Bedzie bliżej na przegląd ciągnika!

 • dodano: 11.07.2018
 • przez: Joanna Trzymkowska

Uciążliwe badania techniczne

Obowiązujące przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony są bardzo uciążliwe dla rolników, ponieważ często muszą oni pokonywać swoimi wolnobieżnymi pojazdami nawet kilkadziesiąt kilometrów do najbliższej okręgowej stacji kontroli. W ten sposób następuje niepotrzebne zużycie paliwa przez rolnika oraz spowolnienie ruchu drogowego względem innych pojazdów.

W lutym 2018 roku Krajowa Rada Izb Rolniczych, w imieniu środowiska rolniczego wystąpiła do ministra infrastruktury z postulatem przywrócenia możliwości przeprowadzania badań ciągników i przyczep w podstawowych stacjach kontroli pojazdów bądź stworzenia prawnej możliwości przeprowadzenia badania poza stacją, np. w gospodarstwie rolnika.

Pozytywna odpowiedź

Postulaty zostały przyjęte pozytywnie i w Ministerstwie trwają zaawansowane prace na zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zmiany dotyczą tworzenia warunków do prowadzenia badań technicznych ciągników i przyczep rolniczych „w infrastrukturze innej niż stacja kontroli pojazdów”. Aby móc posiadać prawo do przeprowadzania takich badań, stacje będą musiały spełniać określone wymogi, które zostaną ustalone przez ustawodawcę. Ma to przede wszystkim wpłynąć na zachowanie odpowiedniego standardu badania, a to z kolei ma być  warunkiem utrzymania ciągników i przyczep w dobrym stanie technicznym, co będzie gwarantować ich bezpieczne użytkowanie.

Ułatwienie rolnikom dostępu do badań technicznych będzie miało korzystny wpływ na poziom bezpieczeństwa, przede wszystkim dla użytkowników tych pojazdów.

fot. firmowe

 

 

Podobne artykuły rolnicze

W bieżącymnumerze 3/2019
 • Nawożenie mikroelementami
 • Wybieramy drobnonasienne
 • Chwasty w zbożach jarych
 • Bez opon ani rusz
 • Przyszłość w elektryce?
 • Regulację czas zacząć
 • Jak zebrać więcej?
 • Azot w kukurydzy
 • Węże i rury do RSM
Agro Profil magazyn rolniczy nr 3/2019

MAGAZYN ROLNICZY AGRO PROFIL © 2019

AgroTech Kielce 2019

Przeczytaj poprzedni wpis:
Prosty w obsłudze i łatwy w czyszczeniu

Zamknij