowadzenie rozporządzenia dającego możliwość przyznania pomocy na takich samych zasadach jak ubiegłoroczne.

Pod pismem z 11 września 2019 roku, adresowanym do szefa resortu rolnictwa, w imieniu Kujawsko – Pomorska Izby Rolniczej, podpis złożył prezes tego gremium, Ryszard Kierzek. O tej inicjatywie powiadomiono również Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza.

 

Sprzeciw Krajowej Rady Izb Rolniczych

Dodajmy, że w rezultacie wyżej opisanego i wielu innych, podobnych wniosków oraz sygnałów, Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazała Prezesowi Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej Mateuszowi Morawieckiemu, sprzeciw wobec braku konsultacji w/w aktu prawnego z KRIR.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa

W odpowiedzi, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju w Wsi, w piśmie z dnia 16 września 2019 roku (nr sygn.. F.we. 071.229.2019), podpisanym przez Podsekretarza Stanu w MRiRW, Rafała Romanowskiego, adresowanym do Ryszarda Kierzka, Prezesa Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej, poinformowało, że: przepisy rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 702/2014, z dnia 25 czerwca 2014 roku, uznającego niektóre formy pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich, za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014 roku, str. 1), stanowią, że państwa członkowskie mogą udzielać pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej. Ponadto, w odniesieniu do artykułu 2 pkt. 16, wyżej wspomnianego rozporządzenia oraz stanowiska Komisji Europejskiej, za niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej, uznaje się niektóre warunki pogodowe, takie jak: burze, mrozy, grad, lód, ulewny lub długotrwały deszcz albo poważną suszę – czyli taką, która niszczy ponad 30 procent średniej produkcji  wyliczonej na podstawie produkcji z ostatnich trzech lat, lub średniej z trzech lat opartej na okresie ubiegłych pięciu lat z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

 

Pomoc de minimis z przedłużeniem do 2020 roku!

Ponadto Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyjaśniło, że zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, instytucja ta będzie mogła udzielać w 2019 i 2020 roku dotacji dla producentów rolnych, w których uprawach rolnych szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 roku suszy, huraganów, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 procent danej uprawy.

A zatem w przypadku wykorzystania w bieżącym roku limitu de minimis określnego w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 1408/2013 z 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE z dnia 24 grudnia 2013, L 352), przedmiotowa pomoc będzie mogła zostać wypłacona w 2020 roku.

 

O dalszych postępach w sprawie informować będziemy na bieżąco.

 

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: Materiały informacyjne przesłane przez Biuro Prasowe Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej.
Foto aut.: Robert Gorczyński

-REKLAMA-
Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Pochmurno i rześko [POGODA]

W nocy z soboty na niedzielę w całym kraju chmur ma przybywać, do wystąpienia o poranku całkowitego zachmurzenia na północy i w centrum kraju....

33 nowe odmiany zbóż w Krajowym Rejestrze

W Krajowym rejestrze przybywa odmian. W dniu 24 lutego 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych. Ze względu na pandemię, posiedzenie odbyło...

Hodowcy norek pod drzwiami Ministra!

Niezaszczepieni lekarze pobierający próbki na obecność koronawirusa, brak jakichkolwiek rozmów z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą i widmo masowej likwidacji polskich hodowli...

Śledź nas

21,204FaniLubię to
395ObserwującyObserwuj
6,300SubskrybującySubskrybuj

Ostatnie artykuły