W związku z polepszającą się ogólną sytuacją dotyczącą ASF w wielu obszarach Polski, Bogdan Konopka Główny Lekarz Weterynarii zgłosił do Komisji Europejskiej wniosek o zmniejszenie zasięgu obszaru zagrożenia, który dotyczył 77 gmin lub części gmin w woj. podkarpackim, lubelskim, warmińsko – mazurskim, mazowieckim oraz podlaskim. W części tych gmin nie odnotowano nawet ognisk ASF i jedynie sąsiadowały one z gminami, gdzie wystąpiło ognisko.
O tej sytuacji mówił również Minister Ardanowski, który zapowiedział dalsze starania o zmianę tego stanu rzeczy.

 

Zmiany tylko w 10 gminach

Niestety KE, w odniesieniu do wniosku GLW zaakceptowała zmiany tylko w stosunku do 10 przypadków.
Dotyczy to gmin w powiatach: mińskim, ciechanowskim i mławskim (w powiecie mławskim –gm. Strzegowo); w powiecie ciechanowskim: Regimin, Ciechanów i miasto Ciechanów, Ojrzeń, Sońsk, Glinojeck. Ostatnie dwa ogniska, które wystąpiły na terenie gminy Ciechanów, miały miejsce w lipcu 2019 r. Od tamtej pory sytuacja w stadach trzody chlewnej w zakresie występowania ASF nie pogorszyła się i nie notowano nowych tego typu zdarzeń. Pozostałe zwolnione ze strefy niebieskiej gminy, sąsiadowały, ze wspomnianą gminą.

Z kolei zmiany w powiecie mińskim, dotyczą takich gmin jak: Dębe Wielkie, Sulejówek, Halinów. Ostatnie ogniska w tym regionie to: ognisko ASF w 2018 r. w gminie Kołbiel i Siennica oraz w gminie Cegłów w 2019 r. Sytuacja pod względem ASF na tym obszarze również była stabilna, z pojedynczymi ogniskami.

 

Następne wnioski do KE

Główny Lekarz Weterynarii nie składa jednak broni i zapowiada podejmowanie starań o zmianę statusu obszarów dotkniętych ASF, a sytuacja epizootyczna jest oceniana na bieżąco. 7 kwietnia br. wystosowano kolejne pismo do KE, w którym wskazano, że odmowa ze strony Komisji Europejskiej procedowania zmian w zakresie znoszenia restrykcji z obszarów wymienionych w części III załącznika do decyzji nr 2014/709/UE, stawia stronę polską w negatywnym świetle w oczach partnerów handlowych. Problem polega na tym, że tego rodzaju działania w zakresie utrzymywania restrykcji stwarza wrażenie, że w konkretnych przypadkach problem z występowaniem ASF u świń jest nadal obecny, podczas gdy w rzeczywistości został on już dawno wyeliminowany lub wystąpienie choroby miało charakter incydentalny. KE nie odniosła się jeszcze do tego pisma.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: GLW
Foto: Pixabay

 

ASF: Komisja Europejska wprowadziła strefę niebieską