sobota, 20 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Ziemniaki, mleko i inne – możliwe porozumienia producentów

spot_img

W związku z ograniczeniami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej z powodu pandemii  koronawirusa Komisja Europejska wprowadziła przepisy wykonawcze zmierzające do równoważenia sytuacji podażowo-popytowej dla sektorów: ziemniaków, mleka i przetworów mlecznych oraz sektora uprawy drzew i  innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych,

Na mocy ww. przepisów rolnicy, zrzeszenia rolników, związki takich zrzeszeń oraz uznane na podstawie przepisów rozporządzenia PEiR(UE) 1308/2013 – organizacje producentów, zrzeszenia uznanych organizacji producentów i uznane międzybranżowe organizacje, mają czasową możliwość zawierania dobrowolnych porozumień i wydawania wspólnych decyzji dotyczących powyższych sektorów.

Uprawnienia producentów ziemniaków

Porozumienia i decyzje w sektorze ziemniaków dotyczą ziemniaków do przetwórstwa i mogą obejmować:

– wycofanie z rynku (zniszczenie);

– bezpłatną dystrybucję (do banków żywności, instytucji publicznych);

– przetwarzanie do innych celów (m.in. na paszę dla zwierząt, alkohol, skrobię);

– dłuższe przechowywanie (tworzenie i wyszukiwanie możliwości przechowywania oraz przygotowania ziemniaków do przechowywania przez dłuższy okres);

– promocję konsumpcji produktów przetworzonych z ziemniaków;

– okresowe wspólne planowanie produkcji (wielkości nasadzeń) i dostosowanie istniejących umów obejmujących ziemniaki w ramach kampanii 2020 r.

Powyższe porozumienia i decyzje mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy rozpoczynający się od daty wejścia w życie rozporządzenia wymienionego w pkt 1, tj. od dnia 5 maja 2020 r.

 

Mleko i przetwory mleczne

Porozumienia i decyzje w sektorze mleka i przetworów mlecznych mogą dotyczyć wspólnego planowania wielkości produkcji mleka surowego oraz mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2020 r.

 

Drzewa, bulwy i inne

Porozumienia i decyzje w sektorze drzew i innych roślin żywych, bulw, korzeni i tym podobnych, kwiatów ciętych i liści ozdobnych, obejmują:

– wycofanie z obrotu i bezpłatną dystrybucję;

– wspólną promocję zachęcającą do zakupu żywych roślin i kwiatów;

– tymczasowe wspólne planowanie produkcji.

Powyższe porozumienia i decyzje mogą być zawierane tymczasowo przez okres 6 miesięcy rozpoczynający się od daty wejścia w życie rozporządzenia wymienionego w pkt 2, tj. od dnia 5 maja 2020 r.

 

Konieczność powiadomienia

Niezwłocznie po zawarciu porozumienia lub wydaniu wspólnej decyzji, o których mowa powyżej, należy poinformować Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wymaganym formularzu pod nazwą: „Powiadomienie o szacowanej wielkości produkcji objętej porozumieniem lub decyzją”.

Następnie nie później niż 25 dni od zakończenia okresu 6 miesięcy, o którym mowa powyżej, należy poinformować ARiMR o wielkości produkcji faktycznie objętej porozumieniami lub decyzjami, na formularzu pn.: „Powiadomienie o faktycznej wielkości produkcji objętej porozumieniem lub decyzją”. 

Powyższe powiadomienia wraz z porozumieniami/ decyzjami składać należy osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej wyznaczonego operatora, adresując je do Prezesa ARiMR.

 

Porozumienia, ale nie zmowy

Powyższe szczególne warunki wykluczają porozumienia i decyzje, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do podziału rynków, dyskryminacji ze względu na przynależność państwową lub do ustalania cen. Ponadto powyższe porozumienia i wspólne decyzje nie mogą zakłócać właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego, a ich celem jest wyłącznie ustabilizowanie powyższych sektorów. Porozumienia i decyzje będą też oceniane pod kątem tego, czy nie zakłócają funkcjonowania rynku wewnętrznego i mają na celu wyłącznie ustabilizowanie danego sektora.

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: ARiMR
Foto: Pixabay

Ziemniak – Identyfikacja agrofagów oraz niedoborów pokarmowych

Redakcja
Redakcja
Przygotowujemy dla Was zawsze najświeższe wiadomości z branży rolniczej. Newsy, wydarzenia, relacje, opinie. Widziałeś coś ważnego? Chcesz się z nami czymś podzielić? Napisz na adres redakcja@agroprofil.pl

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników