niedziela, 14 lipca, 2024
spot_img

Bayer przewodzi dialogowi o przyszłości rolnictwa

spot_img

Bayer angażuje się w tworzenie bardziej zrównoważonego systemu produkcji żywności

  • Rolnictwo jest częścią składową rozwiązania problemu zmian klimatycznych.
  • W najbliższym dziesięcioleciu Bayer zainwestuje ponad 25 miliardów euro w badania i rozwój w dziedzinie rolnictwa.
  • Wiodąca platforma rolnictwa cyfrowego, FieldViewTM, zapewnia obecnie doradztwo rolnicze na terenie 36 milionów hektarów.

 

Na spotkanie Future of Farming Dialogue 2019 zorganizowane przez Bayer w terminie od 30 września do 2 października br. przybyli rolnicy, naukowcy, eksperci oraz dziennikarze. Celem spotkania jest nawiązanie dyskusji o przyszłości rolnictwa.

„Rolnictwo musi wyżywić rosnącą populację świata i zapobiec klęsce głodu” podkreślił na wstępie Liam Condon, członek zarządu Bayer i prezes działu Crop Science. „Potrzebne są przełomowe innowacje, aby rolnicy mogli wyprodukować wystarczającą ilość żywności dla rosnącej populacji świata, przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naturalnych.”

Zorganizowane pod hasłem „Jutro należy do nas wszystkich” wydarzenie zgromadziło prelegentów i uczestników z około 40 krajów. W trakcie dwóch dni odbyły się dyskusje panelowe, rozmowy i debaty na temat szans i problemów, przed którymi stoi rolnictwo. Poruszane tematy obejmują m.in. potrzebę wypracowania równowagi pomiędzy produkcją żywności a ochroną naszej planety, wymagania konsumentów dotyczące zdrowej żywności, której produkcja odbywać się będzie bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne, jak również znaczenia ochrony roślin dla zrównoważonego rolnictwa.

Jako lider w dziedzinie rolnictwa mamy możliwość, będącą zarazem naszą odpowie­dzialnością, by stawić czoła globalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycz­nymi, utratą bioróżnorodności i bezpieczeństwem żywnościowym. To pomoże nam stworzyć lepsze jutro dla naszej planety – zaakcen­tował Liam Condon

W swoim wystąpieniu Liam Condon ogłosił, że Bayer podejmuje trzy ambitne zobowiązania, podkreślając tym samym zaangażowanie w wypracowanie rozwiązań najbardziej naglących problemów – do roku 2030:

  1. Zmniejszenie wpływu środków ochrony roślin na środowisko o 30% dzięki opracowaniu nowych technologii, które pomogą rolnikom zmniejszyć ilość stosowanych środków ochrony roślin i zwiększą precyzję ich aplikowania.
  2. Zmniejszenie ilości produkowanych gazów cieplarnianych o 30% na obszarze najbardziej emisyjnych systemów upraw w regionach obsługiwanych przez Bayer.
  3. Wzmocnienie pozycji 100 milionów drobnych producentów rolnych w krajach rozwijających się na całym świecie poprzez zapewnienie większego dostępu do zrównoważonych rozwiązań rolniczych.

Łącząc innowacje w rolnictwie z modelem biznesowym, którego sednem jest zrównowa­żony rozwój, możemy zgodnie z naszym motto przyczynić się do prawdziwie lepszego życia” podsumował Liam Condon w swoim wystąpieniu. Prezes Crop Science zauważył ponadto, że inwestycje w przełomowe rozwiązania przyszłości będą wymagały współ­pracy i zaangażowania naukowców, innowatorów, organów regulacyjnych, rolników i kon­su­mentów – celem jest bowiem zbudowanie zaufania i uzyskanie akceptacji społecznej – powiedział Liam Condon

Zaakcentował też, że długoterminowy sukces Crop Science nie polega na sprzedaży większej ilości produktów, lecz na dostarczaniu rolnikom spersonalizowanych rozwiązań – takich, które umożliwiają uzyskanie lepszych zbiorów w sposób bardziej zrównoważony przy mniejszym zużyciu zasobów (wody, gleby, środków produkcji, energii).

 

Dzisiejszy postęp a możliwości jutra

W ubiegłym roku Bayer dokonał inwestycji o wartości 2,3 mld euro (pro forma) w badania i rozwój upraw – więcej niż jakikolwiek inny konkurencyjny podmiot. Oczekuje się, że wartość ta wzrośnie do ponad 25 mld euro w ciągu najbliższej dekady. Około 7300 naukowców pracuje nad innowacyjnymi rozwiązaniami w ponad 35 ośrodkach badawczo-rozwojowych i na ponad 175 stacjach polowych. Potencjał rynkowy procesów rozwojowych w hodowli, biotechnologii, ochronie roślin i innych zagwarantować może sprzedaż na poziomie sięgającym 30 miliar­dów euro, z tego ok. 17 miliardów będzie wynikiem urynkowienia produktów obecnie i w najbliższym czasie wprowadzanych na rynek.

„Szereg dzisiejszych innowacji jest wynikiem zarówno ciągłego doskonalenia, jak i prze­ło­mo­wych odkryć. Wykorzystujemy siłę ludzkiej pomysłowości do stymulacji postępu naukowego w dziedzinie zdrowia i żywienia” wyjaśnił Bob Reiter, dyrektor działu badawczo-rozwojowego Crop Science. „W ten sposób udoskonalamy nasz świat.”

