W fazę krajowych konsultacji weszły projekty strategii ujętych w ramy europejskiego Nowego Zielonego Ładu.

Teraz od głosu polskich rolników, producentów rolnych i mieszkańców wsi, zależeć będą przyszłe działania rządu i ostateczne decyzje europarlamentu. W związku z tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do zgłaszania uwag do przyjętego przez Komisję Europejską projektu Strategii „Od pola do stołu” Uwagi zgłaszać można na adres e-mail: f2f@minrol.gov.pl  do 23 czerwca 2020 r.

Wielki niepokój rolników

Przypomnijmy: 20 maja br. Komisja Europejska przyjęła oficjalny komunikat skierowany do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie kształtu Strategii „Od pola do stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego.

Obecnie MRiRW pracuje nad projektem stanowiska polskiego rządu w odniesieniu do Strategii „Od pola do stołu”.
Na tym etapie bardzo ważna jest więc opinia rolników, producentów i mieszkańców wsi, na których szczególnie oddziaływać będzie wdrożenie Strategii. Wszystkich zainteresowanych Ministerstwo zachęca do zgłaszania uwag.

Strategia „Od pola do stołu” jest elementem Nowego  Zielonego Ładu. I choć starano się w dokumentach tych  uwzględnić zadania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i działaniami prozdrowotnymi oraz proekologicznymi, to redukcja zużycia pestycydów, antybiotyków i nawozów oraz zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego budzi wiele kontrowersji w środowiskach rolniczych i producenckich.

Szerzej o sprawie pisaliśmy w artykule pt.: „Zielony Ład przyjęty – nowe ograniczenia dla rolników”

Zielony ład przyjęty… Nowe ograniczenia dla rolnictwa

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źrodlo: MRiRW