VIII Konferencja branżowa
Krajowej Izby Biopaliw
„Biopaliwa transportowe – szanse, zagrożenia, wyzwania”

Termin: 26 września 2019 r.

Miejsce: Centrum Bankowo-Finansowe, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa

Zakres merytoryczny:

 • Zmiany klimatu i związane z nimi wyzwania
 • Bieżąca sytuacja w branży biopaliw:
  • NCW do 2020 roku i dalej: nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
  • (bio)paliwo rolnicze,
  • Akty delegowane KE dotyczące low/high ILUC-risk biofuels,
  • Podwójne naliczanie biopaliw w wydaniu krajowym
 • Światowa i europejska perspektywa biopaliw:
  • realizacja założeń dyrektywy RED w UE,
  • dyrektywa REDII,
  • trendy światowe (USA, Azja, Ameryka Płd.)

Konferencja w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Szczegóły na stronie internetowej: http://kib.pl/konferencja/

Zapraszamy!