czwartek, 18 kwietnia, 2024
spot_imgspot_img

Wyniki Grupy Azoty poniżej oczekiwań. I kwartał 2023 przyniósł 0,5 mld straty

spot_img

Grupa Azoty przedstawiła raport finansowy dotyczący pierwszego kwartału 2023 roku, który przyniósł mieszane rezultaty. Pomimo generowania przychodów przekraczających 3 mld 895 mln zł, firma zanotowała stratę netto w wysokości 555,3 mln zł. W analogicznym okresie ub.r. Azoty miały ponad 880 mln zł zysku.

Wyniki Grupy Azoty poniżej oczekiwań. I kwartale 2023 przyniósł 0,5 mld straty

Spadki przychodów o 42,9% i znaczące straty EBIT

Z najnowszego raportu spółki wynika, że przychody za pierwszy kwartał 2023 roku spadły o 42,9 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 roku. W pierwszym kwartale 2022 roku przychody Grupy Azoty wyniosły ponad 6 mld 827 mln zł. Dodatkowo, Grupa Azoty poinformowała o stratach EBIT przekraczających 596 mln zł w pierwszym kwartale 2023 roku. Wynik EBITDA również był negatywny i wyniósł 400,9 mln zł. W porównywalnym okresie w 2022 roku wskaźnik EBIT wyniósł ponad 1 mld 155 mln zł, a EBITDA wynosiła 1 mld 334 mln zł.

Europejski rynek nawozów boryka się z zakłóceniami równowagi popytowo-podażowej

W pierwszym kwartale 2023 roku obserwowano dalsze zakłócenia równowagi popytowo-podażowej na rynku europejskim, spowodowane m.in. agresją Rosji na Ukrainę, wysokimi cenami nośników energii oraz bezcłowym importem nawozów i tworzyw spoza Unii Europejskiej, produkowanych z użyciem tańszych surowców. Konsekwencją sytuacji w otoczeniu makroekonomicznym był ograniczony popyt na produkty Grupy i związane z tym niższe wolumeny sprzedaży oraz spadające ceny produktów. Zawirowania rynkowe spowodowały również zaburzenie wzorców zakupowych odbiorców końcowych, typowych dla pierwszego kwartału w latach ubiegłych” – wyjaśniono w informacji prasowej.

Grupa dodała, że pozytywnie na wyniki pierwszego kwartału wpłynęły przyznane przez NFOŚiGW na rzecz spółek Grupy Azoty środki w łącznej wysokości 234 mln zł w ramach wsparcia dla sektorów energochłonnych związanego z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku.

Grupa podkreśliła, że wyniki pierwszego kwartału zostały korzystnie odczuwalne dzięki przyznanym przez NFOŚiGW środkom wsparcia dla sektorów energochłonnych, związanym z gwałtownym wzrostem cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku. Te środki, łącznie wynoszące 234 mln zł, zostały przeznaczone na spółki należące do Grupy Azoty.

Wyzwania i trudności na różnych frontach

Azoty przekazały, że pierwszy kwartał bieżącego roku był okresem słabszych wyników Grupy, charakteryzującym się ujemnymi marżami we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych. Taki stan rzeczy był wynikiem kilku negatywnych czynników skumulowanych razem. „Należy do nich nadpodaż produktów i spadek konkurencyjności, z którymi boryka się cały przemysł chemiczny na europejskim rynku. W dużej mierze jest to rezultat importu nawozów i tworzyw z poza Unii Europejskiej, gdzie producenci korzystają z tańszych surowców i nie ponoszą takich samych kosztów związanych z polityką klimatyczną, jakie obowiązują producentów na terenie UE. To oczywiście wpływa na ceny poszczególnych produktów” – podkreślono.

Dodatkowym wyzwaniem w segmencie rolnym jest decyzja Rady UE o czasowym zawieszeniu ceł na mocznik i amoniak. „Spółka oczekuje poprawy sytuacji rynkowej od trzeciego kwartału bieżącego roku. Aktualnie prowadzimy rozmowy z PKN Orlen w sprawie nowej umowy na dostawy gazu, obecna umowa obowiązuje do końca września” – dodano w oficjalnym komunikacie.

Grupa zapewniła, że mimo trudnej sytuacji na rynku, nadal konsekwentnie i zgodnie z harmonogramem realizuje plany rozwojowe na Polimerach Police Zgodnie z założeniami inwestycja ma zostać uruchomiona w czerwcu br.

Spadające przychody w różnych segmentach rynku

W skonsolidowanym raporcie Grupa Azoty ujawniła, że w pierwszym kwartale 2023 roku w Segmencie Agro osiągnięto przychody ze sprzedaży przekraczające 2 miliardy 386 milionów złotych, co stanowiło 61,3% ogólnych przychodów Grupy. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku, poziom przychodów zmniejszył się o 43,4%, a udział tego segmentu w całkowitych przychodach Grupy zmalał o 0,5 punktu procentowego.

W Segmencie Agro odnotowano stratę w działalności operacyjnej (EBIT) wynoszącą ponad 236 milionów złotych oraz ujemny wynik EBITDA. Dodatkowo, sprzedaż na rynku krajowym stanowiła 56% ogólnej sprzedaży produktów tego segmentu.

Grupa poinformowała, że w pierwszym kwartale bieżącego roku w Segmencie Chemia osiągnięto przychody ze sprzedaży w wysokości 845,9 miliona złotych, co oznaczało spadek o 52,6% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Udział Segmentu Chemia w całkowitych przychodach Grupy wyniósł 21,7%. W segmencie tym odnotowano również stratę w działalności operacyjnej na poziomie 81,7 miliona złotych oraz ujemny wynik EBITDA. Sprzedaż na rynkach zagranicznych stanowiła 53% ogólnej sprzedaży produktów tego segmentu.

źródło:biznes.interia.pl; Grupa Azoty

Napisz komentarz

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Pogoda dla rolników

0
Would love your thoughts, please comment.x