niedziela, 14 lipca, 2024
spot_img

Zwrot podatku akcyzowego – o czym należy pamiętać?

spot_img

2 września 2019 roku upłynie drugi termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego od zakupu oleju napędowego, przez producentów rolnych. W tym przypadku wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminie od 1 do 31 października 2019 r.

Wnioski składać mogą producenci rolni u wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), właściwych ze względu na miejsce położenia gruntów. Do wniosków należy załączyć faktury (lub ich kopie), będące dowodem zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

W przypadku rolników ubiegających się o zwrot podatku, w odniesieniu do bydła, do wniosku  należy też dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z informacją o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu wg. stanu na 31 grudnia 2018 r. Dodajmy, że producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, w pierwszym i drugim terminie danego roku. W tym przypadku, organ wydający decyzję, do którego rolnik już w pierwszym terminie złożył dokument o liczbie DJP bydła, nie powinien żądać przedłożenia kolejnego takiego dokumentu. |RGtekst przygotował Robert Gorczyński na podst. mat. MRiRW
fot. pixabay

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników