piątek, 1 grudnia, 2023
spot_img

XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne rozstrzygnięty!

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictw oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Partnerem strategicznym jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Konkurs objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Do wzięcia udziału w XVII edycji konkursu zgłoszono 1 153 gospodarstwa. Jego uczestnikami były osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą oraz  ubezpieczone w KRUS. Konkurs odbył się w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. W finale uczestniczyło: 11 gospodarstw z produkcją roślinną (w tym warzywa i owoce), 2 z hodowlą bydła, 2 z hodowlą drobiu oraz 1 z hodowlą trzody chlewnej.

Komisje Konkursowe na każdym szczeblu oceniały:

 • organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,
 • stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,
 • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetykę gospodarstw,
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Centralna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili reprezentanci Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ubezpieczenia Rolników, Państwowej Inspekcji Pracy, patronów medialnych i sponsorów konkursu (dwutygodnik AGRO SERWIS, magazynu rolniczego Agro Profil oraz Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy), wizytowała i oceniała finalistów Konkursu.

Na posiedzeniu w dniu 01.08.2019r. Centralna Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców tegorocznej edycji. Za najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w Polsce uznano gospodarstwo Państwa Anny i Mariusza Chrzanowskich z Nowego Chodnowa w województwie łódzkim. Laureaci otrzymują nagrodę Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, którą jest ciągnik rolniczy Zetor Major CL 80 o mocy 55 KW oraz voucher Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Miejsce drugie i nagrodę pieniężną Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz voucher Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych otrzymuje gospodarstwo Państwa Alicji i Konrada Gilowskich z Łowców w województwie podkarpackim.

Trzecie miejsce przyznano ex aequo gospodarstwom Państwa: Beaty i Leszka Kamińskich z Malinowa w województwie warmińsko-mazurskim oraz Grażyny i Leszka Bobrowskich w Wólki Kurdybanowskiej w województwie mazowieckim. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz voucher Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym przyznano Państwu Magdalenie i Tomaszowi Szczęsnym ze Złotej w województwie świętokrzyskim.

Wyróżnienia specjalne otrzymali:

 • za stosowanie bezpiecznych i innowacyjnych technologii produkcji rolniczej sprzyjających utrzymaniu dobrostanu zwierząt Państwo Izabela i Łukasz Dyczkowscy z Berezówki w województwie lubelskim,
 • za ciekawą aranżację siedliska gospodarstwa oraz wykorzystanie i dbałość o walory architektoniczne starych budynków gospodarskich Państwo Bogusława i Ryszard Rojkowie z Chwałowa w województwie dolnośląskim,
 • za wyposażenie i organizację warsztatu narzędziowego w gospodarstwie Państwo Weronika i Sebastian Błachowie z Bożnowa w województwie lubuskim.

Pozostali laureaci etapu centralnego otrzymują nagrody przyznane przez organizatorów i fundatorów za udział w finale Konkursu oraz stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym:

 • Państwo Ewelina i Tomasz Dąbrowscy z Kalinowa-Czosnowa w województwie podlaskim,
 • Państwo Joanna i Rafał Zalewscy z Łowina w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Pani Renata Wiesner z Bieńkowic w województwie śląskim,
 • Państwo Halina i Bogusław Kamińscy ze Stanisławowa w województwie pomorskim,
 • Państwo Sylwia i Andrzej Szmucowie z Podańska w województwie zachodniopomorskim,
 • Państwo Ewelina i Grzegorz Zapałowie z Posądzy w województwie małopolskim,
 • Państwo Violetta i Norbert Jantos z Łowkowic w województwie opolskim,
 • Państwo Grażyna i Michał Nowaczykowie ze Strzydzewa w województwie wielkopolskim.

Centralna Komisja Konkursowa podjęła decyzję o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia za dbałość o estetykę obejścia gospodarstwa oraz duży wkład pracy w tworzenie wspaniałych krajobrazów:

 • Pani Renata Wiesner z Bieńkowic w województwie śląskim,
 • Państwu Joannie i Rafałowi Zalewskim z Łowina w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Państwu Halinie i Bogusławowi Kamińskim ze Stanisławowa w województwie pomorskim
 • Państwu Violetcie i Norbertowi Jantos z Łowkowic w województwie opolskim.

Właściciele 16 gospodarstw uczestniczących w finale Konkursu otrzymują ponadto:

 • grawertony okolicznościowe Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • grawertony okolicznościowe oraz zestawy odzieży roboczej  i środków ochrony indywidualnej ufundowane przez Głównego Inspektora Pracy,
 • zestawy odzieży ochronnej do wykonywania oprysków ufundowane przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin,
 • dyplomy od organizatorów,
 • roczne prenumeraty Tygodnika Poradnika Rolniczego, dwutygodnika AGRO SERWIS, miesięczników: Agro Profil, Rolniczy Przegląd Techniczny i Wieści Rolnicze).

Uroczysta Gala konkursowa odbędzie się 20 września br. podczas Międzynarodowych Targów AGRO SHOW w Bednarach k. Poznania.

 

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników