czwartek, 25 lipca, 2024
spot_img

Zapowiedź reorganizacji Ministerstwa Rolnictwa, KOWR i ARiMR oraz walka z ASF

spot_img

W poniedziałek 2 grudnia 2019 r. w Parzniewie odbyło się II Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. W spotkaniu uczestniczyli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Krzysztof Ardanowski, Główny Lekarz Weterynarii – Bogdan Konopka, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Krzysztof Maciej Retyk oraz Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Jan Białkowski i Anna Zając Plezia – Dyrektor Departamentu Gospodarowania Zasobem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Usługowy charakter KOWR i ARIMR

Podczas spotkania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział m.in., że wkrótce dokonane zostaną zmiany w resorcie rolnictwa, których intencją będzie dostosowanie jego struktur do nowych zadań np. w zakresie zmian klimatycznych, przewidywanych migracji ludności i innych aktualnych problemów.
Przy tej okazji, Minister Ardanowski zapowiedział również administracyjną przebudowę Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tak, aby były one instytucjami usługowymi i służebnymi wobec rolników.

 

Prawnicy tylko w centrali ARIMR

Minister dodał też, że obowiązywać będzie tylko jedna interpretacja wykładni prawnej regulacji związanych z działalnością Agencji, dokonywana przez prawników z centrali tej instytucji. Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział również zakończenie działalności prawników w Oddziałach Terenowych ARiMR, którzy do tej pory wydawali własne opinie.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Makabryczne odkrycie w Małopolsce

Małe ubojnie i zaopatrzenie w wodę

Ponadto Minister Rolnictwa zapewnił zebranych o swojej determinacji w zakresie wprowadzenia rozwiązań dotyczących  małych ubojni, które będą musiały spełnić tylko podstawowe, minimalne wymagania. Minister wspomniał także o małym zainteresowaniu rolników środkami na zaopatrzenie gospodarstw w wodę.

 

KRIR o ASF – wniosek o całkowitą depopulację dzików w Polsce

Podczas poniedziałkowego posiedzenia członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych podjęli temat działań służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie i walkę z afrykańskim pomorem świń. Temat ten podjęto w kontekście notowanego ostatnio  przeniesienia się  wirusa ASF z terenów wschodniej i środkowej Polski, na populację dzików województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

Nadchodzi okres godowy dzików

W trakcie rozmów mocno akcentowano fakt, że ze względu na zbliżający się okres huczki-rui (w gwarze myśliwych to okres godowy u dzików – przyp. red.) istnieje poważne zagrożenie rozprzestrzenienia się wirusa na stada  i populacje dzików z województw przyległych do Województwa Lubuskiego, w tym na teren największego zagłębia produkcji świń, jakim jest Województwo Wielkopolskie. Stąd wyeliminowanie wirusa ASF w rejonach o dużej koncentracji świń i dzików będzie znacznie trudniejsze niż na wschodzie Polski. Uczestnicy debaty podkreślali, że wielkość i skala strat dla producentów świń i Skarbu Państwa, może być liczona w miliardach złotych, a ewentualny brak wypłat odszkodowań za likwidowane stad świń spotęguje chaos i doprowadzić może wiele gospodarstw do bankructwa.

Przeciwdziałanie czarnemu scenariuszowi

Krajowa Rada Izb Rolniczych mając na względzie ewentualne milionowe straty dla całej polskiej gospodarki, rolników, przemysłu mięsnego i budżetu państwa, jakie mogą wystąpić w przypadku dalszego rozprzestrzeniana się afrykańskiego pomoru świń, szczególnie wśród towarowych gospodarstw trzodziarskich, wystąpiła ze stanowczym apelem do Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, o podjęcie zdecydowanych i skutecznych działań mających zapobiec, jak się wyrażono: czarnemu scenariuszowi, którym byłoby rozprzestrzenienie się wirusa ASF na wszystkie województwa kraju.

Wniosek o całkowitą depopulację dzików

W tym kontekście, w celu przyspieszania procesu eradykacji wirusa, (Eradykacja choroby – łac. Eradicatio  – całkowite zwalczenie choroby zakaźnej na całym świecie, łącznie z niewystępowaniem wywołującego ją patogenu w organizmach ludzkich, zwierzęcych i innych elementach środowiska – przyp. red.), członkowie Krajowej Rady Izb Rolniczych, uzgodnili, że Rada Ministrów RP, powinna podjąć decyzję o koordynacji prac resortów rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych, infrastruktury, finansów i obrony narodowej  w zwalczaniu ASF na wzór niektórych krajów, w których ze względu na specyfikę walki z ASF, koordynacja działań była prowadzona na szczeblu premiera.

Dla poprawy skuteczności walki z chorobą ASF samorząd rolniczy, w stosunku do rządu, sformułował zestaw poniższych oczekiwań:

– podjęcia decyzji o całkowitej depopulacji stad dzików, nie tylko  z terenów powiatów, na których ten wirus występuje  oraz do nich przyległych, ale na terenie całej Polski,

– zwiększenia środków finansowych na bioasekurację  oraz wypłatę premii dla myśliwych za odstrzał dzików,

– zapewnienia w budżecie państwa zwiększonych środków finansowych na wypłatę odszkodowań dla gospodarstw  za zwierzęta ubite z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej,

– maksymalna kara za niespełnienie bioasekuracji – 30% odszkodowania,

– przeniesienia nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– objęcia ochroną przez służby porządkowe możliwości przeprowadzania polowań.

 

O odbiorze zwierząt i zwiększonych środkach

Dodatkowo, Krajowa Rada Izb Rolniczych, biorąc pod uwagę doświadczenia z innych stref zagrożenia na obszarze Unii Europejskiej, stwierdziła, że należy usprawnić odbiór zwierząt zdrowych z tych gospodarstw, które znajdą się w wyznaczonych strefach. Ponadto KRIR zauważyła, że w Polsce przy znacznych wydatkach finansowych z budżetu państwa udało się już zwalczyć wirusa w części kraju –  60 gmin znajdujących się w tzw. strefie zapowietrzonej zostało już przez Komisję Europejską, uznanych za wolne od ASF. W związku z tym, KRIR, mając na względzie, to że przedostanie się z Polski wirusa na teren Niemiec spowoduje  głęboki kryzys na rynku wieprzowiny w całej Unii Europejskiej, uznała, że resort rolnictwa powinien wystąpić do Komisji Europejskiej o przyznanie zwiększonych środków finansowych na walkę z wirusem ASF.

Tekst: Robert Gorczyński
Źródło: www.krir.pl

Kolejny przypadek ASF, tym razem w województwie dolnośląskim

 

 

 

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników