Jak ostatnio informowaliśmy Komisja Europejska spośród 77 gmin lub ich części , jedynie w 10 przypadkach zgodziła się zdjąć obostrzenia związane z ustanowieniem tzw. niebieskich stref ASF. [CZYTAJ TUTAJ] Taki jest efekt ostatnich wniosków Głównego Lekarza Weterynarii kierowanych do KE.
Natomiast dziś Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z GLW przekazało informacje o tym że łącznie, w kwietniu i maju br. z obszaru zagrożenia – czyli z tzw. strefy niebieskiej z najbardziej restrykcyjnymi wymaganiami – zostały uwolnione łącznie 23 gminy.

 

Z niebieskiej do czerwonej

Zgodnie z unijnymi regulacjami gminy te przeniesiono do tzw. czerwonej strefy i obecnie mają status obszaru objętego ograniczeniami.

Są to następujące gminy:

 1. w woj.  mazowieckim (w sumie 10 gmin lub ich części):
 • w powiecie mińskim: Halinów, Sulejówek oraz Dębe Wielkie,
 • w powiecie ciechanowskim: Ciechanów, miasto Ciechanów, Ojrzeń, Sońsk, Regimin i Glinojeck,
 • w powiecie mławskim: Strzegowo;
 1. w woj. Warmińsko-mazurskim:
 • w powiecie ełckim: Stare Juchy,
 • w powiecie olsztyńskim: Kolno,
 • w powiecie ostródzkim: Małdyty;
 1. w woj. lubelskim:
 • w powiecie lubartowskim: Abramów, Kamionka, Michów, Uścimów,
 • w powiecie łukowskim: Adamów,
 • w powiecie biłgorajskim: Tereszpol,
 • w powiecie zamojskim: Zwierzyniec,
 • w powiecie lubelskim: Głusk,
 • w powiecie świdnickim: Mełgiew i miasto Świdnik.

 

Na czym to polega?

Obszary objęte regionalizacją w związku z ASF obowiązują z mocy przepisów decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. „W sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE”.

Regionalizacja dotyczy wszystkich państw członkowskich UE, w których występuje ASF. Zgodnie z załącznikiem do decyzji Komisji 2014/709, ustanowione obszary obejmują:

 • obszar ochronny (tzw. „strefa żółta” – obszar wymieniony w części I ww. załącznika);
 • obszar objęty ograniczeniami (tzw. „strefa czerwona” – obszar wymieniony w części II ww. załącznika, ustanawiany w związku z występowaniem przypadków ASF u dzików);
 • obszar zagrożenia  (tzw. „strefa niebieska” – obszar wymieniony w części III ww. załącznika, ustanawiany w związku z występowaniem ognisk ASF u świń).

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW
Foto: Pixabay

Niebieska strefa ASF – zmiany tylko w 10 gminach