W ubiegłym miesiącu Bayer po raz kolejny dowiódł swojego potencjału badawczo-rozwojowego, wprowadzając na rynek innowacyjny środek grzybobójczy, bazujący na technologii własnej – iblon™. W oparciu o składnik aktywny (izoflucypram) nowy środek grzybobójczy przeznaczony do ochrony pszenicy pozwala na doskonałą kontrolę chorób roślin zbożowych. W efekcie udaje się zapewnić zdrowsze uprawy i stały wzrost wielkości plonów w porównaniu z obecnymi standardami rynkowymi.

 

Kontynuacja inwestycji w analitykę danych i nowe technologie

Analityka danych (zwana też nauką o danych) i innowacyjne narzędzia cyfrowe pozwalają Bayer na trwałą poprawę efektywności swojej działalności biznesowej, a jednocześnie umożliwiają rolnikom podejmowanie lepszych decyzji dotyczących uprawy roślin. Połączenie wiodących zasobów genetycznych w kukurydzy, soi, bawełnie i warzywach, jak również cech nowej generacji, zaawanso­wanych prac badaw­czych nad substancjami chemicznymi i drobnoustrojami z największą bazą danych dotyczących wydajności nasiennictwa sprawia, że Bayer dysponuje największym potencjałem do innowacji w rolnictwie.

W ubiegłym roku przedstawiciele Bayer podpisali ponad 60 nowych umów współpracy bądź aneksów rozszerzających istniejące porozumienia w tym zakresie. Sfinalizowano też umowę z biofarmaceutycznym podmiotem badawczym Arvinas w celu założenia spółki joint venture pod nazwą Oerth Bio (pierwszy człon nazwy wymawiany jako „Earth”, czyli „Ziemia”). Oerth Bio zajmować się będzie badaniem, jak białka degradacyjne znajdowane w roślinach i zwierzętach mogą chronić rośliny uprawne przed zagrażającymi szkodnikami czy chorobami. Rezultaty tego partnerstwa nie tylko mają istotne konsekwencje dla rolnictwa, ale mogą też potencjalnie przynieść znaczące korzyści dla zdrowia ludzi poprzez wykorzystanie wyników badań przez dział farmaceutyczny Bayer. Dyrektorem generalnym Oerth Bio mianowany został John Dombrosky. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora generalnego spółki AgTech Accelerator, która pozyskiwała, tworzyła i rozwijała wyróżniające się podmioty z sektora technologii rolniczych.

Jesteśmy bardzo dumni z naszych postępów w zakresie badań i rozwoju. Pochwalić się możemy 75 projektami w obszarach nasion i cech, ochrony roślin i cyfrowych technologii rolniczych. Dzięki setkom co roku wprowadzanych na rynek nowych hybryd i odmian znajdujemy się na możliwie jak najlepszej pozycji, by odkrywać, łączyć i dostosowywać rozwiązania przeznaczone dla rolników na całym świecie. -dodał Bob Reiter.

 

Zwiększona wydajność dzięki narzędziom rolnictwa cyfrowego

Bayer zapewnia dziś producentom rolniczym na całym świecie i milionom hektarów ich upraw dostęp do platform rolnictwa cyfrowego. „Dzięki połączeniu światowej klasy produktów i technologii Bayer, niezliczonych działań badawczo-rozwojowych oraz ich integracji z nasza platformą FieldView™, przyszłość rolnictwa nigdy nie była bardziej fascynująca” podkreślił Sam Eathington, dyrektor naukowy The Climate Corporation. Platforma FieldViewTM dostępna jest w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Argentynie i w 15 krajach Europy (w tym na najważniejszych rynkach, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy i Ukraina). W 2018 roku spółka The Climate Corporation wprowadziła również cyfrowe rozwiązanie dla drobnych producentów rolniczych – jest to aplikacja FarmRise™, która na urządzenia mobilne dostarcza najważ­niejsze dane dotyczące upraw i w ten sposób pomaga podejmować trafne decyzje.

„Rolnictwo cyfrowe zapewnia indywidualne, spersonalizowane rozwiązania, dostosowa­ne do potrzeb każdego gospodarstwa” dodał Sam Eathington. W 2018 roku dane platformy FieldViewTM obejmowały niespełna 24 milionów hektarów na całym świecie. W tym roku rosnąca liczba komercyjnych użytkowników platformy sprawi, że wartość ta zwiększy się do 36 milionów hektarów. Platforma umożliwia rolnikom łatwe gromadzenie i wizualizację danych dotyczących pól, analizę i ocenę wydajności plonów oraz zarządza­nie zmiennością pól dzięki dostosowanym planom nawożenia i wysiewu w celu optyma­li­zacji wydajności. „Widzimy setki milionów hektarów, gdzie przydadzą się nasze cyfrowe technologie, by w sposób pozytywny i trwały ulepszyć światowy system produkcji żywnoś­ci” podkreślił Sam Eathington. „Naszym nadrzędnym celem jest przywództwo w inno­wac­ji i pionierskie podejście do transformacji cyfrowej. W ten sposób zadbamy o wdraża­nie nowych standardów zrównoważonego rolnictwa.”

Aby zapoznać się z koncepcją Bayer dotyczącą nowoczesnego rolnictwa, warto odwiedzić stronę www.bayer.com/en/advancing-together.aspx.

Dalsze informacje o inicjatywach Bayer mających na uwadze zrównoważony rozwój przedstawiono na stronie internetowej www.bayer.com/commitments.

 

mat. prasowe Bayer

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników