Do 24 lipca br Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmować będzie wnioski kandydatów na ekspertów uprawnionych do uczestnictwa w procesie wydawania opinii podczas oceny operacji (projektów), realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Produkty, dostawy, innowacje

Przedmiotem pracy ekspertów będzie opiniowanie operacji (projektów) w zakresie opracowania i wdrożenia innowacji dla nowych lub znacznie udoskonalonych produktów, technologii produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów, metod marketingu i organizacji produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów, tworzenia lub rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków lokalnych.
Składową zadań ekspertów będzie także przygotowanie wstępnych i ostatecznych opinii eksperckich na różnych etapach wdrażania i rozliczania działań objętych wsparciem PROW.

Terminy i zasady naboru

Nabór kandydatów na ekspertów potrwa do 24 lipca br.
Wnioski należy składać w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Bliższe szczegóły dotyczące zasad rekrutacji kandydatów na ekspertów i zakresów ich przyszłych zadań dostępne są na stronie internetowej ARiMR.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR
Foto: Pixabay

WPR – Polska kończy dyskusję. Będzie mocne stanowisko?