poniedziałek, 15 lipca, 2024
spot_img

Wyczerpano limit wparcia de minimis – co będzie dalej?

spot_img

W środę, 13 listopada 2019 roku, zgodnie z danymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska wyczerpała limit pomocy de minimis w rolnictwie.
Od 2019 roku polski krajowy limit pomocy de minimis w rolnictwie zamyka się w kwocie: 295.932.125 euro. Natomiast w latach poprzednich limit ten wynosił 225.700.000 euro. W konsekwencji od 2019 roku został też zwiększony limit pomocy de minimis, który w okresie trzech lat podatkowych może wykorzystać jedno gospodarstwo rolne. Limit ten wzrósł zatem z 15 tys. do 20 tys. euro.
Jednakże, w związku z zaistniałymi ostatnio niekorzystnymi uwarunkowaniami pogodowo klimatycznymi, skala potrzeb znacznie wzrosła. Skutkiem jest wyczerpanie się nawet tej, podwyższonej kwoty ogólnej limitu.

 

Wstrzymanie pomocy suszowej

Wykorzystanie krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie, w praktyce oznacza, że rolnicy nie otrzymają dotacji, czy ulg na które teoretycznie mogli liczyć w tym roku. Tego rodzaju pomoc zostanie wstrzymana i będzie wypłacona dopiero w przyszłym – 2020 roku.
Dotyczy to w szczególności pomocy suszowej z puli de minimis. Przy czym, obowiązujące regulacje prawne zakładają, że gospodarstwa rolne, które odnotowały starty w konkretnym rodzaju uprawy na poziomie powyżej 30%, ale jednocześnie szkody w całej produkcji rolniczej w tych gospodarstwach, wyniosły mniej niż 30%, mają prawo do uzyskania pomocy suszowej z wyżej wymienionej puli. Jednakże z uwagi na wyczerpanie środków, np. wiele gospodarstw z produkcją zwierzęcą, w tym roku w ogóle nie otrzyma pomocy suszowej. Sytuacja ta dotyczy wszystkich tego rodzaju wniosków o pomoc, które trafią do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie upływającym w dniu 29 listopada 2019 roku.

Podobnie będzie z tymi gospodarstwami rolnymi, które w pierwszej połowie 2019 roku, złożyły wnioski o dopłaty do wykorzystanego kwalifikowanego materiału siewnego. One również, w odróżnieniu od lat poprzednich, w tym roku nie otrzymają należnego im wsparcia. W tym przypadku, dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że dotychczas nie określono wysokości stawek dopłat do materiału siewnego za 2019 rok.

W rezultacie, wyżej wspomniane wypłaty dotacji, z puli pomocy de minimis zostaną wstrzymane, a ich wypłacanie zostanie wznowione najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Wyświetlacz SmartGlass

 

Problem z PCC

Wsparcie może też w ogóle nie zostać wypłacone. Dotyczy to np. zwrotu podatku od czynności cywilno-prawnych, opłacanego przy zakupie ziemi rolniczej. A zatem, w zaistniałej sytuacji w miarę możliwości, najlepiej od razu przesunąć termin zawarcia umowy kupna-sprzedaży na 2020 rok.

 

Zakres wsparcia w ramach de minimis

Dodajmy, że zakres ulg i dotacji dostępnych dla rolników w ramach pomocy de minimis obejmuje m.in.: pomoc suszową dla gospodarstw ze startymi w produkcji rolniczej poniżej 30%; dopłaty do wapnowania; dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego; zwolnienia z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) – tj. 2% podatku przy zakupie ziemi rolnej; ulgę  inwestycyjną w podatku rolnym; ulgi w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego); ulgi w spłacie czynszu dzierżawnego za ziemię rolną dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa; dotacje do utylizacji padłych zwierząt gospodarskich; dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych; dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych; dotacje na lasów prywatnych – wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska; dotacje na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych; a także dotacje na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów bioasekuracji w strefach występowanie afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Tekst przygotował: Robert Gorczyński
Źródło: MRiRW

Joanna Trzymkowska
Joanna Trzymkowska
Z rolnictwem związania jestem od najmłodszych lat. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywałam w rodzinnym gospodarstwie. Skończyłam studia rolnicze i dalej rozwijam rolnicze pasje.

Napisz komentarz

Podobne artykuły

Bieżący Agro Profil

spot_img

Śledź nas

Ostatnie artykuły

Strefa wiedzy

Pogoda dla rolników